Nkwa Asem

Galatifo 1

Nkyia

1Saa krataa yi fi me Paulo a ɔfrɛ a wɔfrɛɛ me sɛ memmɛyɛ ɔsomafo no mfi onipa na mmom efi Yesu Kristo ne Agya Nyankopɔn a ɔma ɔsɔre fii awufo mu no nkyɛn. Me ne anuanom a wɔwɔ ha nyinaa bom kyia Galati asafo ahorow no nyinaa.

Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo.

Yɛn bɔne nti, Kristo yɛɛ osetie maa yɛn Agya Nyankopɔn nam so de ne ho bɔɔ afɔre de gyee yɛn fii bɔne a yɛwɔ mu nnɛ yi mu. Anuonyam nka Onyankopɔn daa nyinaa. Amen.

Mo ho yɛ me nwonwa! Ɛnkyɛɛ koraa, morepa nea ɔnam Kristo adom so frɛɛ mo no akɔ asɛmpa foforo ho. Nokwarem, asɛmpa foforo biara nni baabi, nanso meka efisɛ, nnipa bi wɔ hɔ a wɔredan mo adwene pɛ sɛ wɔsesa Kristo Asɛmpa no.

Na sɛ yɛn anaa ɔbɔfo fi soro bɛka asɛmpa a nsonoe da ɛno ne yɛn Asɛmpa no ntam a, onii no bɛka afobu a enni awiei mu. Yɛaka dedaw na mereti mu bio se: Obiara a ɔbɛka asɛmpa a ɛne Asɛmpa a moagye atom no bɔ abira no bɛkɔ afobu a enni awiei mu.

10 Nea nnipa pene so na mereyɛ yi anaa? Dabi! Mepɛ nea Onyankopɔn pene so! Anaa mereyɛ nea ɛsɔ nnipa ani? Sɛ migu so reyɛ nea ɛsɔ nnipa ani a, ɛnne merenyɛ Kristo somfo.

Onyankopɔn frɛ Paulo

11 Anuanom, mepɛ sɛ mote ase sɛ, Asɛmpa a meka kyerɛ mo no mfi onipa. 12 Me nsa anka amfi onipa nkyɛn. Saa ara nso na ɛnyɛ onipa na ɔkyerɛɛ me. Ɛyɛ Kristo no ankasa na ɔdaa no adi kyerɛɛ me.

13 Moate sɛ na mesɛe m’adagyew nyinaa wɔ Yudasom ho. Afei moate nso sɛ na mede atirimɔden taa Onyankopɔn akyidifo na mefaa ɔkwan biara a metumi so pɛe sɛ metɔre wɔn ase. 14 M’afɛfo Yudafo no de, na m’adwene mu abue wɔ Yudasom ho sen wɔn nyinaa. Na mikita yɛn nenanom amanne nso mu denneenen.

15 Nanso Onyankopɔn nam n’adom so frɛɛ me ansa na ɔrewo me sɛ memmɛsom no. Na bere a osii n’adwene pi 16 sɛ ɔbɛda ne Ba no adi akyerɛ me sɛnea ɛbɛyɛ a mɛka Asɛmpa a ɛfa ne ho akyerɛ Amanamanmufo no, mankɔ obiara nkyɛn amma wantu me fo; 17 saa ara nso na mankɔ Yerusalem mankohu asomafo a na wodi m’anim kan no. Mmom, mekɔɔ Arabia prɛko pɛ ɛnna mesan m’akyi baa Damasko. 18 Mfirihyia abiɛsa akyi na mekɔɔ Petro nkyɛn wɔ Yerusalem ne no kodii nkɔmmɔ. Midii ne nkyɛn nnawɔtwe abien. 19 Manhu ɔsomafo biara wɔ hɔ ka Awurade nua Yakobo ho.

20 Nsɛm a merekyerɛw yi yɛ nokware. Merentwa nkontompo enti Onyankopɔn mmoa me.

21 Ɛno akyi mebaa Siria ne Kilikia. 22 Saa bere no na Kristo asafo horow a wɔwɔ Yudea no mu nnipa nnim me. 23 Nsɛm a na wɔaka afa me ho se, “Afei de ɔbarima no a na ɔtaa yɛn no ka gyidi a na ɔpɛ sɛ ɔsɛe no no ho asɛm.” 24 Na me nti, wɔhyɛɛ Onyankopɔn anuonyam.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

加拉太书 1

1我是保罗,我做使徒并非受人委派,也不是倚靠人,而是由耶稣基督和叫祂从死里复活的父上帝委派的。 我和所有跟我在一起的弟兄写信给加拉太的各教会。

愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安! 基督遵照我们父上帝的旨意为我们的罪献上了自己,好拯救我们脱离这罪恶的世代。

愿荣耀归给上帝,直到永永远远。阿们!

勿随别的福音

我很惊讶,你们竟然那么快就背弃了借着基督的恩典呼召你们的上帝,去追随别的福音! 其实那并不是福音,只是某些人扰乱你们的信仰,想篡改基督的福音。 即便是我们或天使,若另传福音给你们,与我们以前传给你们的相悖,也该受咒诅。 我们已经说过,现在我再说一次:如果有人向你们传别的福音,跟你们以前接受的不同,那人该受咒诅。

10 我现在是要赢得人的赞同吗?还是要赢得上帝的赞同?难道我是要讨好人吗?如果我仍旧要讨好人,我就不是基督的奴仆了。

保罗受上帝委派传福音

11 弟兄姊妹,我告诉你们,我传的福音不是出于人的意思, 12 因为这福音既不是我从人那里领受的,也不是我跟人学来的,而是耶稣基督亲自启示我的。 13 你们都听说过我信奉犹太教时的所作所为,我怎样残酷地迫害上帝的教会,试图摧毁它。 14 我在犹太教里比许多同辈的犹太人更进取,狂热地维护祖先的传统。

15 然而,当我还在母腹中的时候,上帝就施恩将我分别出来并呼召了我。 16 上帝既然乐意把祂的儿子启示给我,叫我向外族人传扬祂的福音,我就没有跟任何人[a]商量, 17 也没有上耶路撒冷去见那些比我先做使徒的人,而是立刻去了阿拉伯,然后回到大马士革。

18 过了三年,我才到耶路撒冷去拜会彼得,和他一起住了十五天。 19 我也见了主耶稣的弟弟雅各,此外没有见过其他使徒。 20 我在上帝面前保证,我写给你们的绝无谎言。

21 后来我又到了叙利亚和基利迦地区。 22 那时,犹太境内基督的众教会都还没有见过我的面。 23 他们只是听人说:“那个从前迫害我们的人如今在传扬他曾试图摧毁的信仰。” 24 于是他们因为我的缘故将荣耀归给上帝。

Notas al pie

  1. 1:16 ”希腊文是“血肉”。