Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 1

Causaita cuj Shimica Jesucristollatajmi

1Cancunamanca, callarimantapacha Tiyajta, ñucanchij rinrinhuantaj uyashcata, ñucanchij ñahuihuantaj ricushcata, ima shina cajtapish alli rijsishpa, ñucanchij maquihuantaj japirishcatami huillanchij. Paica Causaita cuj Rimashca Shimimi. Causaita cuj shamushpa ricuchijpi ñucanchijtaj ricushpami, Paica huiñai causaita cuj cashcata huillacunchij. Paica Yayahuan tiyacushpa, ñucanchijpajman shamujpimi ricurcanchij. Ñucanchijca, Yaya Dioshuantaj, Paipaj Churi Jesucristohuantajmi shujlla canchij. Chaimanta cancunapish, ñucanchijhuan shujlla cachun nishpami, imata ricushcata, uyashcataca cancunaman huillacunchij. Cushicuna cashca shina cancuna cushicuchun nishpami, caicunataca quillcashpapish huillacunchij.

Luzpi purishunchij

Jesucristomi ñucanchijmanca: ‘Taita Diosca Achij Luzmari, Paipica ima amsa mana tiyanchu’ nishpa yachachirca. Chaitami cancunamanca huillacunchij. ‘Paihuan shujllami canchij’ nishpapish, amsallapitaj causashpaca llullanchijmi. Cashcatataj yachachishcataca mana ruracunchijchu. Ashtahuanpish Dios luzpi caj shinallataj, ñucanchijpish luzpi causashpaca, caishuj chaishuj apanacunchijmi. Chashnallataj Diospaj Churi Jesucristopaj yahuarmari ñucanchij tucui juchacunataca anchuchin.

‘Ima juchata mana charinchijchu’ nishpaca, ñucanchij quiquinllatajmi umarinchij. Cashcatataj huillashcataca, manaraj entendishcanchijchu. Ashtahuanpish ñucanchij juchacunata huillajpica, Diosca Pai nishcata pajtachij, cashcata ruraj cashcamantaca, juchacunataca perdonangami, tucui ima millaitapish anchuchingami. 10 ‘Mana ima juchayuj canchijchu’ nishpaca, Diostamari llullata ruranchij. Paipaj Shimi nishcatapish manaraj chasquishcanchijchu.

Slovo na cestu

1.list Janův 1

Slovo života

1Přinášíme a dosvědčujeme vám zvěst o tom, co bylo od počátku: o Ježíši, který je živé slovo – viditelný projev Otcova věčného života. Slyšeli jsme ho, viděli jsme ho, sledovali jsme ho, dotýkali jsme se ho. 3-4 Podáváme vám o něm zprávu, abyste se s námi sjednotili, jako jsme my zajedno s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem, aby se tím naše radost vzájemně znásobila.

Život ve světle

Předáváme vám poselství, které jsme přijali od Krista: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Tvrdíme-li, že máme k Bohu dobrý vztah, a přesto setrváváme ve tmě, lžeme a náš život je nepravdivý. Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.

Tvrdíme-li, že nehřešíme, pak klameme sami sebe a nechceme si připustit pravdu. Jestliže však své hříchy vyznáváme, smíme se spolehnout na Boží sliby, že nás očišťuje od každé špinavosti a promíjí nám každé selhání. 10 Říkáme-li, že nic špatného neděláme, obviňujeme Boha ze lži a vůbec ho nechápeme.