The Message

Zephaniah 1

No Longer Giving God a Thought or a Prayer

1God’s Message to Zephaniah son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah. It came during the reign of Josiah son of Amon, who was king of Judah:

“I’m going to make a clean sweep of the earth,
    a thorough housecleaning.” God’s Decree.

“Men and women and animals,
    including birds and fish—
Anything and everything that causes sin—will go,
    but especially people.

4-6 “I’ll start with Judah
    and everybody who lives in Jerusalem.
I’ll sweep the place clean of every trace
    of the sex-and-religion Baal shrines and their priests.
I’ll get rid of the people who sneak up to their rooftops at night
    to worship the star gods and goddesses;
Also those who continue to worship God
    but cover their bases by worshiping other king-gods as well;
Not to mention those who’ve dumped God altogether,
    no longer giving him a thought or offering a prayer.

7-13 “Quiet now!
    Reverent silence before me, God, the Master!
Time’s up. My Judgment Day is near:
    The Holy Day is all set, the invited guests made holy.
On the Holy Day, God’s Judgment Day,
    I will punish the leaders and the royal sons;
I will punish those who dress up like foreign priests and priestesses,
    Who introduce pagan prayers and practices;
And I’ll punish all who import pagan superstitions
    that turn holy places into hellholes.
Judgment Day!” God’s Decree!
    “Cries of panic from the city’s Fish Gate,
Cries of terror from the city’s Second Quarter,
    sounds of great crashing from the hills!
Wail, you shopkeepers on Market Street!
    Moneymaking has had its day. The god Money is dead.
On Judgment Day,
    I’ll search through every closet and alley in Jerusalem.
I’ll find and punish those who are sitting it out, fat and lazy,
    amusing themselves and taking it easy,
Who think, ‘God doesn’t do anything, good or bad.
    He isn’t involved, so neither are we.’
But just wait. They’ll lose everything they have,
    money and house and land.
They’ll build a house and never move in.
    They’ll plant vineyards and never taste the wine.

A Day of Darkness at Noon

14-18 “The Great Judgment Day of God is almost here.
    It’s countdown time: . . . seven, six, five, four . . .
Bitter and noisy cries on my Judgment Day,
    even strong men screaming for help.
Judgment Day is payday—my anger paid out:
    a day of distress and anguish,
    a day of catastrophic doom,
    a day of darkness at noon,
    a day of black storm clouds,
    a day of bloodcurdling war cries,
    as forts are assaulted,
    as defenses are smashed.
I’ll make things so bad they won’t know what hit them.
    They’ll walk around groping like the blind.
    They’ve sinned against God!
Their blood will be poured out like old dishwater,
    their guts shoveled into slop buckets.
Don’t plan on buying your way out.
    Your money is worthless for this.
This is the Day of God’s Judgment—my wrath!
    I care about sin with fiery passion—
A fire to burn up the corrupted world,
    a wildfire finish to the corrupting people.”

Bibelen på hverdagsdansk

Zefanias 1

Zefanias forudsiger verdens og Judas undergang

1Zefanias var søn af Kushi, der var søn af Gedalja, der var søn af Amarja, der var søn af Hizkija. Han modtog følgende profetiske budskab fra Herren, mens Josias, Amons søn, var konge i Juda.

„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.
    „Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
    sammen med de mennesker, der faldt.
        Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.
Jeg vil straffe Judas folk
    og ramme Jerusalems indbyggere.
Jeg vil fjerne, hvad der er tilbage af afgudsdyrkelsen
    og udrydde alle afgudspræsterne.
Jeg gør det af med mine frafaldne præster,
    så ingen vil huske dem mere.
Jeg vil udrydde dem, der på husenes tage
    tilbeder solen, månen og stjernerne,
og dem, der lover mig troskab,
    men samtidig tilbeder Molok.[a]
Jeg vil udrydde dem, som har vendt mig ryggen,
    så de ikke længere søger at gøre min vilje.”
Vis ærefrygt for den almægtige Gud,
    for han vil snart udføre sin dom.
Han har besluttet at ramme sit folk
    og har allerede udvalgt nogle til opgaven.
Herren siger: „Jeg vil straffe Judas ledere og kongeslægten,
    ja, alle der tilbeder fremmede guder.
Jeg vil straffe alle afgudsdyrkerne,
    som i deres templer planlægger vold og bedrageri.[b]
10 Når fjenden kommer, vil der lyde skrig fra Fiskeporten,
    høje råb fra den nye bydel
        og voldsomme tumulter fra de omkringliggende høje.
11 I, der bor på markedspladsen i dalsænkningen,
    sørg og græd, for I bliver de første, der omkommer.
12 Jeg vil gennemsøge Jerusalem med lys og lygte,
    straffe de selvsikre syndere, der tror,
        at Gud er ligeglad med, hvad de gør.
13 Fjenden vil plyndre deres huse
    og stjæle deres rigdomme.
De kommer aldrig til at bo i de huse,
    som de er i færd med at bygge.
De kommer ikke til at smage vinen fra de vingårde,
    de har haft så travlt med at anlægge.
14 Min dom vil snart ramme jer.
    Dagen er nær og kommer med hast.
Det bliver en frygtelig dag,
    hvor selv de tapreste mænd vil græde,
15 for jeg udøser min vrede over byen.
    Det bliver en dag fuld af nød og fortvivlelse,
af ødelæggelse og undergang,
    håbløshed og mismod,
dysterhed og mørke,
    og kulsorte skyer på himlen.
16 Det bliver en dag med hornsignaler
    og høje krigsråb.
Selv de befæstede byer bukker under,
    og de høje fæstningstårne falder sammen.
17 Jeg vil ramme dem så hårdt,
    at de raver rundt som i blinde,
        for de har syndet imod mig.
Strømme af blod vil flyde i støvet,
    ligene ligge og rådne på jorden.
18 Deres sølv og guld kan ikke redde dem,
    når jeg udfører min dom over dem.
Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
    så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

Notas al pie

  1. 1,5 Eller: „deres konge”, dvs. deres afgud. Afguden Molok kaldes også Milkom.
  2. 1,9 Teksten er uklar.