Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 4:1-21

Ima espirituhuan huillacujta alli rijsinguichijraj

1Cʼuyashca huauqui panicuna, ama tucui espiritucuna huillachishcata crichijllachu. Ñamari cai pachapica, achca llulla huillajcuna puricun. Chaimanta, maijan huillajpipish, ‘¿Diospaj Espíritu huillachijpitajchu huillacun, imamí?’ alli ricuichijraj. 2Diospaj Espiritutaj huillachicushcata yachangapajca, cashna nijtami uyana canguichij: “Jesucristoca, aichayuj runa tucushpami shamushca” nijca, Diospaj Espirituhuanmi. 3Cutin Jesucristota manapish aichayuj tucushcata huillajca, mana Diospaj Espirituhuanchu, Cristota pʼiñajpaj espirituhuanmi. Chai shamuna cashcataca ñami uyarcanguichij, chaimari ña cai pachapi puricun.

4Cʼuyashca huahuacuna, cancunaca Diospajmi canguichij. Cancunapi causacujca, cai pachapaj cajcunapi causacujta yallimari. Chaimanta paicunataca, ñami mishashcanguichij. 5Chaicunaca, cai pachapaj cashcamanta, cai pachapajllatami rimancuna. Paicunataca, cai pachapaj cajcunaca uyanllacunami. 6Ñucanchijca, Taita Diospajmari canchij. Taita Diospaj cajcunaca, ñucanchijtaca uyanllami. Mana Taita Diospaj cajcunaca, ñucanchijtaca mana uyanchu. Chashna cajta ricushpami, mana llullaj Diospaj Espirituhuan cajtapish, pandachijpaj espirituhuan cajtapish jahualla yachai tucunchij.

Cʼuyanataca amataj saquishunchijchu

7Cʼuyashca crijcuna, cʼuyaica Taita Dios cushcami. Chaimanta caishuj chaishujhuan cʼuyanacushunchij. Maijanpish cʼuyajca, Diospaj huahuami, Diostaca rijsintajmi. 8Maijanpish mana cʼuyajca, Taita Diostaca mana rijsinchu. Taita Diosca cʼuyajmari. 9Taita Diosca, cai pachaman Paipaj shujlla Churitami ñucanchij Paimanta causachun cachashca. Chashnami ñucanchijta cʼuyashcataca ricuchirca. 10Mana ñucanchijchu Taita Diostaca cʼuyashcanchij, Pairajmari ñucanchijtaca cʼuyashca. Chaimantami, ñucanchij juchacunamanta huañushpa, juchacunata anchuchichun, Paipaj Churita cacharca. Chashna rurashpami, cʼuyashcataca ricuchin. 11Cʼuyashca crijcuna, Taita Diosmi ñucanchijtaca cʼuyashca. Chaimanta ñucanchijpish caishuj chaishujhuan cʼuyanacushunchij. 12Taita Diostaca, pipish manataj ricushcachu. Shina cajpipish ñucanchij caishuj chaishujhuan cʼuyanacushpami, Taita Diosca ñucanchijpi causacushcata ricuchinchij. Ñucanchijpish Dios cʼuyaj cashca shinallatajmari cʼuyanchij.

13Diosca, Paipaj Espiritutami ñucanchijman cushca. Chaimantami, ñucanchijca Dios-huan cashcata, Diospish ñucanchijhuan cashcata yachanchij. 14Yaya Diosca, cai pachapi causajcunata Quishpichij cachunmi, Paipaj Churita cacharca. Paitaca, ñucanchij ñahuihuantaj ricushcamantami huillacunchij. 15Jesusta, ‘Diospaj Churitajmi’ nishpa huillajhuanmi, Taita Diosca causan. Paipish Taita Dios-huanmi causan. 16Ñucanchijca, Taita Dios ñucanchijta cʼuyashcataca yachanchijtaj, rijsinchijtajmi.

