Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 8:1-13

Sujtapaj cati sellotami pascashca

1Sujtapaj cati sellashcata Malta Oveja pascajpica, chaupi horas shinatami jahua pachapica chulunlla tucurca.

2Chai qʼuipaca, canchis angelcunatami, Taita Diospaj ñaupajpi shayacujta ricurcani. Paicunamanca, canchis trompetacunatami curcacuna.

3Chai qʼuipaca, shujtaj angelmi inciensota rupachina curi mangata apashca shamushpaca, altar ñaupajpi shayarirca. Chai altar jahuapi inciensota rupachishpa, Diospajlla tucui cajcuna mañashcacunahuan mirachichunmi, paimanca achca inciensota curca. Chai altarca, jatun tiyarina ñaupajpimi carca. 4Chai angelpaj maqui charicunmanta incienso rupashca cushnica, Diospajlla cajcuna mañashcacunahuanmi, Taita Diospaj ñaupajman llujshirca. 5Chaimantaca angelca, inciensota rupachinata japishpa, altarpi rupacuj ninata jundachishpami, allpaman shitarca. Chaita shitajpica, cʼulun nishcacunapish, huajyashcacunapish uyarircami. Relampacunapish ricurircami, allpapish chujchurcami.

Trompetacunapi tocashcami

6Chai canchis angelcunaca, paicuna charicushca canchis trompetacunapica, tocanallami tucurcacuna.

7Punta ángel trompetapi tocajpica, rundupish, yahuarhuan chagru ninapishmi ricurirca. Chaita allpaman shitajpica, allpa pachapica quimsapi chaupishca shuj parte allpami yuracunandij, qʼuihuacunandij tucui ruparca.

8Puntapaj cati ángel trompetapi tocajpica, ninahuan rupacuj jatun urcu shinami, mama cuchapi urmarca. Chashna urmajpica, quimsapi chaupishca shuj parte mama cucha yacumi, yahuar tucurca. 9Chaimantami, quimsapi chaupishca shuj parte yacupi causacuj animalcuna huañurca. Chashnallataj chaipi caj barcocunapish, quimsapi chaupishca shuj parteca, pʼaquirishpami chingarirca.

10Chai ishquipaj cati ángel trompetapi tocajpica, shuj jatun luźeromi jahua pachamantaca, nina sindi shina, nina lunyacuj urmarca. Chai luźeroca, quimsapi chaupishca shuj parte jatun yacu huaicucunapipish, pugyucunapipishmi urmarca. 11Chai luźeroca, Ajenjo shutimi carca. Chai luźero urmajpica, quimsapi chaupishca shuj parte yacucunami ajenjo shina jayaj tucurca. Chai jayaj yacuta ubyashpami, achca gentecuna huañurca.

12Quimsapaj cati ángel trompetapi tocajpica, quimsapi chaupishca shuj parte intitapish, lunatapish, luźerocunatapishmi amsayarca. Chaimantami, quimsapi chaupishca shuj parte punllapish, tutapish yana amsa tucurca.

13Chai qʼuipaca, shuj angeltami, chaupi jahua pachata volacujta ricurcanipish, uyarcanipish. Chai angelca, sinchita caparishpami: «¡Ai, ai, ai, allpapi causajcunalla, caishuj quimsa angelcuna trompetapi tocajpica, jatun llaquimari tiyanga!» nirca.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 8:1-13

Kutsekulidwa kwa Chimatiro Chachisanu ndi Chiwiri

1Atatsekula chomatira chachisanu ndi chiwiri, kumwamba kunakhala chete mphindi makumi atatu.

2Ndipo ndinaona angelo asanu ndi awiri aja amene amayimirira pamaso pa Mulungu, akupatsidwa malipenga asanu ndi awiri.

3Mngelo wina amene anali ndi chofukizira chagolide anabwera nayimirira pa guwa lansembe. Anapatsidwa lubani wambiri kuti amupereke pamodzi ndi mapemphero a anthu onse oyera mtima pa guwa lansembe lagolide patsogolo pa mpando waufumu. 4Fungo la lubani pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima zinakwera kumwamba kwa Mulungu kuchokera mʼdzanja la mngeloyo. 5Kenaka mngeloyo anatenga chofukizira nachidzaza ndi moto wochokera pa guwa lansembe ndi kuponya pa dziko lapansi ndipo nthawi yomweyo panachitika mabingu, phokoso, mphenzi ndi chivomerezi.

Malipenga

6Angelo asanu ndi awiri anakonzekera kuyimba malipenga asanu ndi awiri.

7Mngelo woyamba anayimba lipenga lake ndipo kunabwera matalala ndi moto wosakanizana ndi magazi ndipo unaponyedwa pa dziko lapansi. Gawo limodzi la magawo atatu a dziko lapansi linapsa, gawo limodzi la magawo atatu a mitengo linapsa ndi gawo limodzi la magawo atatu a udzu wauwisi linapsanso.

8Mngelo wachiwiri anayimba lipenga lake, ndipo chinthu china chooneka ngati phiri lalikulu loyaka moto, chinaponyedwa mʼnyanja. Gawo limodzi la magawo atatu a nyanja linasanduka magazi. 9Gawo limodzi mwa magawo atatu a zolengedwa zonse zamoyo za mʼnyanja, linafa, ndipo gawo limodzi la sitima za pamadzi linawonongedwa.

10Mngelo wachitatu anayimba lipenga lake, ndipo nyenyezi yayikulu, yoyaka ngati muni inachoka kumwamba nigwera pa gawo limodzi la magawo atatu a mitsinje ndi pa akasupe amadzi. 11Dzina la nyenyeziyo ndi Chowawa. Gawo limodzi la magawo atatu a madzi anasanduka owawa ndipo anthu ambiri anafa chifukwa cha madzi owawawo.

12Mngelo wachinayi anayimba lipenga lake, ndipo chimodzi cha zigawo zitatu za dzuwa, za mwezi ndi za nyenyezi zinamenyedwa kotero chimodzi mwa zitatu za zonsezi zinada. Panalibenso kuwala pa chimodzi mwa zigawo zitatu za usana, ndi chimodzimodzinso usiku.

13Ndinayangʼananso ndipo ndinaona ndi kumva chiwombankhanga chimene chinkawuluka mlengalenga kwambiri chikuyankhula mofuwula kuti, “Tsoka, Tsoka! Tsoka lalikulu kwa anthu okhala mʼdziko lapansi, angelo otsala aja akangoyimba malipenga awo!”