Eighth Vision: Four Chariots

1Once again I looked up—another strange sight! Four chariots charging out from between two mountains. The mountains were bronze.

2-3 The first chariot was drawn by red horses, the second chariot by black horses, the third chariot by white horses, and the fourth chariot by dappled horses. All the horses were powerful.

I asked the Messenger-Angel, “Sir, what’s the meaning here?”

5-7 The angel answered, “These are the four winds of heaven, which originate with the Master of the whole earth. The black horses are headed north with the white ones right after them. The dappled horses are headed south.” The powerful horses galloped out, bursting with energy, eager to patrol through the earth. The Messenger-Angel commanded: “On your way! Survey the earth!” and they were off in every direction.

Then he called to me and said, “Look at them go! The ones going north are conveying a sense of my Spirit, serene and secure. No more trouble from that direction.”

A Man Named Branch

9-12 Then this Message from God came to me: “Take up a collection from the exiles. Target Heldai, Tobiah, and Jedaiah. They’ve just arrived from Babylon. You’ll find them at the home of Josiah son of Zephaniah. Collect silver and gold from them and fashion crowns. Place one on the head of Joshua son of Jehozadak, the high priest, and give him this message:

12-13 “‘A Message from God-of-the-Angel-Armies. Be alert. We have a man here whose name is Branch. He will branch out from where he is and build the Temple of God. Yes, he’s the one. He’ll build the Temple of God. Then he’ll assume the role of royalty, take his place on the throne and rule—a priest sitting on the throne!—showing that king and priest can coexist in harmony.’

14 “The other crown will be in the Temple of God as a symbol of royalty, under the custodial care of Helem, Tobiah, Jedaiah, and Hen son of Zephaniah.

15 “People will come from faraway places to pitch in and rebuild the Temple of God. This will confirm that God-of-the-Angel-Armies did, in fact, send me to you. All this follows as you put your minds to a life of responsive obedience to the voice of your God.”

De fyra vagnarna

1När jag sedan tittade upp fick jag se fyra vagnar komma fram mellan vad som såg ut att vara två berg av koppar.

Den första vagnen drogs av röda hästar, den andra av svarta,

den tredje av vita hästar och den fjärde av spräckliga hästar.

Vad menas med detta? frågade jag ängeln.

Dessa är de fyra himmelska andar som står inför hela jordens Herre. De ska nu fara ut för att göra sin tjänst.

Vagnen som dras av de svarta hästarna ska köra norrut, och den med de vita hästarna ska följa efter, medan vagnen med de spräckliga hästarna vänder sig mot söder.

De starka hästarna var mycket otåliga att få ge sig ut över jorden, och Herren sa till dem: Besök hela världen! Då gav de sig genast i väg på sitt uppdrag.

Därefter ropade ängeln till mig och sa: De som for norrut ska verkställa Guds domar och stilla hans vrede.

Översteprästen som förebild för det nya

I ett annat budskap sa Herren:

10-11 Heldai, Tobia och Jedaja ska komma med gåvor av silver och guld från de landsflyktiga judarna i Babylon. Samma dag de kommer ska du möta dem hemma hos Josia, Sefanjas son, där de kommer att ta in. Gör en krona av guldet och silvret som de har med sig. Sätt den på översteprästen Josuas, Josadaks sons, huvud.

12 Berätta för honom vad Herren, härskarornas Gud, säger: 'Du representerar den som ska komma, han vars namn ska vara Grenen och som ska växa ut och bygga upp Herrens tempel.

13 Honom tillhör äran och makten. Han ska regera som både kung och präst i fred och harmoni!'

14 Placera sedan kronan i templet till minne av Heldai, Tobia, Jedaja och Hen, Sefanjas son.

15 Dessa män representerar många andra som en dag ska komma från avlägsna länder för att bygga upp Herrens tempel. När detta händer ska ni veta att mina budskap har varit från Gud, härskarornas Herre. Detta ska ske om ni mycket noga lyder de bud ni fått av Herren, er Gud.