The Message

Zechariah 3

Fourth Vision: Joshua’s New Clothes

11-2 Next the Messenger-Angel showed me the high priest Joshua. He was standing before God’s Angel where the Accuser showed up to accuse him. Then God said to the Accuser, “I, God, rebuke you, Accuser! I rebuke you and choose Jerusalem. Surprise! Everything is going up in flames, but I reach in and pull out Jerusalem!”

3-4 Joshua, standing before the angel, was dressed in dirty clothes. The angel spoke to his attendants, “Get him out of those filthy clothes,” and then said to Joshua, “Look, I’ve stripped you of your sin and dressed you up in clean clothes.”

I spoke up and said, “How about a clean new turban for his head also?” And they did it—put a clean new turban on his head. Then they finished dressing him, with God’s Angel looking on.

6-7 God’s Angel then charged Joshua, “Orders from God-of-the-Angel-Armies: ‘If you live the way I tell you and remain obedient in my service, then you’ll make the decisions around here and oversee my affairs. And all my attendants standing here will be at your service.

8-9 “‘Careful, High Priest Joshua—both you and your friends sitting here with you, for your friends are in on this, too! Here’s what I’m doing next: I’m introducing my servant Branch. And note this: This stone that I’m placing before Joshua, a single stone with seven eyes’—Decree of God-of-the-Angel-Armies—‘I’ll engrave with these words: “I’ll strip this land of its filthy sin, all at once, in a single day.”

10 “‘At that time, everyone will get along with one another, with friendly visits across the fence, friendly visits on one another’s porches.’”

Nya Levande Bibeln

Sakaria 3

Herren försvarar sin överstepräst

1Sedan visade ängeln mig översteprästen Josua som stod inför Herrens ängel, och Satan var också där vid ängelns högra sida med anklagelser mot Josua.

Herren sa till Satan: Jag förkastar dina anklagelser, Satan. Ja, jag, Herren, gör det, för jag ska vara barmhärtig mot Jerusalem. Jag har bestämt mig för att visa barmhärtighet mot Josua och hans folk. Han är som ett brinnande vedträ ryckt ur elden.

Men Josuas kläder var orena, då han stod inför Herrens ängel.

Då sa ängeln till de övriga som stod där: Ta av honom hans kläder. Sedan vände han sig till Josua och sa: Jag har tagit bort din synd, och nu ska jag klä dig i högtidskläder.

5-6 Kan ni inte ge honom en ren turban också att sätta på huvudet? sa jag. Då satte de en turban på hans huvud. Herrens ängel gav sedan Josua denna uppmaning:

Herren, härskarornas Gud, säger: 'Om du följer de stigar som jag visar dig och gör allt som jag säger åt dig, då ska du få tjäna i mitt tempel och vakta det, så att det förblir heligt. Du ska få vara i min närhet tillsammans med dessa änglar.

Lyssna på mig, Josua, du överstepräst, och alla ni andra präster, för ni är förebilder på det goda som ska komma. Josua representerar min tjänare, den nya gren som ska växa ut.

All makt ska ges åt honom, och han ska bli hörnstenen i templet som Josua står bredvid. På stenen ska jag skriva: Jag ska förlåta detta lands synd på en enda dag.

10 Efter den dagen ska ni leva i frid och trygghet, och var och en av er ska ha sitt eget hem dit ni kan inbjuda era grannar.'