Nkwa Asem

Luka 17

Bɔne, gyidi ne asɛde

1Da bi Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo no se, “Ɛyɛ dɛn ara a sɔhwɛ a ɛde onipa kɔ bɔne mu no bɛba, nanso onipa a ɛnam no so bɛba no, onnue. Eye ma saa onipa no sɛ wɔde ɔbo a emu yɛ duru bi bɛsɛn ne kɔn mu atow no akyene po mu sen sɛ ɔbɛto nkumaa yi mu baako hintidua ama wayɛ bɔne. Enti monhwɛ mo ho so yiye. Sɛ wo nua fom wo a, ka n’anim na sɛ onu ne ho a, fa ne bɔne kyɛ no. Sɛ nso ɔfom wo mpɛn ason da koro na mpɛn dodow a ɔfom wo no nyinaa, ɔde ahonu srɛ wo a, fa kyɛ no.”

Da bi, asomafo no ka kyerɛɛ Yesu se, “Awurade, hyɛ yɛn gyidi mu den.”

Yesu buaa wɔn se, “Sɛ mowɔ gyidi te sɛ onyaa aba a, anka mubetumi aka akyerɛ ankye yi se, ‘Tutu kogu po mu,’ na ɛbɛba mu saa. Mo mu hena na ɔwɔ ɔsomfo a ɔyɛ n’afum adwuma anaasɛ ɔhwɛ ne mmoa na ofi afum ba a, ɔbɛka akyerɛ no se, ‘W’aduan si hɔ na kodidi?’ Na mmom ɔrenka nkyerɛ no se, ‘Noa aduan ma me na sɛ mididi wie a, wo nso woakodidi?’ Sɛ ɔsomfo yi yɛ n’asɛde yi a, ne wura no bɛda no ase anaa? 10 Saa ara nso na sɛ mo nso moyɛ mo asɛde a, ɛsɛ sɛ moka se, ‘Yɛyɛ asomfo a ayeyi mfata yɛn, yɛn asɛde a ɛsɛ sɛ yɛyɛ na yɛayɛ no.’ “

Akwatafo du no ayaresa

11 Bere bi a Yesu rekɔ Yerusalem no, ɔfaa Samaria ne Galilea hye so. 12 Ɔrebɛn akuraa bi ase no akwatafo du bi a na wogyinagyina kurotia no huu no 13 teɛteɛɛm se, “Yesu, yɛn wura, hu yɛn mmɔbɔ.”

14 Yesu huu wɔn no, ɔka kyerɛɛ wɔn se, “Momfa mo ho nkɔkyerɛ ɔsɔfo!” Bere a akwatafo no rekɔ no, wɔn ho yɛɛ wɔn den.

15 Wɔn mu baako hui sɛ ne ho ayɛ no den no, ɔsan n’akyi de ahurusi yii Onyankopɔn ayɛ se, “Anuonyam nka Onyankopɔn, wama me ho ayɛ me den!” 16 Ɔbɛkotow Yesu anim daa no ase. Na saa ɔbarima yi yɛ Samaria ni.

17 Yesu bisae se, “Ɛnyɛ nnipa du na wɔn ho yɛɛ wɔn den? Baakron a wɔaka no wɔ he? 18 Adɛn nti na ɔmanfrani yi nko na wasan aba sɛ ɔrebeyi Onyankopɔn ayɛ?”

19 Yesu ka kyerɛɛ no se, “Sɔre kɔ; wo gyidi ama wo ho ayɛ wo den.”

20 Da bi Farisifo bi bisaa Yesu se, “Bere bɛn na Onyankopɔn Ahenni no bɛba?” Yesu buaa wɔn se, “Onyankopɔn Ahenni no nnam nsenkyerɛnne bi a mubehu so na ɛbɛba, 21 na obi rentumi nkyerɛ mo se, ‘Ɛwɔ ha anaa ɛhɔ! Efisɛ, Onyankopɔn Ahenni no te mo mu.”

