Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 12:1-17

Satanastami jahua pachamanta shitashca

1Chai qʼuipaca, jatun mancharina señalmi, jahua pachapica ricurirca: Intita churarishca shuj huarmimi, luna jahuapi shayacurca. Umapica, chunga ishqui luźerocunayuj coronata churashcami carca. 2Chai huarmica, chichu cashpa ña huachagrishpami, huachana nanaihuan jatunta caparicurca. 3Shujtaj señalpishmi jahua pachapica, cashna ricurirca: Canchis umayuj, chunga gachuyuj amsa puca jatun dragonmi ricurirca. Umacunapica, canchis coronata churashcami carca. 4Chai dragonca, quimsapi chaupishca shuj parte luźerocunatami, paipaj chupahuan jahua pachamanta aisashpa cai pachaman shitarca. Chai dragonca, huachanachicuj huarmipaj ñaupajpimi, huahua huacharinca huahuata millpungapaj shuyacurca. 5Chai huarmica, cʼari huahuatami huacharca. Chai huahuami cai pachapi causacujcunataca, fierro varahuan tucuicunata mandanga. Chai huahuataca, mamata quichushpami, quiquin mandanapi tiyacuj Taita Diospajman aparca. 6Chai huahuapaj mamaca, shitashca pambapi Taita Dios allichishcapimi, miticungapaj rirca. Chaipimi, 1.260 punllacunacama carashpa charirca.

7Chai qʼuipaca, jahua pachapica, shuj jatun macanacuimi tiyarca. Mandaj ángel Miguelmi, paipaj angelcunandij, dragonhuan macanacurca. Dragonpish, paipaj angelcunata pushashcami macanacurca. 8Chai macanacuipica, dragontami misharcacuna. Chaimantami paipish, paipaj angelcunapish, ña mana jahua pachapi cai tucurcacuna. 9Chai jatun dragontaca, jahua pachamantaca ña shitarcami. Paica, ñaupa rucu culebrami, Diablo shutipish, Satanás shutipishmi. Paimi, tucui cai pachapi causacujcunata umashpa tiyan. Paitami tucui paipaj millai angelcunandijta, allpa pachaman shitarca.

10Chai qʼuipaca, jahua pachapi cashna nishpa sinchita caparijtami uyarcani:

«Ñucanchij Taita Dios quishpichishpa mandana punlla chayamushcatajmari.

Paipaj Cristo mandanamari callarishca.

Cunatajca, ñucanchij huauquicunata juchachicujtaca, ña shitashcatajmari.

Paimari ñucanchij Diospaj ñaupajpica tutapish, punllapish juchachishpa purirca.

11Paicunaca, Malta Ovejapaj yahuarmantapish,

Diospaj Shimita huillashcamantapishmi,

diablotaca misharcacuna.

Huañuchishun nijpipish, huañunataca mana mancharcacunachu.

12Chaimanta jahua pachacunapish,

chaicunapi causajcunapish cushicuichigari.

Ashtahuanpish allpapi, mama cuchapi causacujcunaca,

¡imachari tucunguichij!

Diabloca, ña ashalla punllacunata charishcata yachashpami,

jatunta pʼiñarishpa, cancunapajman uriyamushca» nijtami uyarcani.

13Chai dragonca, paita cai pachaman ña shitajpica, cʼari huahuata huachaj huarmitami huañuchisha nishpa llaquichirca. 14Chaimantami chai huarmimanca, jatun aguilapaj ishqui alasta curca. Chaihuanmi culebrapaj ñaupajmanta jatarishpa, pai tiyachun allichishca, shitashca pambaman rirca. Chaipimi, quimsa huata chaupicama carashpa charirca. 15Chai huarmitaca, yacu apachun nishpami, culebraca huarmita catichishpa, paipaj shimimanta jatun yacuta shitarca. 16Dragonpaj shimimanta shamuj jatun yacutaca, allpa chaupirishpami tucui millpurca. Chashnami chai huarmitaca quishpichirca. 17Chaimantami dragonca, chai huarmitaca ashtahuan pʼiñashpa, chai huarmipaj caishuj huahuacunahuan macanacugrirca. Chai huahuacunaca, Taita Dios mandashcacunata alli caźucujcuna, Jesucristo huillashcatapish alli catijcunami.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 12:1-18

Kvinnan och draken

1Sedan syntes ett tecken i himlen: en kvinna som var insvept i solen och hade månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. 2Hon var gravid och ropade i sin vånda när födslovärkarna kom.

3Ett annat tecken syntes i himlen: en stor röd drake som hade sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. 4Hans svans drog med sig en tredjedel av stjärnorna och slängde ner dem på jorden, och han stod framför kvinnan som skulle föda, så att han kunde äta upp barnet när det föddes. 5Kvinnan födde nu en son, som ska valla alla folk med en spira av järn12:5 Jfr Ps 2:9., och barnet rycktes bort och fördes upp till Gud och hans tron. 6Kvinnan flydde sedan ut i öknen, där Gud hade gjort i ordning en plats åt henne, för att hon skulle tas om hand under 1 260 dagar12:6 1 260 dagar är detsamma som 3,5 år, vilket är hälften av 7 (fullkomlighetens tal). Se not till 11:2. Samma symbolik finns i v.14..

7Sedan bröt ett krig ut i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred. 8Men draken förlorade slaget, och han och hans änglar tvingades ut ur himlen. 9Han, den stora draken, den gamla ormen, som kallas djävulen eller Satan,12:9 Djävulen kommer från grekiskans diabolos, Satan är hebreiska. Båda orden betyder anklagare. och som bedrar hela världen, kastades ner till jorden tillsammans med sina änglar.

10Sedan hörde jag en stark röst i himlen säga:

”Nu tillhör frälsningen, kraften och riket vår Gud,

och makten hans Smorde.

Anklagaren, han som dag och natt

anklagade våra trossyskon inför vår Gud,

har nu kastats ner.

11Men de besegrade honom genom Lammets blod

och genom sina vittnesbörds ord

och de älskade inte sina liv utan kunde gå i döden.

12Jubla därför, ni himlar och alla ni himlarnas invånare.

Men ve över jorden och havet,

för djävulen har kommit ner till er

och hans vrede är stor,

eftersom han vet att han bara har en kort tid kvar.”

13När draken märkte att han hade kastats ner till jorden, förföljde han kvinnan som hade fött pojken. 14Men hon fick vingarna av en stor örn, så att hon kunde fly ut i öknen, till den plats där hon skulle tas om hand och skyddas från draken under en tid och två tider och en halv tid12:14 Se noter till 12:6 och 11:2..

15Ormen sprutade nu ut en flod av vatten ur sin mun efter kvinnan, för att strömmen skulle föra bort henne, 16men jorden hjälpte kvinnan och öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutat ut. 17Då blev draken rasande på kvinnan och gav sig ut för att kriga mot resten av hennes barn, mot alla dem som håller Guds bud och har Jesus vittnesbörd. 18Och draken ställde sig på sanden vid havet.