Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 14:1-20

144.000 sellashcacunami Malta Ovejapaj ñaupajpi cantashca

1Chaita ricushca qʼuipaca, Malta Ovejataca Sion shuti urcu jahuapi 144.000 runacunata pushashca shayacujtami ricurcani. Paihuan shayacujcunaca, Malta Ovejapaj shutitapish, Paipaj Yayapaj shutitapish frentepi quillcashcami carca. 2Jahua pachapica, shuj rimashcatami, tauca jatun yacucuna huajyacuj shinatapish, jatunta cʼulun nij shinatapish uyarcani. Ñuca uyajta rimajca, arpapi taucapura tocacuj shinami uyarirca. 3Paicunaca, jatun tiyarina ñaupajpipish, chuscu causaiyujcunapaj ñaupajpipish, yuyajcunapaj ñaupajpipishmi, shuj mushuj cantota cantarcacuna. Chai cantotaca, pi mana yachai tucurcacunachu. Cai pachamanta 144.000 quishpichishcacunallami, chai cantotaca yachai tucurcacuna. 4Paicunallami, huarmicunapi mana chayarishca, chuyacuna carca. Paicunaca, Malta Oveja maita rijpipish, Paihuanmi purincuna. Paicunaca, Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish cai pacha runacunamanta punta quishpichishcacunami. 5Paicunapaj shimipica, ima llulla mana japi tucurcachu. Taita Diospaj jatun tiyarina ñaupajpica, chashna ima mapa illajcunami.

Quimsa angelcunami alli huillaita huillashca

6Chai qʼuipaca, chaupi jahua pachata shujtaj ángel volacujtami ricurcani. Chai angelca, cai pachapi tucui causacujcunaman, tucui llajtacunaman, shujtaj shujtaj gentecunaman, chʼican chʼican rimaita rimajcunamanpish, pueblocunamanpish huiñaipaj quishpirina alli huillaitami huillangapaj charicurca. 7Chai angelca: «Taita Diosta manchaichij, Paita sumajyachichij. Dios llaquichina punllaca, ñamari chayamushca. Chaimanta jahua pachatapish, cai pachatapish, mama cucha yacutapish, puricuj yacucunatapish Rurajta adoraichij» nishpami, sinchita caparishpa huillarca.

8Cutin shujtaj angelpish, cashna nishpami caticurca: «¡Babilonia shuti jatun puebloca, tucui llajtacunapi causacujcunata vinota ubyachishpami machachirca! Chashna rurashpa llajtacunahuan huainayashcamantaca urmashcamari, urmashcamari» nishpami huillarca.

9Cutin chai ishqui angelpaj qʼuipa shamuj angelpish, cashna nishpami sinchita huillashpa catirca: «Chai manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish adorashpa, chaipaj marcata maquipi cashpa, frentepi cashpa chasquijpish, 10Taita Dios pʼiñarishpa charicuj vinotaca ubyangatajmi. Pʼiñarishpa ubyachina imahuan mana chagrushca vinotami Diosca paipaj copapi charicun. Paicunataca Diospajlla angelcunapaj ñaupajpi, Malta Ovejapaj ñaupajpimari, azufrehuan rupacuj ninahuan jatunta llaquichinga. 11Paicuna rupacun ninamantaca, cushnica huiñaita llujshicungallami. Manchanana animaltapish, chaiman rijchajta rurashcatapish adorajcunapaj, chai animalpaj shutita ricuchij marcata churachijcunapajca, tutapish punllapish manataj samarina tiyangachu. Llaquitaca apacungallacunami. 12¡Chaimantami Taita Diospajlla cajcunaca, Pai mandashcata caźushpa, Jesusta alli crishpa, mana pʼiñarij alli shunguhuan catina!» nircami.

13Chai qʼuipaca, jahua pachamanta ñucata cashna nijtami uyarcani: «Cashna quillcai: “Apunchij Jesusta crij cashcamanta huañujcunaca, cunanmantapacha cushicunmi.”»

Diospaj Espiritupish: «Ari, paicuna imata ruracushcamantaca samaringacunami. Paicuna imalla rurashcacunapish paicunahuanmi ringa» ninmi.

Cai pacha gentecunataca granota tandaj shinami tandashca

14Chai qʼuipaca, ñapish yuraj pʼuyutami ricurcani. Chai yuraj pʼuyu jahuapica, «Runa Aichayuj tucushcaman rijchajmi» tiyacurca. Paica, curi coronata umapi churashca, maquipica quirusapa hocesta aisashcami carca. 15Diospaj huasimanta shujtaj ángel llujshishpaca, pʼuyu jahuapi Tiyacujtaca: «Ñami tandanalla tucushca, cai pacha chagracunaca ña pʼucushca, tandanallamari. Cambaj hoces-huan chai chagrata tandailla» nishpami, sinchita caparirca. 16Shina nijpica, chai pʼuyu jahuapi Tiyacujca, Paipaj hoces-huanmi cai pachamanta chagracunata tandarca.

