Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 3:1-22

Cusandij huarmindij causaita yachachishcami

1Shinallataj huarmicuna, cancunapaj cusata alli caźuichij. Paipaj huarmi tucuipi alli caźujta ricushpami, Diospaj Shimita mana crij cusa cashpapish, mana shimihuan huillajllapitaj crij tucunga. 2Cancuna ima mana allita mana rurashpa, tucuipi alli caźujpica, chaita ricushpa crij tucungallami. 3Ama cancunapaj umallata yallitaj allichirichijchu. Ama curimanta rurashca ima sumajcunata aparishpa, sumaj churanacunata churarishpa, jahuallata ricurichijchu. 4Chaipaj randica, ucu shungu yuyaita allichirishpa, mana pʼiñarij alli shungu caichij. Chaica mana chingaringachu, chaitamari Taita Diosca yallitaj alli ninga. 5Diospajlla causaj ñaupa huarmicunaca, chashnamari allichirijcuna cashca. Paicunaca, Taita Dios yuyailla cashpami, cusacunataca alli caźujcuna cashca. 6Abrahampaj huarmi Saracarin, paipaj cusata alli caźuj cashpami, ‘Ñuca apu’ nij cashca. Cusa mana manchachijllapitaj, allita rurashpa causaichigari. Chashna rurashpami, Sarapaj ushushicuna shinataj canguichij.

7Shinallataj cusacunapish, cancunapaj huarmihuanca alli yuyaihuan causaichigari. Huarmitaca pʼaquirinalla sumaj vaso shina cashcata yuyaichij. Cancunaman shinallataj, paicunamanpish mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpa huiñai causaita cushcamanta, huarmitaca ‘Allimari cangui’ nichij. Cancuna Diosta mañacujpi ima mana alli yuyaicuna ama jarcachunmi, chashna cana canguichij.

Allita rurashcamanta llaquitaca apaichij

8Tucuimanta yallica, tucuicuna chaillatataj yuyashpa sumajta causaichij. Quiquin huauquindijcuna shinataj, caishuj chaishuj cʼuyanacuichij, llaquinacuichij. Pihuanpish alli caichij. 9Diosca, cancunataca allicunata chasquichunmi agllarca. Chaimanta cancunaca, pi llaquichijpipish, ama tigra llaquichichijchu. Cancunata ‘Llaqui tucushca canman’ nijpipish, ama chashnallataj nichijchu. Chashna ninapaj randica, Dios bendiciachun nichij. 10Chashna cachunmi, cashna nishca:

«Maijanpish causaita cʼuyashpaca,

millaita rimanamanta cʼalluta jarcarichun,

umanamanta shimita huaquichichun.

11Tucui millaimanta anchurishpa,

allillata rurashpa, alli sumajta causana yuyailla cachun.

12Mandaj Diosca, cashcata rurajcunamantaca, manataj Paipaj ñahuita anchuchinchu.

Paicuna mañashcatapish uyaracunmi.

Ashtahuanpish millaita rurajcunataca,

Mandaj Diosca pʼiña ñahuihuanmi ricun» ninmi.

13Cancuna allita ruracujpica, ¿pitaj cancunataca, ima mana allita rurai tucungari? 14Chashna cajpipish, ¡allita ruracushcamanta pi llaquichijpica, cushicuichijlla! «Cancunata pʼiñajcunataca ama manchaichijchu, ama llaquilla caichijchu.» 15Chaipaj randica, Cristotaca: ‘Ñucanchijta Mandajmi’ nishpa, cancunapaj shungupi ‘Allimari’ nichij. Cancuna imata shuyacushcata pi tapujpica, alli shunguhuan sumajta huillashpa ricuchingapaj allichirishca caichij. 16Cancunataca, Cristohuan cashpa alli causacujpimi, huañuchijcunata shina rimancuna. Chai rimajcuna cancuna alli causajta ricushpa pingarichunca, imata mana manchashpa alli yuyaihuan causaichij. 17Cancuna allita ruracushca jahua, llaquita apachun Taita Dios munajpica, llaquita apaichijlla. Ama millaita rurashcamanta llaquita apana tucuichijchu.