22 Na ɔka kyerɛɛ n’asuafo no se, “Mmere bi bɛba a mo ani begyina sɛ mubehu me bere tiaa bi wɔ mo nkyɛn nanso morenhu me. 23 Sɛ nnipa ka kyerɛ mo se mewɔ ha anaa baabi foforo a, munnni wɔn akyi. 24 Sɛnea anyinam pa gya wɔ wim ma nnipa nyinaa hu no, saa ara nso na me ba a mɛsan aba no, bɛyɛ. 25 Nanso ansa na eyinom nyinaa bɛba mu no, ɛsɛ sɛ mihu amane na me nkurɔfo nso po me.

26 “Sɛnea Noa bere so nnipa yɛɛ asoɔden no, saa ara nso na sɛ meba a, ɛbɛyɛ ne no. 27 Saa bere no, nnipa didii, nomee, warewaree kɔsii sɛ Noa kɔhyɛɛ hyɛn no mu na nsuyiri bɛfaa saa nnipa no nyinaa.

28 “Saa ara nso na Lot bere so no, na ɛte. Nnipa didii, nomee, dii gua, yɛɛ mfuw, sisii adan, 29 kosii sɛ Lot fii Sodom na ogya ne sɔfere fi soro bɛhyew saa nnipa no nyinaa. 30 Saa ara nso na da a mɛsan aba no, ɛbɛyɛ.

31 “Saa da no, ɛnsɛ sɛ obiara a ɔwɔ adwuma mu, afuw mu anaa gua so san n’akyi ba fie sɛ ɔrebɛsesaw n’ahode. 32 Monkae asɛm a ɛtoo Lot yere. 33 Obiara a ɔdɔ ne kra no, ebefi ne nsa. Na nea ɔbɛhwere ne kra no, benya. 34 Da no, wɔbɛfa nnipa baanu a wɔda faako no mu baako agyaw ɔbaako. 35 Saa ara nso na wɔbɛfa mmea baanu a wɔrenoa aduan no mu baako agyaw ɔbaako. 36 Mmarima baanu a wɔreyɛ adwuma wɔ afum no nso, wɔbɛfa ɔbaako agyaw ɔbaako.”

37 Asuafo no bisaa Yesu se, “Awurade, ɛhe na wɔde wɔn bɛkɔ?” Yesu buaa wɔn se, “Baabi a efunu wɔ no, apete mpa hɔ!”

En Levende Bok

Lukas 17

Om synd, tro og tilgivelse

1En dag advarte Jesus disiplene og sa: ”Det vil alltid finnes noe som frister menneskene til å synde. Men ulykken vil ramme den som frister andre. Ja, det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en tung kvernstein bundet til halsen, enn at han skal leve videre og få mulighet til å føre noen vill av disse som med et barns tillit tror på meg. Jeg advarer dere!

Dersom noen har handlet galt, skal du vise til rette den det gjelder, og tilgi personen dersom han angrer seg. Ja, selv om noen handler galt mot deg sju[a] ganger samme dagen, og så sju ganger angrer seg og ber om tilgivelse, skal du tilgi.”

En dag sa disiplene til Herren Jesus: ”Vi skulle gjerne hatt større tro. Fortell oss hvordan vi kan få det.”

”Mer tro?”, svarte Herren. ”Om troen deres bare var så stor som et sennepsfrø, da ville dere kunne si til morbærtreet der borte: ’Rykk deg av egen kraft opp med røttene og kast deg i havet!’ Og det ville være lydig mot det dere sier.”

Tjeneren som gjør plikten sin

Jesus sa også: ”Tenk dere at dere har en tjener som kommer hjem etter å ha pløyd på åkeren eller passet sauene. Da sier dere ikke til ham: ’Slå deg først ned ved bordet og spis.’ Nei, dere sier: ’Gjør i stand kveldsmaten til meg og varte meg opp mens jeg spiser. Etterpå kan du selv spise og drikke.’ Dere ville heller ikke takke tjeneren, for han har jo bare gjort det han fikk beskjed om. 10 Det samme gjelder dere. Når dere har gjort alt dere har fått beskjed om, da skal dere si: ’Vi er vanlige, enkle tjenere, vi har bare gjort plikten vår.’ ”

Jesus helbreder ti spedalske

11 På sin videre reise mot Jerusalem kom Jesus til grensen mellom Galilea og Samaria. 12 Der gikk han inn i en by, og plutselig kom ti spedalske imot han. De stanset et stykke borte 13 og ropte: ”Herre Jesus, ha medfølelse med oss!”

