Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 3:1-22

Cusandij huarmindij causaita yachachishcami

1Shinallataj huarmicuna, cancunapaj cusata alli caźuichij. Paipaj huarmi tucuipi alli caźujta ricushpami, Diospaj Shimita mana crij cusa cashpapish, mana shimihuan huillajllapitaj crij tucunga. 2Cancuna ima mana allita mana rurashpa, tucuipi alli caźujpica, chaita ricushpa crij tucungallami. 3Ama cancunapaj umallata yallitaj allichirichijchu. Ama curimanta rurashca ima sumajcunata aparishpa, sumaj churanacunata churarishpa, jahuallata ricurichijchu. 4Chaipaj randica, ucu shungu yuyaita allichirishpa, mana pʼiñarij alli shungu caichij. Chaica mana chingaringachu, chaitamari Taita Diosca yallitaj alli ninga. 5Diospajlla causaj ñaupa huarmicunaca, chashnamari allichirijcuna cashca. Paicunaca, Taita Dios yuyailla cashpami, cusacunataca alli caźujcuna cashca. 6Abrahampaj huarmi Saracarin, paipaj cusata alli caźuj cashpami, ‘Ñuca apu’ nij cashca. Cusa mana manchachijllapitaj, allita rurashpa causaichigari. Chashna rurashpami, Sarapaj ushushicuna shinataj canguichij.

7Shinallataj cusacunapish, cancunapaj huarmihuanca alli yuyaihuan causaichigari. Huarmitaca pʼaquirinalla sumaj vaso shina cashcata yuyaichij. Cancunaman shinallataj, paicunamanpish mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpa huiñai causaita cushcamanta, huarmitaca ‘Allimari cangui’ nichij. Cancuna Diosta mañacujpi ima mana alli yuyaicuna ama jarcachunmi, chashna cana canguichij.

Allita rurashcamanta llaquitaca apaichij

8Tucuimanta yallica, tucuicuna chaillatataj yuyashpa sumajta causaichij. Quiquin huauquindijcuna shinataj, caishuj chaishuj cʼuyanacuichij, llaquinacuichij. Pihuanpish alli caichij. 9Diosca, cancunataca allicunata chasquichunmi agllarca. Chaimanta cancunaca, pi llaquichijpipish, ama tigra llaquichichijchu. Cancunata ‘Llaqui tucushca canman’ nijpipish, ama chashnallataj nichijchu. Chashna ninapaj randica, Dios bendiciachun nichij. 10Chashna cachunmi, cashna nishca:

«Maijanpish causaita cʼuyashpaca,

millaita rimanamanta cʼalluta jarcarichun,

umanamanta shimita huaquichichun.

11Tucui millaimanta anchurishpa,

allillata rurashpa, alli sumajta causana yuyailla cachun.

12Mandaj Diosca, cashcata rurajcunamantaca, manataj Paipaj ñahuita anchuchinchu.

Paicuna mañashcatapish uyaracunmi.

Ashtahuanpish millaita rurajcunataca,

Mandaj Diosca pʼiña ñahuihuanmi ricun» ninmi.

13Cancuna allita ruracujpica, ¿pitaj cancunataca, ima mana allita rurai tucungari? 14Chashna cajpipish, ¡allita ruracushcamanta pi llaquichijpica, cushicuichijlla! «Cancunata pʼiñajcunataca ama manchaichijchu, ama llaquilla caichijchu.» 15Chaipaj randica, Cristotaca: ‘Ñucanchijta Mandajmi’ nishpa, cancunapaj shungupi ‘Allimari’ nichij. Cancuna imata shuyacushcata pi tapujpica, alli shunguhuan sumajta huillashpa ricuchingapaj allichirishca caichij. 16Cancunataca, Cristohuan cashpa alli causacujpimi, huañuchijcunata shina rimancuna. Chai rimajcuna cancuna alli causajta ricushpa pingarichunca, imata mana manchashpa alli yuyaihuan causaichij. 17Cancuna allita ruracushca jahua, llaquita apachun Taita Dios munajpica, llaquita apaichijlla. Ama millaita rurashcamanta llaquita apana tucuichijchu.

18Cristoca, ñucanchij juchacunamantaca, shuj cutinllami huañurca. Cashcata Rurajmari, juchayujcunapaj randi huañurca. Ñucanchijta Taita Diospajman pushangapajmi, Paipaj aichapi huañurca. Shina cashpapish, Espiritumantami causachishca carca. 19Pai huañushpami, huichcashca huajcha almacunaman huillagrirca. 20Chai huichcashca tiyacujcunaca, ñaupa Noé huillacui punllacunapi mana caźujcunami carca. Huambuj huasita Noé tucui rurangacamami, Taita Diosca paicunataca llaquishpa shuyashca. Chai huambuj huasipica, pusajcunallami yacullapitaj quishpirishcacuna. 21Chai yacuca, bautiźarina cashcatami yuyachin. Bautiźarinaca, Cristo causarishcamantami cunanca quishpichin. (Bautiźarijpica, mana ima mapaca aichamanta anchunchu, ashtahuanpish yuyaipimari, Taita Diospaj ñaupajpi alli causana munailla tucunchij). 22Paica, jahua pachaman rishpami, Taita Diospaj alli ladopi tiyacun. Paitamari angelcunapish, jatun mandajcunapish, shujtaj mandajcunapish caźucun.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