18Cristoca, ñucanchij juchacunamantaca, shuj cutinllami huañurca. Cashcata Rurajmari, juchayujcunapaj randi huañurca. Ñucanchijta Taita Diospajman pushangapajmi, Paipaj aichapi huañurca. Shina cashpapish, Espiritumantami causachishca carca. 19Pai huañushpami, huichcashca huajcha almacunaman huillagrirca. 20Chai huichcashca tiyacujcunaca, ñaupa Noé huillacui punllacunapi mana caźujcunami carca. Huambuj huasita Noé tucui rurangacamami, Taita Diosca paicunataca llaquishpa shuyashca. Chai huambuj huasipica, pusajcunallami yacullapitaj quishpirishcacuna. 21Chai yacuca, bautiźarina cashcatami yuyachin. Bautiźarinaca, Cristo causarishcamantami cunanca quishpichin. (Bautiźarijpica, mana ima mapaca aichamanta anchunchu, ashtahuanpish yuyaipimari, Taita Diospaj ñaupajpi alli causana munailla tucunchij). 22Paica, jahua pachaman rishpami, Taita Diospaj alli ladopi tiyacun. Paitamari angelcunapish, jatun mandajcunapish, shujtaj mandajcunapish caźucun.

New Serbian Translation

1. Петрова 3:1-22

Брачни односи

1Тако и ви, жене, покоравајте се својим мужевима, да би, ако неки не следе хришћанско учење, без речи били придобијени понашањем својих жена, 2када виде чистоту вашег понашања и вашу богобојазност. 3Нека се ваша лепота не састоји само у изгледу: у плетењу косе, у кићењу златом или облачењу хаљина. 4Уместо тога, красите се унутрашњом лепотом која не пролази, кротким и благим духом, јер је то драгоцено пред Богом. 5Јер, тако су се некада побожне жене, које су се поуздавале у Бога, красиле покорношћу својим мужевима. 6Тако је и Сара била покорна Аврахаму, називајући га „господарем“. Ви сте сада њене ћерке, ако чините добро и не дозволите да вас ишта застраши.

7На исти начин и ви, мужеви, узмите у обзир да су ваше жене са којима живите слабији пол. Исказујте им част, јер су оне, заједно са вама, наследнице дара живота. Чините то да би ваше молитве биле неометане.

Хришћанске врлине

8На крају, будите исте мисли, имајте саосећање једни за друге, исказујте братску љубав, будите љубазни и понизни. 9Не враћајте зло за зло, или увреду за увреду, него благосиљајте, јер сте на ово позвани, да бисте добили благослов од Бога.

10Јер Писмо каже:

„Ко жели да ужива живот

и да добре дане види,

од зла говора нека се уздржи,

и нек му усне не говоре лажи.

11Зла нека се клони, а добро нека чини,

нека тражи мир и за њим нека иде.

12Јер очи Господње мотре на праведне,

и уши његове молитву им чују,

а на зликовце мршти му се лице.“

13Јер ко ће вам наудити ако ревносно чините добро? 14Наиме, блажени сте ако трпите за праведност. Не дајте да вас уплаше нити збуне. 15Славите Христа као светог Господа у својим срцима. Будите увек спремни да дате одговор сваком ко затражи од вас да му објасните разлог ваше наде. 16Али чините то с благошћу и поштовањем. Нека вам савест буде чиста, да се они који изврћу руглу ваше добро хришћанско владање, осрамоте у оном за шта вас клевећу. 17Наиме, боље је и страдати чинећи добро, ако је то Божија воља, него ли чинећи зло. 18Јер је Христос једном за свагда претрпео за грешнике, праведник за неправеднике, да нас доведе к Богу. Тело су му убили, али је Божијим Духом био оживљен. 19Духом је такође сишао у тамницу да проповеда духовима, 20који су некада, у Нојево време, били непослушни Богу. Бог је стрпљиво чекао да се они покају докле год се градило пловило у коме се неколицина, то јест, осам душа спасло кроз воду, 21која је пралик крштења, које вас сада спасава. Крштење није уклањање телесне нечистоће, него молитва Богу за чисту савест, а заснива се на васкрсењу Исуса Христа. 22Он је отишао на небо и сео с десне стране Богу, где су му потчињени анђели, небеске власти и силе.