Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 15:1-8

Canchis angelcunami canchis llaquicunata apamushca

1Jahua pachapica, jatun mancharinata shujtaj señaltapishmi ricurcani: Chaipica, tucuri canchis llaquicunatami, canchis angelcuna charicurca. Chai llaquicunahuanmi, Taita Dios pʼiñarishpa cachana llaquicunaca tucurirca.

2Shinallataj ninahuan chagrushca vidrio shina mama cucha yacutapishmi ricurcani. Manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish, paipaj marcatapish, paipaj shutipaj numerotapish mana churachishpa mishajcunatapishmi ricurcani. Paicunaca, vidriotajlla jatun cucha jahuapimi, Taita Dios cushca arpacunata apashca shayacurcacuna. 3Paicunaca, Mandaj Diosta servij Moisés rurashca cantotapish, Malta Ovejapaj cantotapishmi, cashna nishpa cantarcacuna:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquin rurashcacunaca jatunmari, mancharinamari.

Quiquin yachachishcacunaca, cashcata ricuchij, cashcatataj huillaj Shimicunami.

Quiquinpajlla cajcunata Jatun Mandajmi cangui.

4Mandaj Dioslla, ¿pitaj Quiquintaca mana manchangari?

¿Pitaj Quiquintaca mana sumajyachingari?

Quiquinllamari ima jucha illaj cangui.

Cashcatataj Quiquin rurashcata ricushcamantami,

Quiquintaca tucui llajtacunamanta shamushpa adorangacuna» nishpami cantarcacuna.

5Chaicunata ricushca qʼuipaca, jahua pachapi Diospaj huasi pascarijtami ricurcani. Chaica Dios Mandashcata huaquichishca, Diospajlla Carpa huasillatajmi carca. 6Diospajlla chai huasi ucumantaca, canchis llaquicunata charicuj canchis angelcunami llujshirca. Paicunaca, mapa illaj, yurajlla, lamyacuj lino churanata churarishca, curi tajalita tajalishcami carca. 7Chaimanta llujshij chai canchis angelcunamanca, causaiyuj chuscumanta shujmi, curi copacunata curca. Chai copacunapica, huiñai huiñaita causacuj Taita Dios pʼiñarishpa cachashca jatun llaquicunatami jundata curca. 8Diospaj huasi ucupica, tucuita rurai tucuj, sumaj Taita Diospajmanta shamucuj cushnimi jundarca. Chai canchis angelcuna chai canchis llaquicunata tucui tucuchingacamaca, Diospaj huasimanca, pi mana yaicui tucurcacunachu.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 15:1-8

Angelo Asanu ndi Awiri Okhala ndi Miliri Isanu ndi Iwiri

1Kumwamba ndinaona chizindikiro china chachikulu ndi chodabwitsa: angelo asanu ndi awiri ali ndi miliri isanu ndi iwiri yomaliza chifukwa Mulungu anakwiya kotheratu. 2Ndipo ndinaona chimene chinaoneka ngati nyanja yonyezimira yosakaniza ndi moto, ndipo pambali pa nyanjayo panayima amene anagonjetsa chirombo chija ndi fano lake, ndi nambala yotanthauza dzina lake. Anthuwo ananyamula azeze amene Mulungu anawapatsa. 3Iwo ankayimba nyimbo ya Mose, mtumiki wa Mulungu, ndi nyimbo ya Mwana Wankhosa. Nyimbo yake inkati,

“Zochita zanu ndi zazikulu ndi zodabwitsa,

Ambuye Mulungu Wamphamvuzonse

Njira zanu ndi zachilungamo ndi zoona,

Mfumu ya mitundu yonse.

4Inu Ambuye, ndani angapande kukuopani,

ndi kulemekeza dzina lanu?

Pakuti Inu nokha ndiye woyera.

Anthu a mitundu yonse adzabwera

kudzapembedza pamaso panu,

pakuti ntchito zanu zolungama zaonekera poyera.”

5Zitatha izi, ndinaona kumwamba Nyumba ya Mulungu imene ndi Tenti ya Umboni, atatsekula. 6Mʼnyumbamo munatuluka angelo asanu ndi awiri ndi miliri isanu ndi iwiri. Angelowo anavala nsalu zoyera bwino zonyezimira ndi malamba agolide pa zifuwa zawo. 7Ndipo kenaka chimodzi cha zamoyo zinayi zija chinapereka kwa angelo asanu ndi awiri mbale zisanu ndi ziwiri zodzaza ndi ukali wa Mulungu amene ali ndi moyo mpaka muyaya. 8Ndipo Nyumba ya Mulungu inadzaza ndi utsi wochokera ku ulemerero wa Mulungu ndi ku mphamvu zake, ndipo panalibe yemwe akanalowa mʼNyumbayo mpaka miliri isanu ndi iwiri ya angelo asanu ndi awiri aja itatha.