17Chai qʼuipaca, shujtaj angelpishmi, jahua pachapi tiyaj Diospaj huasimanta, paipish quirusapa hoces aisashca llujshirca. 18Shinallataj Diospaj altarpi ninata rupachij shujtaj angelmi llujshirca. Paimi, chai quirusapa hoces aisashcataca: «Cai pachapi uvasca pʼucushcami, ña tandanallamari. Cambaj quirusapa hoces-huan tandailla» nishpami, sinchita caparirca.

19Shina nijpi chai angelca, paipaj hocesta satishcahuan cai pacha uvasta tandarcallami. Tandashca uvastaca, Taita Dios pʼiñarishpa sarushpa capina jatun tanquepimi shitarca. 20Chai tanqueca, pueblomanta canllaman cajpimi, chaipi capirca. Sarushpa capicun chai tanquemantaca, manchanayaj yahuar llujshishpami, caballocunapaj frenoman pajtajta jundashpa, 300 kilometrocama yahuar callparca.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 14:1-20

Lammet och de 144 000

1Sedan såg jag Lammet stå på Sions berg14:1 Sions berg är den plats där Jerusalem ligger. Här handlar det om det himmelska Jerusalem som beskrivs i kap. 21., och tillsammans med Lammet de 144 00014:1 Se noter till 7:4-8 och 21:16., som hade Lammets namn och hans Faders namn skrivna på sina pannor. 2Jag fick höra en röst från himlen, som lät som dånet av stora vattenmassor och som mullret av åska, eller som en hel orkester av harpor.

3De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra levande varelserna och de tjugofyra himmelska ledarna. Ingen kunde lära sig den sången, utom de 144 000 som hade blivit friköpta från jorden. 4Det är de som inte har orenat sig med kvinnor utan är rena som jungfrur.14:4 Denna bild på sexuell renhet syftar antagligen på att de har hållit sig borta från den prostituerade kvinnan, dvs. det avfall som beskrivs i v. 8 och i kap.17. De följer Lammet vart det än går, för de har blivit friköpta från jordens alla människor som en första skörd åt Gud och Lammet. 5Man har aldrig funnit någon lögn i deras mun, de är fläckfria.

De tre änglarna

6Efter det fick jag se en annan ängel, som flög mitt över himlen. Han hade ett evigt evangelium14:6 Eller: hade det evigt gällande evangelium. att förkunna för dem som bor på jorden, för alla länder och stammar och språk och folk. 7Han sa med hög röst: ”Frukta Gud och ge honom äran, för stunden har kommit då han ska döma. Tillbe honom som skapade himlen och jorden och havet och vattenkällorna.”

8En andra ängel följde efter honom och sa: ”Det stora Babylon har fallit, det har fallit, det som drog med sig alla folk i drickandet av sin otukts vredesvin.”14:8 Jfr Jer 25:12-15.

9Sedan följde en tredje ängel som sa med hög röst: ”Den som tillber odjuret14:9 Jfr 13:1-10. och dess bild och tar dess märke på pannan eller på handen 10måste också dricka av Guds vredes vin, som outspätt har hällts upp i Guds vredes bägare. Och han ska plågas med eld och svavel inför de heliga änglarna och Lammet.14:10 Eld och svavel, jfr Ps 11:6. 11Röken från deras plågor ska stiga upp i all evighet, och de ska inte få någon lindring vare sig dag eller natt, alla dessa som tillber odjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn14:11 Märket med odjurets namn finns beskrivet i 13:16-18.. 12Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”

13Jag hörde en röst från himlen som sa: ”Skriv: lyckliga är de döda som från och med nu dör i Herren.” ”Ja”, säger Anden, ”de ska få vila från sitt arbete, för deras gärningar följer dem.”

Skördetid på jorden

14Sedan fick jag se ett vitt moln, och på det satt någon som liknade en Människoson14:14 Människoson är en titel på Kristus, hämtad från Dan 7:13-14.. Han hade en krans av guld på sitt huvud och en vass lie i sin hand.

15En ängel kom nu ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: ”Det är dags att skörda! Låt din lie svepa över jorden, för skörden är mogen.” 16Han som satt på molnet svepte då med sin lie över jorden, och skörden på jorden samlades in. 17Ännu en ängel kom ut från templet i himlen, och han hade också en vass lie.

18Sedan kom en ängel ut från altaret, och han hade makt över elden. Han ropade med hög röst till ängeln som hade den vassa lien: ”Ta din lie och skär av druvklasarna från jordens vinstock, för vindruvorna är mogna.” 19Då svepte ängeln med sin lie över jorden och skar av druvklasarna och kastade druvorna i Guds vredes stora vinpress. 20Druvorna trampades sedan i vinpressen utanför staden.14:20 En bild på Guds dom hämtad från Jes 63:1-6. Blod flöt därifrån så att den skulle nå upp till betslet på en häst, bort mot en 1 600 stadier14:20 1 600 stadier är 30 mil. Men talet kan vara symboliskt, 4×4×100, där 4 står för de fyra väderstrecken. Talet 1 600 skulle då representera hela världen. lång sträcka.