Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 4:1-11

Jahua pachapimi Diosta adoracujta ricushca

1Chai qʼuipaca, jahua pachapica, shuj pungu pascashcatami ricurcani. Trompetapi tocashca shina uyarij rimaihuan ñaupaman rimajllatajmi ñucataca:

«Caiman huichiyamui, cunan can ricushcacuna ña tucushca qʼuipaca, imalla tucuna cashcata canman ricuchisha» nirca.

2Chashna ninca, ñapish ñucataca Diospaj Espiritumi, jahua pachaman aparca. Chaipimi shuj jatun tiyarinata ricurcani. Chai jatun tiyarinapica, shujmi tiyacurca. 3Chai jatun Tiyarinapi Tiyacujca jaspe shuti, cornalina shuti sumaj rumicunaman rijchajmi carca. Pai tiyacun jatun tiyarina jahuataca, esmeralda sumaj rumiman rijchaj cuichimi shayacurca. 4Chai jatun tiyarina muyundijpica, ishqui chunga chuscu tiyarinacunatapishmi ricurcani. Chai tiyarinacunapica, ishqui chunga chuscu yuyajcunami tiyacurca. Paicunaca, yurajlla churanacunata churashca, umacunapica, curi coronacunata churashcami tiyacurcacuna. 5Chai jatun tiyarinamantaca, relampacunami llujshicurca, cʼulun nishcacunapish, rimanacushcapishmi uyarirca. Shinallataj chai jatun tiyarina ñaupajpica, canchis lamparacunami japichishca rupacurca. Chaicunaca, Diospaj canchis Espiritucunami. 6Chai jatun tiyarina ñaupajpica, cristalman rijchaj vidrio mama cuchami tiyarca. Shinallataj chai jatun tiyarina cʼuchupipish, jatun tiyarina muyundijpipish, causaiyuj chuscucunami huashamanpish, ñaupajmanpish ñahui luluncunalla junda shayacujta ricurcani. 7Chai causaiyuj chuscucunamanta shujca, leonman rijchajmi carca. Cutin shujca malta huagraman rijchajmi carca. Caishujca, gente ñahuitami charirca, cutin caishujca, águila jatarishpa ricuj shinami carca. 8Chai causaiyuj chuscucunaca, tucuicunami sujta alasta charircacuna. Chai alas jahuapipish, ucupipish ñahui luluncunallahuan jundami carca. Paicunaca tutapish, punllapish mana samashpami:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Diosca

jucha illaj, jucha illaj, jucha illajmi.

Paica sarunpish, cunanpish Paillatajmi,

Paillatajmi shamunga» nicurcacuna.

9Chashna nishpami, chai causaiyuj chuscucunaca, jatun tiyarinapi tiyacuj huiñaita Causacujtaca: “Sumajmari cangui, allimari cangui” nishpa pagui nircacuna. 10Shinallataj chai ishqui chunga chuscu yuyajcunapish, jatun tiyanapi Tiyacujpaj ñaupajpimi pambacama cumurircacuna. Chashna cungurishpami, huiñai huiñaita Causacujtaca adorancuna. Paicunapaj coronacunatapish, chai jatun tiyarina ñaupajpi churashpami, cashna nincuna:

11«Canmi tucui imatapish rurarcangui.

Can munashcamantami tucui imapish tiyan,

canmi tucuita rurarcangui.

Chaimanta ñucanchijta Mandaj Dios,

Canca sumajmari cangui, allimari cangui,

tucuita Rurajmari cangui» nincunami.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 4:1-11

Tillbedjan inför Guds tron i himlen

1Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen till himlen. Och rösten som jag först hade hört, den som lät som en trumpetstöt, sa: ”Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste hända i framtiden!”

2I samma ögonblick var jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på den. 3Han som satt på tronen såg ut som en ädelsten, likt jaspis och karneol. Kring tronen var en regnbåge som lyste som smaragd, 4och i en ring runt tronen stod tjugofyra andra troner, där det satt tjugofyra äldste. De var klädda i vita kläder och hade kransar av guld på sina huvuden. 5Från tronen kom det blixtar och mullrande åska, och alldeles framför tronen brann sju facklor, som är Guds sju andar4:5 Se not till 2:1.. 6Framför tronen låg något som liknade ett hav av glas, klart som kristall. Fyra levande varelser, som hade fullt med ögon både framtill och baktill, stod mitt framför, mitt bakom och på båda sidor om tronen. 7Den första av dessa varelser såg ut som ett lejon, den andra liknade en ung tjur, den tredje hade en människas ansikte, och den fjärde var som en flygande örn. 8Varje varelse av dessa fyra hade sex vingar och var helt täckt med ögon, till och med på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll:

”Helig, helig, helig

är Herren Gud, den Allsmäktige,

han som var, som är och som kommer.”

9När dessa levande varelser ärar och hyllar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i all evighet, 10faller de tjugofyra äldste ner och tillber inför honom som sitter på tronen och som lever i all evighet. De kastar sina kransar av guld framför tronen och säger:

11”Du, vår Herre och Gud,

är värdig att få härlighet, ära och makt.

Du har skapat allt,

och genom din vilja skapades det och finns till.”