Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 1:1-10

Causaita cuj Shimica Jesucristollatajmi

1Cancunamanca, callarimantapacha Tiyajta, ñucanchij rinrinhuantaj uyashcata, ñucanchij ñahuihuantaj ricushcata, ima shina cajtapish alli rijsishpa, ñucanchij maquihuantaj japirishcatami huillanchij. Paica Causaita cuj Rimashca Shimimi. 2Causaita cuj shamushpa ricuchijpi ñucanchijtaj ricushpami, Paica huiñai causaita cuj cashcata huillacunchij. Paica Yayahuan tiyacushpa, ñucanchijpajman shamujpimi ricurcanchij. 3Ñucanchijca, Yaya Dios-huantaj, Paipaj Churi Jesucristohuantajmi shujlla canchij. Chaimanta cancunapish, ñucanchijhuan shujlla cachun nishpami, imata ricushcata, uyashcataca cancunaman huillacunchij. 4Cushicuna cashca shina cancuna cushicuchun nishpami, caicunataca quillcashpapish huillacunchij.

Luzpi purishunchij

5Jesucristomi ñucanchijmanca: ‘Taita Diosca Achij Luzmari, Paipica ima amsa mana tiyanchu’ nishpa yachachirca. Chaitami cancunamanca huillacunchij. 6‘Paihuan shujllami canchij’ nishpapish, amsallapitaj causashpaca llullanchijmi. Cashcatataj yachachishcataca mana ruracunchijchu. 7Ashtahuanpish Dios luzpi caj shinallataj, ñucanchijpish luzpi causashpaca, caishuj chaishuj apanacunchijmi. Chashnallataj Diospaj Churi Jesucristopaj yahuarmari ñucanchij tucui juchacunataca anchuchin.

8‘Ima juchata mana charinchijchu’ nishpaca, ñucanchij quiquinllatajmi umarinchij. Cashcatataj huillashcataca, manaraj entendishcanchijchu. 9Ashtahuanpish ñucanchij juchacunata huillajpica, Diosca Pai nishcata pajtachij, cashcata ruraj cashcamantaca, juchacunataca perdonangami, tucui ima millaitapish anchuchingami. 10‘Mana ima juchayuj canchijchu’ nishpaca, Diostamari llullata ruranchij. Paipaj Shimi nishcatapish manaraj chasquishcanchijchu.

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 1:1-10

Cuvântul vieții

1Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieții1 Autorul începe fraza, dar în mod intenționat o lasă în suspensie pentru a muta atenția destinatarului spre subiectul scrisorii (stil cunoscut sub numele de anacolut). 2– căci viața a fost arătată, iar noi am văzut și mărturisim și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne‑a fost arătată – 3deci ceea ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos. 4Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră4 Unele mss conțin: voastră. să fie deplină.

Umblând în lumină

5Și acesta este mesajul pe care l‑am auzit de la El și pe care vi‑l vestim: Dumnezeu este lumină și în El nu este nicio urmă de întunecime5 În această epistolă, se face distincție între termenul de genul neutru skotos (întuneric) și termenul de genul feminin skotia (întunecime; umbră). Gradarea aceasta ajută la nuanțarea stilistică. Vezi v. 6; 2:8-9, 11.. 6Dacă spunem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim6 Lit.: nu facem. adevărul. 7Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. 8Dacă zicem că nu avem păcat, ne ducem în rătăcire8 Sau: ne înșelăm. pe noi înșine și adevărul nu este în noi. 9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. 10Dacă zicem că n‑am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.