14 Da iakttok han dem og sa: ”Gå til prestene og la de undersøke dere!”[b] Og mens de var på vei dit, ble de friske!

15 En av dem kom tilbake til Jesus da han så at han var blitt frisk, og han ropte høyt og hyllet Gud. 16 Så kastet han seg ned for Jesus med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var fra Samaria[c].

17 Jesus spurte da: ”Var det ikke ti i alt som ble friske? Hvor er de andre ni? 18 Er det bare denne fremmede som har kommet tilbake for å takke Gud?”

19 Han sa til mannen: ”Reis deg opp og gå. Din tro har hjulpet deg.”

Guds nye verden

20 En dag spurte fariseerne[d] Jesus om når Gud ville gi dem en konge som kunne regjere. Jesus svarte: ”Gud selv regjerer allerede blant menneskene, men ikke på en slik måte at noen kan se det med sine fysiske øyne.[e] 21 Ingen kan si: ’Her er kongen vår’, eller: ’Der er kongen vår’. Nei! Gud regjerer i dere.[f]

22 Litt etter forklarte han dette nærmere for disiplene og sa: ”Det skal komme en tid da dere lengter etter å få oppleve en eneste dag sammen med meg, Menneskesønnen[g], i Guds nye verden, men dere skal ikke få det.[h] 23 Noen vil si til dere: ’Han har kommet igjen. Der er han’, eller: ’Her er han’. Men ikke tro på det og ikke gå dit. 24 For når jeg, Menneskesønnen, virkelig kommer igjen, blir det like tydelig som når lynet flerrer over himmelen og lyser opp hele horisonten. 25 Men før dette hender, må jeg lide mye og bli avvist av denne slekten som ikke vil tro.

26 Når jeg, Menneskesønnen, kommer igjen, vil verden være like sorgløs som på den tiden da Noah levde. 27 Da spiste, drakk og giftet de seg. Alt var akkurat som til vanlig, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og den voldsomme oversvømmelsen kom og druknet alle sammen.

28 På samme måten var det på tiden da Lot levde.[i] Menneskene holdt på med sine daglige sysler. De spiste, drakk, kjøpte, solgte, plantet og bygget. 29 Alt var normalt helt til den morgenen da Lot dro fra Sodoma. Da regnet det ild og svovel fra himmelen og drepte alle sammen. 30 Akkurat på samme måten blir det når jeg, Menneskesønnen, kommer igjen.

31 Den dagen må den som er oppe på taket[j] og har sine eiendeler inne i huset, ikke gå innfor å pakke. Den som er ute på åkeren, må ikke ta omveien hjem. 32 Husk på det som skjedde med kona til Lot! 33 Den som klamrer seg fast til livet, vil miste det, men den som mister livet for Guds skyld, skal redde det.

34 Ja, den natten skal to personer sove i samme seng. Den ene bli tatt med, den andre bli latt tilbake. 35 To kvinner skal male mel på samme kvernen. Den ene blir tatt med, den andre bli latt tilbake.[k]

37 Da spurte disiplene: ”Herre, når kommer dette til å skje?”

Jesus svarte: ”Det skal være like tydelig som når gribbene kretser over den døde kroppen.”

Notas al pie

 1. 17:4 Sju var det fullkomne tallet. Sju ganger om dagen var det samme som uendelig mange ganger.
 2. 17:14 Se Tredje Mosebok 14.
 3. 17:16 Befolkningen i Samaria var jøder som var oppblandet med andre folk. Det rådde fiendskap mellom dem og jødene.
 4. 17:20 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene.
 5. 17:20 På gresk: ”da Guds rike skulle komme” og ”Guds rike kommer ikke på en slik måte…”
 6. 17:21 Eller: ”midt iblant dere”.
 7. 17:22 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 8. 17:22 En annen tolkning: da dere lengter tilbake til de dagene jeg var hos dere.
 9. 17:28 Se Første Mosebok 19:15-29.
 10. 17:31 Hustakene i disse traktene er flate og blir brukt som en ekstra boflate. Trappen finnes ofte på utsiden av huset.
 11. 17:35 En del håndskrifter har med et ekstra vers: 36 To menn skal arbeide sammen på åkeren, den ene bli tatt med, den andre bli etterlatt.