Taita Diosca cʼuyajmari. Maijanpish cʼuyashpa causajca, Taita Dios-huanmi causan, Taita Diospish paihuanmi causan. 17Ñucanchijca, chashna alli cʼuyanacushpami, imalla rurashcata Dios ricuchi punllapica mana manchashun. Ñucanchijpish cai pachapica, Jesucristo causashca shinallatajmi causacunchij. 18Cʼuyana shinataj cʼuyajca, imamanta manchanata mana charinchu. Ima, llaquichipajta rurashca cashpallami manchan. Manchai tiyashpaca, manaraj alli cʼuyaj cashcatami ricuchin.

19Diosraj ñucanchijta cʼuyashcamantami, Paitaca cʼuyanchij. 20Shina cajpica maijanpish: «Ñucaca, Taita Diosta cʼuyanimi» nishpapish, quiquin huauquita pʼiñajca, llullajmari. Ñahuihuan ricushca huauquita mana cʼuyashpaca, ¿ima shinataj mana ricushca Taita Diostacarin cʼuyangari? 21“Taita Diosta maijanpish cʼuyajca, paipaj huauquitapish cʼuyachun” nishpami, Cristoca ñucanchijta mandarca.

Slovo na cestu

1. Janův 4:1-21

Následování pravdy

1Milovaní, nepřijímejte lehkověrně všechno, co zní zbožně, ale napřed si ověřte, zda to pochází od Boha; vždyť kolem nás je mnoho falešných učitelů. 2Zkušebním kamenem ať vám je, zda vyznávají, že se v Ježíši Kristu Bůh stal člověkem. 3Kdo tuto skutečnost odmítá, nemluví v Božím jménu. Je na straně Kristova nepřítele, který už ve světě působí.

4Děti, váš život pramení z Boha, a proto odoláváte vlivu falešných učitelů. Váš zdroj je mocnější než jejich. 5Oni jsou pravými dětmi své doby, proto říkají, co lidem vyhovuje a co lidé rádi slyší. 6My jsme však děti Boží, a kdo to myslí s Bohem vážně, naslouchá nám. Naše svědectví vám pomůže spolehlivě odlišit pravdu od lži.

Milování bližních

7Přátelé, milujme se navzájem, protože láska pochází z Boha. Kdo rozdává lásku, dokazuje, že Boha zná a je jeho dítětem. 8Kdo nemiluje, neví o Bohu nic, protože Bůh je láska. 9Jak velice nás miluje, prokázal Bůh tím, že poslal na zem svého jediného Syna, aby se nám stal zdrojem života. 10Na počátku tedy stojí Boží láska a oběť, tam se rodí naše láska k Bohu.

11Jestliže nás Bůh tak miluje, zavazuje to i nás ke vzájemné lásce. 12Boha sice nevidíme, ale když se navzájem milujeme, působí mezi námi a jeho láska v nás nabývá přesvědčivosti.

13Jenom Duch svatý nás může ujistit, že máme k Bohu pravý vztah. 14Viděli jsme a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby zachránil svět. 15Kdo vyznává, že Ježíš je Boží Syn, otevřel se Božímu působení a je s ním zajedno. 16Známe Boží lásku a spoléháme na ni. Bůh je láska a ten, kdo miluje, zůstává s Bohem v živém spojení. 17Boží láska nám dává jistotu, že se nemusíme bát jeho soudu, protože se snažíme uvádět do života jeho lásku. 18Kde je láska, mizí strach; naše jednání je teprve tehdy ryzí, když nevyplývá ze strachu před trestem, ale z lásky. 19Naše láska pramení z Boží lásky.

20Kdo staví na odiv svou lásku k Bohu a nenávidí bratra, klame druhé i sebe. Když nemiluje bratra, kterého má před očima, jak může milovat Boha, kterého nevidí? 21Kristus nám řekl jednoznačně: Miluješ-li Boha, miluj bratra.