The Message

Zechariah 6

Eighth Vision: Four Chariots

1Once again I looked up—another strange sight! Four chariots charging out from between two mountains. The mountains were bronze.

2-3 The first chariot was drawn by red horses, the second chariot by black horses, the third chariot by white horses, and the fourth chariot by dappled horses. All the horses were powerful.

I asked the Messenger-Angel, “Sir, what’s the meaning here?”

5-7 The angel answered, “These are the four winds of heaven, which originate with the Master of the whole earth. The black horses are headed north with the white ones right after them. The dappled horses are headed south.” The powerful horses galloped out, bursting with energy, eager to patrol through the earth. The Messenger-Angel commanded: “On your way! Survey the earth!” and they were off in every direction.

Then he called to me and said, “Look at them go! The ones going north are conveying a sense of my Spirit, serene and secure. No more trouble from that direction.”

A Man Named Branch

9-12 Then this Message from God came to me: “Take up a collection from the exiles. Target Heldai, Tobiah, and Jedaiah. They’ve just arrived from Babylon. You’ll find them at the home of Josiah son of Zephaniah. Collect silver and gold from them and fashion crowns. Place one on the head of Joshua son of Jehozadak, the high priest, and give him this message:

12-13 “‘A Message from God-of-the-Angel-Armies. Be alert. We have a man here whose name is Branch. He will branch out from where he is and build the Temple of God. Yes, he’s the one. He’ll build the Temple of God. Then he’ll assume the role of royalty, take his place on the throne and rule—a priest sitting on the throne!—showing that king and priest can coexist in harmony.’

14 “The other crown will be in the Temple of God as a symbol of royalty, under the custodial care of Helem, Tobiah, Jedaiah, and Hen son of Zephaniah.

15 “People will come from faraway places to pitch in and rebuild the Temple of God. This will confirm that God-of-the-Angel-Armies did, in fact, send me to you. All this follows as you put your minds to a life of responsive obedience to the voice of your God.”

Bibelen på hverdagsdansk

Zakarias 6

De fire vogne

1Igen kiggede jeg op, og jeg så fire stridsvogne, som kom farende frem mellem to bjerge, der var hårde som bronze. Den første vogn blev trukket af røde heste, den næste af sorte, den tredje af hvide og den fjerde af blakkede heste.

„Hvad betyder det?” spurgte jeg englen. Han svarede: „Det er himlens fire ånder, som netop er kommet fra jordens Herre. De bliver sendt ud for at udføre hans befaling. Vognen med de sorte heste skal køre mod nord, og den med de hvide heste vil følge bagefter,[a] mens vognen med de blakkede heste skal sydpå. De er ivrige efter at komme af sted ud over jorden.” Så sagde han: „Af sted med jer! Drag ud over jorden!” Og de fór af sted. Derefter råbte han til mig: „Den stridsvogn som farer mod nord, vil udføre Herrens retfærdige dom over landene mod nord.”

Josvas krone

Derefter sagde Herren til mig: 10-11 „Tag hen til Heldaj, Tobija og Jedaja, som lige er ankommet fra eksilet i Babylon, og bed om noget af det sølv og guld, de har bragt med sig. Gå derefter straks hen til Joshijas, Zefanjas søns, hus. Han skal lave en krone af guldet og sølvet. Den skal du sætte på ypperstepræsten Josvas hoved, 12 og du skal sige til ham fra den almægtige Gud: ‚Du repræsenterer den, som skal komme, ham, hvis navn er Spiren,[b] og som skal spire frem fra det sted, hvor stubben er. Han skal bygge Herrens tempel. 13 Ikke alene skal han bygge Herrens tempel, men han skal blive æret som en konge. Han skal regere fra sin trone og være både konge og præst, og han vil skabe fred.’ 14 Kronen skal derefter opbevares i Herrens tempel til minde om Heldaj, Tobija, Jedaja og Joshija.”

15 Senere vil der komme folk langvejsfra for at være med til at bygge Herrens tempel. Når det sker, vil I forstå, at Herren, den Almægtige, har sendt mig. Alt dette vil gå i opfyldelse, hvis I lytter og gør, hvad Herren, jeres Gud siger til jer.

Notas al pie

  1. 6,6 Eller måske: „mod vest”.
  2. 6,12 Eller: „Rodskuddet”. Begge ord peger hen på den kommende Messias.