The Message

Zechariah 12

Home Again in Jerusalem

11-2 War Bulletin:

God’s Message concerning Israel, God’s Decree—the very God who threw the skies into space, set earth on a firm foundation, and breathed his own life into men and women: “Watch for this: I’m about to turn Jerusalem into a cup of strong drink that will have the people who have set siege to Judah and Jerusalem staggering in a drunken stupor.

“On the Big Day, I’ll turn Jerusalem into a huge stone blocking the way for everyone. All who try to lift it will rupture themselves. All the pagan nations will come together and try to get rid of it.

4-5 “On the Big Day”—this is God speaking—“I’ll throw all the war horses into a crazed panic, and their riders along with them. But I’ll keep my eye on Judah, watching out for her at the same time that I make the enemy horses go blind. The families of Judah will then realize, ‘Why, our leaders are strong and able through God-of-the-Angel-Armies, their personal God.’

“On the Big Day, I’ll turn the families of Judah into something like a burning match in a tinder-dry forest, like a fiercely flaming torch in a barn full of hay. They’ll burn up everything and everyone in sight—people to the right, people to the left—while Jerusalem fills up with people moving in and making themselves at home—home again in Jerusalem.

7-8 “I, God, will begin by restoring the common households of Judah so that the glory of David’s family and the leaders in Jerusalem won’t overshadow the ordinary people in Judah. On the Big Day, I’ll look after everyone who lives in Jerusalem so that the lowliest, weakest person will be as glorious as David and the family of David itself will be godlike, like the Angel of God leading the people.

“On the Big Day, I’ll make a clean sweep of all the godless nations that fought against Jerusalem.

10-14 “Next I’ll deal with the family of David and those who live in Jerusalem. I’ll pour a spirit of grace and prayer over them. They’ll then be able to recognize me as the One they so grievously wounded—that piercing spear-thrust! And they’ll weep—oh, how they’ll weep! Deep mourning as of a parent grieving the loss of the firstborn child. The lamentation in Jerusalem that day will be massive, as famous as the lamentation over Hadad-Rimmon on the fields of Megiddo:

Everyone will weep and grieve,
    the land and everyone in it:
The family of David off by itself
    and their women off by themselves;
The family of Nathan off by itself
    and their women off by themselves;
The family of Levi off by itself
    and their women off by themselves;
The family of Shimei off by itself
    and their women off by themselves;
And all the rest of the families off by themselves
    and their women off by themselves.”

Bibelen på hverdagsdansk

Zakarias 12

Gud vil tilintetgøre Jerusalems fjender

1Det følgende er et budskab til Israel fra Herren, som udspændte himlen, lagde jordens fundament og gav mennesket liv og ånde:

„Engang vil nabolandenes folkeslag angribe Judas land og belejre Jerusalem, men de vil få min vrede at føle, så de bliver helt fortumlede. Til den tid vil jeg gøre Jerusalem til en tung sten, som de ikke kan løfte. Prøver de på det, kommer de til skade. Alle jordens nationer vil samle sig imod mit folk. Men da vil jeg gøre alle fjendens heste panikslagne og rytterne vanvittige. Jeg vil stå vagt over mit folk og gøre fjenderne blinde. Da vil Judas ledere forstå, at Jerusalems indbyggere får deres styrke fra Herren, den almægtige Gud.

Til den tid vil jeg gøre Juda til en ild, der antænder tørt brænde, en fakkel, der sætter neg i brand. Judas folk vil besejre nabolandene, så Jerusalems indbyggere kan få lov at være i fred. Herren vil først give sejr til hæren fra det judæiske opland, for at Jerusalems indbyggere og Davids slægt ikke skal tro, de er bedre end det øvrige Juda.

Da vil Herren komme Jerusalems indbyggere til hjælp, så den svageste føler sig stærk som kong David, og Davids kongelige slægt skal lede dem med en autoritet, som svarer til Herrens engels, ja, med Guds egen autoritet. Til den tid vil jeg tilintetgøre alle de folkeslag, som angriber Jerusalem.

Folket omvender sig

10 Til den tid vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd over Davids kongelige slægt og Jerusalems indbyggere, og de vil få øje på ham, som de har gennemboret. De vil sørge over ham, som man sørger over sin eneste søn, og klage, som man klager over sin førstefødtes død. 11 Sorgen og klagen i Jerusalem skal være lige så stor som dødsklagen ved Hadad-Rimmon[a] i Megiddodalen. 12-14 Der skal være landesorg, for hele Israels folk skal synke i knæ af gråd og anger, både kongeslægten, præsteslægterne og menigmand. Alle landets slægter skal sørge, mændene for sig og kvinderne for sig.

Notas al pie

  1. 12,11 Hvor den gudfrygtige kong Josias blev dræbt af den egyptiske hær, jf. 2.Krøn. 35,20-25.