Nkwa Asem

Hebrifo 4

Homebea Foforo

1Afei, esiane sɛ bɔhyɛ a ɛfa ne mu home da so wɔ hɔ nti, momma yɛnhwɛ yiye na mo mu bi antɔ sin wɔ mu. Efisɛ, wɔaka Asɛmpa no akyerɛ yɛn sɛnea wɔaka akyerɛ wɔn no. Nanso wɔammu asɛm a wɔka kyerɛɛ wɔn no, efisɛ, wɔn a wotiee no annye anni. Na yɛn a yɛagye adi no kɔ saa home no mu sɛnea Onyankopɔn aka se, “Enti mifi m’abufuw mu ka ntam se, ‘Wɔrenkɔ me home mu da.’“ Ɔkaa saa asɛm yi de, nanso bere a ɔbɔɔ wiase no, na owiee n’adwuma.

Na Kyerɛwsɛm no mu baabi wɔka biribi fa da a ɛto so ason no ho se, “Da a ɛto so ason no, Onyankopɔn homee a wanyɛ adwuma biara.”

Wɔkaa saa asɛm koro yi ara bio se, “Wɔremma me home mu da.” Wɔn a wodii kan tee Asɛmpa no anhome wɔ Onyankopɔn mu, efisɛ, wɔannye anni. Afoforo bi nso wɔ hɔ a wɔma wɔn kwan na wɔhome wɔ Onyankopɔn nkyɛn.

Wogyina nokwasɛm a Onyankopɔn aka se wayi da bi ato hɔ a wɔfrɛ no “Ɛnnɛ,” no so. Mfe pii akyi no, ɔnam Dawid so kae wɔ Kyerɛwsɛm no mu se, “Ɛnnɛ, sɛ mote Onyankopɔn nne a, mummpirim mo koma.”

Sɛ Yosua dii nnipa no anim de wɔn kɔɔ Onyankopɔn home mu a, anka akyiri yi Onyankopɔn anka da foforo ho asɛm. Sɛnea ɛte yi, ɔhome da so wɔ hɔ ma Onyankopɔn nkurɔfo sɛnea Onyankopɔn homee da a ɛto so ason no. 10 Obiara a ɔhome wɔ Onyankopɔn mu no home fi n’ankasa ne nnwuma mu sɛnea Onyankopɔn home fii ne nnwuma mu no. 11 Enti momma yɛmmɔ yɛn ho mmɔden na yɛatumi akɔ Onyankopɔn home mu. Ɛnsɛ sɛ yɛn mu bi yɛ asoɔden sɛnea wɔyɛɛ asoɔden a enti wɔankɔ mu no.

12 Onyankopɔn asɛm te ase nnam so. Ɛyɛ nnam sen sekan anofanu. Etwa kosi baabi a honhom ne ɔkra hyia. Etwa kɔ baabi a apɔw ne dompe kyim hyia. Ebu nea nnipa adwene ne wɔn koma pɛ ho atɛn. 13 Biribiara nni hɔ a wɔde sie Onyankopɔn ma ɛyɛ yie. Abɔde mu biribiara da n’anim na ɔno na ɛsɛ sɛ yebu yɛn ho akontaa kyerɛ no.

Yesu yɛn Sɔfopanyin

14 Ɛno nti, momma yenso gyidi a yɛka ho asɛm no mu dennen. Efisɛ yɛwɔ Ɔsɔfopanyin kɛse Onyankopɔn Ba Yesu a wakɔ Onyankopɔn anim. 15 Yɛn Sɔfo panyin no nyɛ obi a ontumi nte nka mma yɛn wɔ yɛn mmerɛwyɛ ho. Yɛwɔ obi a wɔasɔ no ahwɛ akwan horow nyinaa so sɛ yɛn ara nanso wanyɛ bɔne. 16 Momma yensi yɛn bo na yɛmmra Onyankopɔn ahengua a adom wɔ mu no ho, na ɛno na ɛbɛma yɛanya ahummɔbɔ ne adom a ɛbɛboa yɛn bere a yɛn ho akyere yɛn no mu.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

希伯来书 4

信的人得享安息

1因此,上帝既然仍旧应许让人进入祂的安息,我们就该战战兢兢,免得有人失去这福分。 因为我们和他们一样听到了福音,只是他们听了道后没有凭信心领受,结果没有得到益处。 正如上帝曾说:

“我在愤怒中起誓说,
‘他们绝不可进入我的安息。’”

但我们这些已经信的人能够进入祂的安息。其实造物之工自创世以来就已经完成了, 因为圣经论到第七日时说:“第七日,上帝歇了一切的工。” 又说:“他们绝不可进入我的安息。” 既然最终会有人进入安息,而那些从前听过福音的人因为不信没能进去, 上帝就另定了一个日子,称之为“今日”。正如多年后,祂借着大卫说:

“你们今日若听见祂的声音,
不可心里顽固。”

如果当初约书亚已经让他们得到了安息,上帝就不必另定一个日子了。 这样说来,必定另有一个安息日为上帝的子民存留,使他们可以真正安歇。 10 因为人进入上帝的安息,就是歇了自己的工作,好像上帝歇了祂的工作一样。 11 因此,我们要竭力进入那安息,免得重蹈他们的覆辙,因不顺服而倒毙。

12 上帝的话有生命、有功效,锋利无比,胜过一切两刃的利剑,甚至能够剌入并分开魂与灵、关节与骨髓,辨明人一切的思想和动机。 13 受造物在上帝面前都无法隐藏,因为万物都是赤裸裸地暴露在上帝眼前,我们必须向祂交账。

大祭司耶稣

14 我们既然有一位已经升上高天的尊贵大祭司——上帝的儿子耶稣,就应当持守我们所认定的信仰。 15 因为我们这位大祭司并非不能体恤我们的软弱,祂与我们一样曾经面对各样的试探,却从来没有犯罪。 16 所以,让我们坦然无惧地到祂赐恩的宝座前,好领受怜悯和恩典,作随时的帮助。