Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 5

Malta Ovejami canchis selloyuj librota pascashca

1Chai jatun tiyarinapi Tiyacujtaca, shuj librotami alli maquipi charicujta ricurcani. Chai libroca ucupish, jahuapish quillcashca, canchis sellohuan sellashcami ricurirca. Chaipica, shuj jatun sinchi angeltapishmi ricurcani. Chai angelca, sinchita caparishpami: «¿Chai librota pascaipajpish, sellashcacunata anchuchi tucuipajpish pitaj tiyanguichij?» nishpa tapurca. Chashna tapujpica, jahua pachapi cajcunapish, cai pachapi causajcunapish, allpa ucupi cajcunapish pi mana chai librota pascaipaj tiyarcachu. Pi mana ricuillapish tucurcacunachu. Chai librota pascaipaj, reźaipaj, ricuipajllatapish maipi mana japishcachu carca. Chaimantami ñucaca, yallitaj huacacurcani. Chashna huacacujpica, chai yuyajcunamanta shujmi ñucataca cashna nirca: «Ama huacaichu. Riqui, Judá aillumanta Leonca, ñaupa mandaj Davidpaj huahua huahua cashpami, chai librota pascangapaj, canchis sellohuan sellashcacunata anchuchingapajpish, tucuita mishashca» nircami.

Chashna nijpi ricushpaca, jatun tiyarinapaj, causaiyuj chuscucunapaj, yuyajcunapaj chaupipica, shuj Malta Oveja shayacujtami ricurcani. Chai Malta Ovejaca, huañuchishca cashca shinamanmi ricurirca. Chai Malta Ovejaca, canchis gachuta, canchis ñahui luluncunatami charirca. Chai canchis ñahui luluncunaca, cai tucui pachaman cachashca, Diospaj canchis Espiritucunami. Chai Malta Ovejami, chai jatun tiyarinapi tiyacujpajman c'uchuyashpaca, Paipaj alli maquipi charicuj librotaca japirca. Librota ña japijpica, chai causaiyuj chuscucunapish, ishqui chunga chuscu yuyajcunapish Malta Ovejapaj ñaupajpimi cungurircacuna. Chai yuyajcunaca, tucuicunami arpacunata charircacuna. Shinallataj curi copacunatapish, inciensohuan jundatami charircacuna. Chai inciensoca, Diospajlla cajcuna Diosta mañashcacunami. Chai yuyajcunaca, mushuj cantotami cashna nishpa cantarcacuna:

«Canllamari librota japishpa,
    sellashcacunatapish anchuchi tucuj cangui.
Canca, huañuchishcami carcangui.
    Cambaj yahuarhuanmi,
    ñucanchijtaca tucui ch'ican ch'ican aillucunamanta,
    tucui rimaicunamanta, pueblocunamanta,
    jatun llajtacunamantapish Taita Diospaj cachun randircangui.
10 Chashnami ñucanchij Diospajta rurachun ñucanchijtaca,
    jatun mandajcunatapish,
    curacunatapish rurarcangui.
    Chaimantami, cai pachataca mandashun» nishpami cantarcacuna.

11 Chai q'uipa ricucushpaca, jatun tiyarinapaj, causaiyujcunapaj, yuyajcunapajpish muyundijpica, achca angelcuna rimashcatami uyarcani. Chai angelcunaca, huaranga huaranga mana yupaipaj, yallitaj achcacunami carca. 12 Paicunaca:

«Huañuchishca cashca Malta Ovejallami tucuita mandanata,
tucui ima charinacunata, tucuita yachaj canata,
imatapish rurai tucuj canata, ‘Allimari cangui,
sumajmari cangui,
jatunmari cangui’ nishca canata chasqui tucuipaj cangui»

nishpami, sinchita caparircacuna.

13 Shinallataj Dios rurashcacunaca, jahua pachapi, cai pachapi, allpa ucupi, mama cucha yacupi, tucui chaicunapi imalla tiyajcunapishmi tucuicuna:

«¡Jatun tiyarinapi tiyacujpish,
    Malta Ovejapish, huiñai huiñaita jatunmari cangui,
allimari cangui, sumajmari cangui,
    tucuita rurai tucujmari cangui!» nicurcacuna.

14 Chashna nijpica, chai causaiyuj chuscucunapish: «Chashna cachun» nircacunami. Shina nijpica, ishqui chunga chuscu yuyajcunapish pambacama cumurishpami, huiñai huiñaita Causacujta adorarcacuna.

Swedish Contemporary Bible

Revelation 5

Lammet och bokrullen med sju sigill

1Sedan såg jag att han som satt på tronen hade en bokrulle i högra handen. Den hade text på båda sidor och var förseglad med sju sigill. 2Jag såg en väldig ängel som frågade med hög röst: ”Vem är värdig att bryta sigillen och öppna bokrullen?” 3Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen och se i den. 4Jag grät av besvikelse, eftersom det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se i den.

5Men en av de äldste sa till mig: ”Gråt inte, för lejonet av Judas stam, Davids rotskott,[a] har segrat. Han kan bryta de sju sigillen och öppna bokrullen.”

6Sedan såg jag ett lamm[b] i mitten av tronen och mitt ibland de fyra levande varelserna och de äldste, och det såg ut som om det hade blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar[c], som har sänts ut över hela jorden. 7Lammet steg nu fram till honom som satt på tronen och tog emot bokrullen från hans högra hand. 8När Lammet tog emot bokrullen, föll de fyra levande varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Alla hade var sin harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. 9Och de sjöng en ny sång:

”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill,

för du har blivit slaktad,

och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud

från alla stammar och språk och folk och länder.

10Du har gjort dem till ett kungarike,

till präster åt vår Gud,

och de ska regera på jorden.”

11Sedan såg jag och hörde en stor kör av änglar, och de stod runt tronen och de fyra levande varelserna och de tjugofyra äldste. De var tiotusentals och åter tiotusentals, tusentals och åter tusentals i antal. 12De sjöng med väldig kraft:

”Lammet som blev slaktat är värdigt

att få makt, rikedom, vishet och styrka,

ära, härlighet och pris.”

13Sedan hörde jag allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och i havet säga:

”Priset och äran och härligheten och makten

tillhör honom som sitter på tronen och Lammet

i all evighet.”

14De fyra levande varelserna sa: ”Amen.” Och de äldste föll ner och tillbad.

Notas al pie

  1. 5:5 Lejonet av Juda och Davids rotskott är titlar på Messias, Jesus.
  2. 5:6 Lammet är en bild på Jesus. Jfr Jes 53:7 och Joh 1:29.
  3. 5:6 Se not till 2:1.