Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 8:1-13

Sujtapaj cati sellotami pascashca

1Sujtapaj cati sellashcata Malta Oveja pascajpica, chaupi horas shinatami jahua pachapica chulunlla tucurca.

2Chai qʼuipaca, canchis angelcunatami, Taita Diospaj ñaupajpi shayacujta ricurcani. Paicunamanca, canchis trompetacunatami curcacuna.

3Chai qʼuipaca, shujtaj angelmi inciensota rupachina curi mangata apashca shamushpaca, altar ñaupajpi shayarirca. Chai altar jahuapi inciensota rupachishpa, Diospajlla tucui cajcuna mañashcacunahuan mirachichunmi, paimanca achca inciensota curca. Chai altarca, jatun tiyarina ñaupajpimi carca. 4Chai angelpaj maqui charicunmanta incienso rupashca cushnica, Diospajlla cajcuna mañashcacunahuanmi, Taita Diospaj ñaupajman llujshirca. 5Chaimantaca angelca, inciensota rupachinata japishpa, altarpi rupacuj ninata jundachishpami, allpaman shitarca. Chaita shitajpica, cʼulun nishcacunapish, huajyashcacunapish uyarircami. Relampacunapish ricurircami, allpapish chujchurcami.

Trompetacunapi tocashcami

6Chai canchis angelcunaca, paicuna charicushca canchis trompetacunapica, tocanallami tucurcacuna.

7Punta ángel trompetapi tocajpica, rundupish, yahuarhuan chagru ninapishmi ricurirca. Chaita allpaman shitajpica, allpa pachapica quimsapi chaupishca shuj parte allpami yuracunandij, qʼuihuacunandij tucui ruparca.

8Puntapaj cati ángel trompetapi tocajpica, ninahuan rupacuj jatun urcu shinami, mama cuchapi urmarca. Chashna urmajpica, quimsapi chaupishca shuj parte mama cucha yacumi, yahuar tucurca. 9Chaimantami, quimsapi chaupishca shuj parte yacupi causacuj animalcuna huañurca. Chashnallataj chaipi caj barcocunapish, quimsapi chaupishca shuj parteca, pʼaquirishpami chingarirca.

10Chai ishquipaj cati ángel trompetapi tocajpica, shuj jatun luźeromi jahua pachamantaca, nina sindi shina, nina lunyacuj urmarca. Chai luźeroca, quimsapi chaupishca shuj parte jatun yacu huaicucunapipish, pugyucunapipishmi urmarca. 11Chai luźeroca, Ajenjo shutimi carca. Chai luźero urmajpica, quimsapi chaupishca shuj parte yacucunami ajenjo shina jayaj tucurca. Chai jayaj yacuta ubyashpami, achca gentecuna huañurca.

12Quimsapaj cati ángel trompetapi tocajpica, quimsapi chaupishca shuj parte intitapish, lunatapish, luźerocunatapishmi amsayarca. Chaimantami, quimsapi chaupishca shuj parte punllapish, tutapish yana amsa tucurca.

13Chai qʼuipaca, shuj angeltami, chaupi jahua pachata volacujta ricurcanipish, uyarcanipish. Chai angelca, sinchita caparishpami: «¡Ai, ai, ai, allpapi causajcunalla, caishuj quimsa angelcuna trompetapi tocajpica, jatun llaquimari tiyanga!» nirca.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 8:1-13

Det sjunde sigillet bryts. De sju trumpeterna

1När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen i ungefär en halvtimme. 2Sedan fick jag se de sju änglarna som står inför Gud, och de fick var sin trumpet.

3En annan ängel kom och ställde sig vid altaret med en rökelseskål av guld, och han fick mycket rökelse. Den skulle han offra på altaret av guld framför tronen, tillsammans med de heligas böner. 4Och röken från rökelsen, tillsammans med de heligas böner, steg upp inför Gud från ängelns hand.8:4 Rökelsen från ängeln gjorde att Gud accepterade människornas bön och tillbedjan.

5Ängeln fyllde sedan rökelseskålen med eld från altaret, och kastade ner den på jorden. Det började blixtra och mullra av åska, och det blev jordbävning.

Sex änglar blåser i sina trumpeter

6Sedan gjorde sig de sju änglarna beredda att blåsa i sina sju trumpeter.

7Den första ängeln blåste i sin trumpet, och då kom hagel och eld blandat med blod och föll ner över jorden. En tredjedel av jorden brändes upp, och en tredjedel av alla träd brann upp, och allt grönt gräs brändes upp.

8Sedan blåste den andra ängeln i sin trumpet, och då kastades något som såg ut som ett stort brinnande berg ner i havet. En tredjedel av havet blev till blod, 9och en tredjedel av allt levande i havet dog, och alla fartyg gick under. 10Den tredje ängeln blåste nu i sin trumpet, och då kom en stor flammande stjärna från himlen och föll ner på en tredjedel av floderna och vattenkällorna. 11Stjärnan kallades ”Malört”, och en tredjedel av vattnen förvandlades till malört, och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert.

12Efter det blåste den fjärde ängeln i sin trumpet, och då skadades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att en tredjedel av dem förmörkades. Det fanns inget ljus under en tredjedel av dagen, och likadant inget under en tredjedel av natten. 13Sedan såg jag och hörde en örn flyga mitt över himlen och ropa med hög röst: ”Ve, ve, ve över dem som bor på jorden, när de tre sista änglarna nu ska blåsa i sina trumpeter.”