Nkwa Asem

Korintofo II 1

Nkyia

1Efi Paulo a Onyankopɔn ayi no sɛ ɔyɛ Kristo Yesu somafo no ne Timoteo a ɔyɛ yɛn nuanom no baako a wɔde rekɔto Onyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto ne ahotefo a wɔwɔ Akaiaman mu no nyinaa anim no nkyɛn. Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo.

Onyankopɔn boa yɛn

Momma yɛnna Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Agya no a ɔyɛ adom Agya na ɔyɛ Onyankopɔn a mmoa nyinaa fi no no ase. Ɔboa yɛn wɔ yɛn amane nyinaa mu na yɛnam mmoa a yɛn ankasa anya afi Onyankopɔn nkyɛn no so atumi aboa afoforo a wɔwɔ amane ahorow mu no. Sɛnea yɛwɔ Kristo amanehunu mu kyɛfa no, saa ara nso na yenya Kristo mmoa a ɛdɔɔso no. Sɛ yehu amane a, efi mo mmoa ne mo nkwagye nti. Sɛ wɔboa yɛn a, na mo nso wɔaboa mo ama mo ahoɔden a monam boasetɔ so betumi agyina amane a yehu na yetumi gyina ano no ano bi. Enti gyidi a yɛwɔ wɔ mo mu no nhinhim. Yenim sɛ, sɛnea mo ne yɛn hu amane no, saa ara nso na mmoa a yenya no, munya bi.

Anuanom, yɛpɛ sɛ yɛtwe mo adwene ba ɔhaw a ɛtoo yɛn wɔ Asia mantam mu no so. Amane a yɛfaa mu no so, na na emu yɛ duru enti yɛn asetena mu anidaso nyinaa yerae. Yɛtee nka sɛ wɔabu yɛn kumfɔ. Saa asɛm yi sii sɛnea ɛbɛyɛ a yɛremfa yɛn ho nto yɛn ankasa so na mmom, yɛde yɛn ho bɛto Onyankopɔn a ɔma awufo sɔre no so. 10 Wayi yɛn afi saa owu amanehunu yi mu na obegye yɛn. Ɔno na yɛde yɛn ani ato no so sɛ, sɛ mokɔ so bɔ mpae ma yɛn a, 11 obegye yɛn bio. Eyi kyerɛ sɛ, wobebua mpae dodow biara a mobɔ ma yɛn no na Onyankopɔn behyira yɛn, na dodow no ara ama wɔn nne so de ada no ase ama yɛn.

Paulo sesa ne nhyehyɛe

12 Nea yɛhoahoa yɛn ho wɔ mu ne sɛ: yɛn ahonim kyerɛ yɛn sɛ, yɛn asetena wɔ wiase ha, ne titiriw no, ayɔnkofa a ɛda yɛne mo ntam no, fi Onyankopɔn nokware turodoo a efi tumi a efi n’adom mu na emfi onipa nimdeɛ mu. 13 Nsɛm a mubetumi akenkan, ate ase nko na yɛkyerɛw de brɛ mo. Mewɔ anidaso sɛ, mobɛte biribiara a 14 monte ase yiye no ase daakye sɛnea ɛbɛyɛ a da a Awurade Yesu bɛba no, mode yɛn bɛhoahoa mo ho na yɛn nso yɛde mo ahoahoa yɛn ho.

15 Na minim sɛ saa asɛm yi bɛba mu. Ɛno nti na mehyehyɛe sɛ mɛba abɛsra mo na moanya nhyira mpɛn abien. 16 Meyɛɛ m’adwene sɛ, sɛ merekɔ Makedonia a, mɛba mo nkyɛn, na meresan nso a, mafa mo hɔ bio na mabisa mmoa afi mo nkyɛn ansa na makɔ Yudea.

17 Midwen ho yiye na meyɛɛ saa nhyehyɛe yi anaa? Anaasɛ menam wiase kwan so na meyɛɛ saa nhyehyɛe no na matwa me ho aka se, “Yiw, Yiw,” ne “Dabi, Dabi,” wɔ bere koro no ara mu? 18 Sɛnea Onyankopɔn yɛ ɔnokwafo no, me bɔ a mehyɛɛ mo no nyɛ “Yiw” anaa “Dabi” asɛm.

19 Efisɛ, Yesu Kristo, Onyankopɔn Ba no a Silas ne Timoteo ne m’ankasa kaa ne ho asɛm kyerɛɛ mo no nyɛ “Yiw” ne “Dabi” Nyankopɔn Ba. Yesu yɛ “Yiw” ma Onyankopɔn 20 na ɔno na ɔyɛ “Yiw” ma Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa. Eyi nti na ɛnam Yesu Kristo so nti yɛka yɛn “Amen” de hyɛ Onyankopɔn anuonyam no. 21 Afei Onyankopɔn no ankasa na ɔma yɛne mo tumi gyina pintinn wɔ Kristo mu. Ɔno na ɔsraa yɛn 22 faa yɛn sɛ ne de, ɛnna ɔde ne Honhom Kronkron no hyɛɛ yɛn koma mu de sii nea ɔwɔ ma yɛn nyinaa so dua.

