Nkwa Asem

Nnwom 101

Ɔhene bɔhyɛ

1Me dwom yi fa nokware ne trenee ho, na meto ma wo, Awurade.

Me suban bɛyɛ pɛ. Da bɛn na wobɛba me nkyɛn? Mɛtena ase kronn wɔ me fi, na meremma bɔne kwan. Mekyi wɔn a wɔtwe wɔn ho fi Onyankopɔn ho no. Me ne wɔn nni biribiara yɛ. Merenni atoro na me ne bɔne nnya biribiara nyɛ. Mɛtwe me ho afi obi a odi ne yɔnko ho nseku no ho. Na me ne onipa a ɔyɛ ahantan ne atutupɛ remmɔ. Megye wɔn a wodi Onyankopɔn nokware atom na me ne wɔn atena m’ahemfi. Wɔn a wodi nokware pa ara no na mɛma wɔasom me. Ɔtorofo biara rentena m’ahemfi. Na nyaatwomni biara nso remma m’anim. Adekyee biara, mɛsɛe amumɔyɛfo a wɔwɔ asase yi so, na mapam nnebɔneyɛfo afi Awurade kurow mu.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 101

Psalmul 101

Al lui David. Un psalm.

Voi cânta îndurarea şi judecata,
    Ţie Îţi voi cânta, Doamne!
Voi fi cu luare aminte la calea integrităţii.
    Când vei veni la mine?
Voi umbla în integritatea inimii mele,
    în mijlocul casei mele.
Nu voi pune nici o nelegiuire
    înaintea ochilor mei!
Urăsc pe cei ce s-au abătut;
    el nu se va lipi de mine!
Inima pervertită se va îndepărta de mine.
    Nu vreau să cunosc răul!
Pe cel ce-şi bârfeşte semenul în ascuns
    îl voi reduce la tăcere;
pe cel cu ochii trufaşi şi cu inima îngâmfată
    nu-l voi suferi.

Ochii mei vor fi asupra credincioşilor din ţară,
    ca ei să locuiască cu mine;
cel ce umblă pe calea integrităţii
    îmi va sluji.
Cel ce săvârşeşte înşelăciunea
    nu va locui în casa mea;
cel ce spune minciuni
    nu va sta în preajma mea.
În fiecare dimineaţă îi voi nimici
    pe toţi cei răi din ţară,
ca să stârpesc din cetatea Domnului
    pe toţi aceia care săvârşesc nelegiuirea.