1 Peteru 3:1-22

Àwọn aya àti àwọn ọkọ

1Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́, ẹ̀yin aya, ẹ máa tẹríba fún àwọn ọkọ yín; pé, bí ẹnikẹ́ni ba tilẹ̀ ń ṣe àìgbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ náà, kí a lè jèrè wọn láì sọ̀rọ̀ nípa ìwà àwọn aya wọn. 2Nígbà tí wọ́n bá ń wo ìwà rere pẹ̀lú ẹ̀rù yín: 3Kí ọ̀ṣọ́ yín má ṣe jẹ́ ọ̀ṣọ́ òde, tí irun dídì, àti wúrà lílò, tàbí ti aṣọ wíwọ̀; 4Ṣùgbọ́n kí ó jẹ́ ẹni tí ó fi ara sin ní ọkàn, nínú ọ̀ṣọ́ àìdíbàjẹ́ ti ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ àti ẹ̀mí tútù, èyí tí i ṣe iyebíye níwájú Ọlọ́run. 5Nítorí báyìí ni àwọn obìnrin mímọ́ ìgbàanì pẹ̀lú, tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, fi ṣe ara wọn lọ́ṣọ̀ọ́, wọn a máa tẹríba fún àwọn ọkọ wọn. 63.6: Gẹ 18.12.Gẹ́gẹ́ bí Sara ti gbọ́ ti Abrahamu, tí ó ń pè é ní olúwa rẹ̀. Ọmọbìnrin ẹni tí ẹ̀yin jẹ́, bí ẹ̀yin bá ń ṣe rere, tí ohunkóhun kò sí dẹ́rùbà yín.

7Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ẹ̀yin ọkọ, ẹ máa fi òye ba àwọn aya yín gbé, ẹ máa fi ọlá fún aya, bi ohun èlò ti kò lágbára, àti pẹ̀lú bí àjùmọ̀jogún oore-ọ̀fẹ́ ìyè; kí àdúrà yín má bà á ní ìdènà.

Jíjìyà fún ṣíṣe iṣẹ́ rere

8Lákòótan, kí gbogbo yín jẹ́ onínú kan, ẹ máa bá ara yín kẹ́dùn, ẹ ní ìfẹ́ ará, ẹ máa ṣe ìyọ́nú, ẹ ni ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ 9Ẹ má ṣe fi búburú san búburú, tàbí fi èébú san èébú: ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀, ẹ máa súre; nítorí èyí ni a pè yín sí, kí ẹ̀yin lè jogún ìbùkún. 103.10-12: Sm 34.12-16.Nítorí,

“Ẹni tí yóò bá fẹ́ ìyè,

ti yóò sì rí ọjọ́ rere,

kí o pa ahọ́n rẹ̀ mọ́ kúrò nínú ibi,

àti ètè rẹ̀ mọ́ kúrò nínú sísọ ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn:

11Kí ó yà kúrò nínú ibi, kí ó sì máa ṣe rere;

kí ó máa wá àlàáfíà, kí ó sì máa lépa rẹ̀.

12Nítorí ojú Olúwa ń bẹ lára àwọn olódodo,

etí rẹ̀ sì ṣí sí ẹ̀bẹ̀ wọn:

ṣùgbọ́n ojú Olúwa korò sí àwọn tí ń ṣe búburú.”

13Tá nì yóò sì ṣe yín ní ibi, bí ẹ̀yin bá jẹ́ onítara sí ohun rere? 143.14-15: Isa 8.12-13.Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá jìyà nítorí òdodo, a ti bùkún yín. “Ẹ má ṣe bẹ̀rù ìhàlẹ̀ wọn, kí ẹ má sì ṣe kọminú.” 15Ṣùgbọ́n ẹ bọ̀wọ̀ fún Kristi bí Olúwa ní ọkàn yín: kí ẹ sì múra tan nígbà gbogbo láti dá olúkúlùkù lóhùn tí ń béèrè ìrètí tí o ń bẹ nínú yín, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọkàn tútù àti ìbẹ̀rù. 16Kí ẹ máa ni ẹ̀rí ọkàn rere bí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ yín ní ibi, kí ojú lè ti àwọn tí ń kẹ́gàn ìwà rere yín nínú Kristi. 17Nítorí ó sàn, bí ó bá jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run, kí ẹ jìyà fún ṣíṣe rere ju fún ṣíṣe búburú lọ. 18Nítorí tí Kristi pẹ̀lú jìyà lẹ́ẹ̀kan nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa, olóòótọ́ fún àwọn aláìṣòótọ́, kí a lè mú wa dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ẹni tí a pa nínú ara, ṣùgbọ́n tí a sọ di ààyè nínú ẹ̀mí: 19Nínú èyí tí ó lọ pẹ̀lú tí ó sì wàásù fún àwọn ẹ̀mí nínú túbú: 203.20: Gẹ 6.8.àwọn tí ó ṣe aláìgbọ́ràn nígbà kan, nígbà tí sùúrù Ọlọ́run dúró pẹ́ ní sá à kan ní ọjọ́ Noa, nígbà tí wọ́n fi kan ọkọ̀ nínú èyí tí a gba ọkàn díẹ̀ là nípa omi, èyí ni ẹni mẹ́jọ. 21Àpẹẹrẹ èyí ti ń gbà yín là nísinsin yìí pẹ̀lú, àní ìtẹ̀bọmi, kì í ṣe wíwẹ́ èérí ti ara nù, bí kò ṣe ìdáhùn ẹ̀rí ọkàn rere si Ọlọ́run, nípa àjíǹde Jesu Kristi. 22Ẹni tí ó lọ sí ọ̀run, tí ó sì ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run: pẹ̀lú àwọn angẹli, àwọn aláṣẹ, àti àwọn alágbára sì tẹríba lábẹ́ rẹ̀.