Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 5:1-14

Malta Ovejami canchis selloyuj librota pascashca

1Chai jatun tiyarinapi Tiyacujtaca, shuj pillushca caratami alli maquipi charicujta ricurcani. Chai pillushca caraca ucupish, jahuapish quillcashca, canchis sellohuan sellashcami ricurirca. 2Chaipica, shuj jatun sinchi angeltapishmi ricurcani. Chai angelca, sinchita caparishpami: «¿Chai pillushca carata pascaipajpish, sellashcacunata anchuchi tucuipajpish pitaj tiyanguichij?» nishpa tapurca. 3Chashna tapujpica, jahua pachapi cajcunapish, cai pachapi causajcunapish, allpa ucupi cajcunapish pi mana chai pillushca carata pascaipaj tiyarcachu. Pi mana ricuillapish tucurcacunachu. 4Chai pillushca carata pascaipaj, reźaipaj, ricuipajllatapish maipi mana japishcachu carca. Chaimantami ñucaca, yallitaj huacacurcani. 5Chashna huacacujpica, chai yuyajcunamanta shujmi ñucataca cashna nirca: «Ama huacaichu. Riqui, Judá aillumanta Leonca, ñaupa mandaj Davidpaj huahua huahua cashpami, chai pillushca carata pascangapaj, canchis sellohuan sellashcacunata anchuchingapajpish, tucuita mishashca» nircami.

6Chashna nijpi ricushpaca, jatun tiyarinapaj, causaiyuj chuscucunapaj, yuyajcunapaj chaupipica, shuj Malta Oveja shayacujtami ricurcani. Chai Malta Ovejaca, huañuchishca cashca shinamanmi ricurirca. Chai Malta Ovejaca, canchis gachuta, canchis ñahui luluncunatami charirca. Chai canchis ñahui luluncunaca, cai tucui pachaman cachashca, Diospaj canchis Espiritucunami. 7Chai Malta Ovejami, chai jatun tiyarinapi tiyacujpajman cʼuchuyashpaca, Paipaj alli maquipi charicuj pillushca carataca japirca. 8Pillushca carata ña japijpica, chai causaiyuj chuscucunapish, ishqui chunga chuscu yuyajcunapish Malta Ovejapaj ñaupajpimi cungurircacuna. Chai yuyajcunaca, tucuicunami arpacunata charircacuna. Shinallataj curi copacunatapish, inciensohuan jundatami charircacuna. Chai inciensoca, Diospajlla cajcuna Diosta mañashcacunami. 9Chai yuyajcunaca, mushuj cantotami cashna nishpa cantarcacuna:

«Canllamari pillushca carata japishpa,

sellashcacunatapish anchuchi tucuj cangui.

Canca, huañuchishcami carcangui.

Cambaj yahuarhuanmi,

ñucanchijtaca tucui chʼican chʼican aillucunamanta,

tucui rimaicunamanta, pueblocunamanta,

jatun llajtacunamantapish Taita Diospaj cachun randircangui.

10Chashnami ñucanchij Diospajta rurachun ñucanchijtaca,

jatun mandajcunatapish,

curacunatapish rurarcangui.

Chaimantami, cai pachataca mandashun» nishpami cantarcacuna.

11Chai qʼuipa ricucushpaca, jatun tiyarinapaj, causaiyujcunapaj, yuyajcunapajpish muyundijpica, achca angelcuna rimashcatami uyarcani. Chai angelcunaca, huaranga huaranga mana yupaipaj, yallitaj achcacunami carca. 12Paicunaca:

«Huañuchishca cashca Malta Ovejallami tucuita mandanata,

tucui ima charinacunata, tucuita yachaj canata,

imatapish rurai tucuj canata, ‘Allimari cangui,

sumajmari cangui,

jatunmari cangui’ nishca canata chasqui tucuipaj cangui»

nishpami, sinchita caparircacuna.

13Shinallataj Dios rurashcacunaca, jahua pachapi, cai pachapi, allpa ucupi, mama cucha yacupi, tucui chaicunapi imalla tiyajcunapishmi tucuicuna:

«¡Jatun tiyarinapi tiyacujpish,

Malta Ovejapish, huiñai huiñaita jatunmari cangui,

allimari cangui, sumajmari cangui,

tucuita rurai tucujmari cangui!» nicurcacuna.

14Chashna nijpica, chai causaiyuj chuscucunapish: «Chashna cachun» nircacunami. Shina nijpica, ishqui chunga chuscu yuyajcunapish pambacama cumurishpami, huiñai huiñaita Causacujta adorarcacuna.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 5:1-14

Lammet och bokrullen med sju sigill

1Sedan såg jag att han som satt på tronen hade en bokrulle i högra handen. Den hade text på båda sidor och var förseglad med sju sigill. 2Jag såg en väldig ängel som frågade med hög röst: ”Vem är värdig att bryta sigillen och öppna bokrullen?” 3Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen och se i den. 4Jag grät av besvikelse, eftersom det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se i den.

5Men en av de äldste sa till mig: ”Gråt inte, för lejonet av Judas stam, Davids rotskott,5:5 Lejonet av Juda och Davids rotskott är titlar på Messias, Jesus. har segrat. Han kan bryta de sju sigillen och öppna bokrullen.”

6Sedan såg jag ett lamm5:6 Lammet är en bild på Jesus. Jfr Jes 53:7 och Joh 1:29. i mitten av tronen och mitt ibland de fyra levande varelserna och de äldste, och det såg ut som om det hade blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar5:6 Se not till 2:1., som har sänts ut över hela jorden. 7Lammet steg nu fram till honom som satt på tronen och tog emot bokrullen från hans högra hand. 8När Lammet tog emot bokrullen, föll de fyra levande varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Alla hade var sin harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. 9Och de sjöng en ny sång:

”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill,

för du har blivit slaktad,

och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud

från alla stammar och språk och folk och länder.

10Du har gjort dem till ett kungarike,

till präster åt vår Gud,

och de ska regera på jorden.”

11Sedan såg jag och hörde en stor kör av änglar, och de stod runt tronen och de fyra levande varelserna och de tjugofyra äldste. De var tiotusentals och åter tiotusentals, tusentals och åter tusentals i antal. 12De sjöng med väldig kraft:

”Lammet som blev slaktat är värdigt

att få makt, rikedom, vishet och styrka,

ära, härlighet och pris.”

13Sedan hörde jag allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och i havet säga:

”Priset och äran och härligheten och makten

tillhör honom som sitter på tronen och Lammet

i all evighet.”

14De fyra levande varelserna sa: ”Amen.” Och de äldste föll ner och tillbad.