Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 15:1-8

Canchis angelcunami canchis llaquicunata apamushca

1Jahua pachapica, jatun mancharinata shujtaj señaltapishmi ricurcani: Chaipica, tucuri canchis llaquicunatami, canchis angelcuna charicurca. Chai llaquicunahuanmi, Taita Dios pʼiñarishpa cachana llaquicunaca tucurirca.

2Shinallataj ninahuan chagrushca vidrio shina mama cucha yacutapishmi ricurcani. Manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish, paipaj marcatapish, paipaj shutipaj numerotapish mana churachishpa mishajcunatapishmi ricurcani. Paicunaca, vidriotajlla jatun cucha jahuapimi, Taita Dios cushca arpacunata apashca shayacurcacuna. 3Paicunaca, Mandaj Diosta servij Moisés rurashca cantotapish, Malta Ovejapaj cantotapishmi, cashna nishpa cantarcacuna:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquin rurashcacunaca jatunmari, mancharinamari.

Quiquin yachachishcacunaca, cashcata ricuchij, cashcatataj huillaj Shimicunami.

Quiquinpajlla cajcunata Jatun Mandajmi cangui.

4Mandaj Dioslla, ¿pitaj Quiquintaca mana manchangari?

¿Pitaj Quiquintaca mana sumajyachingari?

Quiquinllamari ima jucha illaj cangui.

Cashcatataj Quiquin rurashcata ricushcamantami,

Quiquintaca tucui llajtacunamanta shamushpa adorangacuna» nishpami cantarcacuna.

5Chaicunata ricushca qʼuipaca, jahua pachapi Diospaj huasi pascarijtami ricurcani. Chaica Dios Mandashcata huaquichishca, Diospajlla Carpa huasillatajmi carca. 6Diospajlla chai huasi ucumantaca, canchis llaquicunata charicuj canchis angelcunami llujshirca. Paicunaca, mapa illaj, yurajlla, lamyacuj lino churanata churarishca, curi tajalita tajalishcami carca. 7Chaimanta llujshij chai canchis angelcunamanca, causaiyuj chuscumanta shujmi, curi copacunata curca. Chai copacunapica, huiñai huiñaita causacuj Taita Dios pʼiñarishpa cachashca jatun llaquicunatami jundata curca. 8Diospaj huasi ucupica, tucuita rurai tucuj, sumaj Taita Diospajmanta shamucuj cushnimi jundarca. Chai canchis angelcuna chai canchis llaquicunata tucui tucuchingacamaca, Diospaj huasimanca, pi mana yaicui tucurcacunachu.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 15:1-8

Mojsijeva i Jaganjčeva pjesma

1Ugledam zatim na nebu još velikih i čudesnih znakova. Sedam je anđela držalo sedam posljednjih zala kojima se navršuje Božji gnjev. 2Preda mnom je bilo nešto poput mora od prozirca, pomiješano s ognjem. Na njemu su stajali oni koji su pobijedili Zvijer i njezin kip i broj njezina imena, s Božjim citrama u ruci. 3Svi su pjevali pjesmu Božjega sluge Mojsija i Jaganjca:

“Velika su i čudesna tvoja djela,

Gospodine Bože Svemogući!

Tvoji su putovi pravedni i istiniti,

Kralju naroda!

4Tko da se tebe ne boji, Gospodine,

tko da ne proslavlja tvoje ime?

Jer ti si jedini svet.

Svi će narodi doći

i tebi se pokloniti

jer su se očitovala tvoja pravedna djela.”

Sedam čaša Božjega gnjeva

5Opazim zatim da je otvoren hram u nebu, Šator Božjega svjedočanstva. 6Sedam anđela sa sedam zala iziđe iz hrama. Bili su odjeveni u blistavobijeli lan, sa zlatnim pojasima oko prsiju. 7Jedno od četiriju bića pruži sedmorici anđela zlatne posude pune gnjeva Boga koji živi u vijeke vjekova. 8Hram se napuni dimom Božje slave i njegove snage, tako da nitko nije mogao ući u njega dok se ne dovrši sedam zala sedmorice anđela.