23 Mefrɛ Onyankopɔn sɛ m’adanse. Onim me koma mu. Sɛnea ɛbɛyɛ a mubenya kwan agye mo ahome nti na mankɔ Korinto no. 24 Ɛnyɛ yɛn adwene ne sɛ yɛbɛhyɛ mo ama mo agye biribi adi, efisɛ mugyina pintinn wɔ gyidi mu. Na mmom, mo ahotɔ nti na yɛne mo yɛ adwuma.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Corintieni 1

1Pavel, apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, împreună cu toţi sfinţii care sunt în toată Ahaia[a]: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Mulţumiri Dumnezeului oricărei încurajări

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul oricărei încurajări, Cel Care ne încurajează în toate necazurile noastre, pentru a-i putea încuraja pe cei ce sunt în orice necaz, cu încurajarea cu care noi înşine suntem încurajaţi de Dumnezeu. Aşa cum suferinţele lui Cristos abundă în noi, tot astfel, prin Cristos, suntem încurajaţi din abundenţă. Dacă noi avem necazuri, este pentru încurajarea şi mântuirea voastră; dacă noi suntem încurajaţi, este pentru încurajarea voastră, care vă ajută să răbdaţi aceleaşi suferinţe pe care le răbdăm şi noi. Nădejdea noastră cu privire la voi este fermă, pentru că ştim că, aşa cum sunteţi părtaşi cu noi în suferinţă, tot aşa sunteţi şi în încurajare.

Fraţilor, nu vrem să nu ştiţi despre necazurile pe care le-am avut în Asia[b], pentru că am avut greutăţi dincolo de puterea noastră, aşa încât pierduserăm şi nădejdea de a mai trăi. Ne-am simţit ca şi cum am fi primit condamnarea la moarte, ca să nu ne bazăm pe noi înşine, ci pe Dumnezeu, Care învie morţii; 10 El ne-a scăpat dintr-un mare pericol de moarte şi va continua să ne scape. În El nădăjduim că încă ne va mai scăpa. 11 Uniţi-vă să ne ajutaţi prin rugăciunile voastre şi mulţi vor mulţumi pentru noi[c] datorită darului dat nouă ca răspuns la rugăciunile multora.

Schimbarea unora dintre planurile lui Pavel

12 Lauda noastră este mărturia conştiinţei noastre, potrivit căreia noi ne-am comportat în lume, şi chiar mai mult faţă de voi, în curăţia şi sinceritatea care vin de la Dumnezeu, nu cu o înţelepciune firească[d], ci prin harul lui Dumnezeu. 13 Căci noi nu vă scriem altceva decât ceea ce puteţi citi şi înţelege. Şi nădăjduiesc că până la sfârşit veţi înţelege, 14 aşa cum aţi şi înţeles, în parte, că lauda voastră suntem noi, după cum şi voi veţi fi lauda noastră, în ziua Domnului nostru Isus.

15 Având această încredinţare, mi-am propus mai întâi să vin la voi, ca să aveţi parte de o a doua favoare. 16 Am vrut să vin la voi în drum spre Macedonia, să mă întorc din Macedonia tot pe la voi şi să fiu trimis de voi în Iudeea. 17 Deci, plănuind aceasta, m-am comportat eu oare cu uşurătate? Sau mi-am făcut planurile în mod firesc, gata să spun şi „da, da“ şi „nu, nu“? 18 Credincios este Dumnezeu, că vorbirea noastră faţă de voi nu este şi „da“, şi „nu“. 19 Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, pe Care noi L-am predicat printre voi, – eu, Silvanus[e] şi Timotei (, nu este „da“ şi „nu“, ci El este întotdeauna „da“, 20 pentru că în El toate promisiunile lui Dumnezeu sunt „da“. De aceea, prin El spunem „Amin!“, spre slava lui Dumnezeu. 21 Cel Care ne întăreşte împreună cu voi, în Cristos, şi Care ne-a uns, este Dumnezeu. 22 El ne-a şi pecetluit şi ne-a dat în inimă Duhul ca pe o garanţie.

23 Îl chem pe Dumnezeu ca martor al sufletului meu, spunându-vă că n-am mai venit în Corint tocmai ca să vă cruţ. 24 Nu că noi domnim peste credinţa voastră, ci suntem conlucrători cu voi pentru bucuria voastră, căci voi staţi fermi în credinţă.

Notas al pie

  1. 2 Corintieni 1:1 Provincie romană cu capitala la Corint
  2. 2 Corintieni 1:8 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, privincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
  3. 2 Corintieni 1:11 Multe mss conţin: voi
  4. 2 Corintieni 1:12 Lit.: carnală
  5. 2 Corintieni 1:19 O variantă a numelui Silas