The Message

Genesis 5

The Family Tree of the Human Race

11-2 This is the family tree of the human race: When God created the human race, he made it godlike, with a nature akin to God. He created both male and female and blessed them, the whole human race.

3-5 When Adam was 130 years old, he had a son who was just like him, his very spirit and image, and named him Seth. After the birth of Seth, Adam lived another 800 years, having more sons and daughters. Adam lived a total of 930 years. And he died.

6-8 When Seth was 105 years old, he had Enosh. After Seth had Enosh, he lived another 807 years, having more sons and daughters. Seth lived a total of 912 years. And he died.

9-11 When Enosh was ninety years old, he had Kenan. After he had Kenan, he lived another 815 years, having more sons and daughters. Enosh lived a total of 905 years. And he died.

12-14 When Kenan was seventy years old, he had Mahalalel. After he had Mahalalel, he lived another 840 years, having more sons and daughters. Kenan lived a total of 910 years. And he died.

15-17 When Mahalalel was sixty-five years old, he had Jared. After he had Jared, he lived another 830 years, having more sons and daughters. Mahalalel lived a total of 895 years. And he died.

18-20 When Jared was 162 years old, he had Enoch. After he had Enoch, he lived another 800 years, having more sons and daughters. Jared lived a total of 962 years. And he died.

21-23 When Enoch was sixty-five years old, he had Methuselah. Enoch walked steadily with God. After he had Methuselah, he lived another 300 years, having more sons and daughters. Enoch lived a total of 365 years.

24 Enoch walked steadily with God. And then one day he was simply gone: God took him.

25-27 When Methuselah was 187 years old, he had Lamech. After he had Lamech, he lived another 782 years. Methuselah lived a total of 969 years. And he died.

28-31 When Lamech was 182 years old, he had a son. He named him Noah, saying, “This one will give us a break from the hard work of farming the ground that God cursed.” After Lamech had Noah, he lived another 595 years, having more sons and daughters. Lamech lived a total of 777 years. And he died.

32 When Noah was 500 years old, he had Shem, Ham, and Japheth.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 5

Ang mga Kaliwat ni Adan

1Amo ini ang ginsulat nga estorya parte sa pamilya ni Adan.

Sang pagtuga sang Dios sa tawo, ginhimo niya siya nga kaanggid sa iya. Gintuga niya ang lalaki kag babayi, kag ginpakamaayo niya sila kag gintawag nga “tawo”.

Sang nagaedad si Adan sing 130 ka tuig, natawo ang iya anak nga kaanggid sa iya. Gin-ngalanan niya siya nga Set. Matapos natawo si Set, nagkabuhi pa gid si Adan sing 800 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. Napatay siya sa edad nga 930.

Sang nagaedad na si Set sing 105 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Enosh. Matapos natawo si Enosh, nagkabuhi pa gid si Set sing 807 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. Napatay siya sa edad nga 912.

Sang nagaedad na si Enosh sing 90 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Kenan. 10 Matapos natawo si Kenan, nagkabuhi pa gid si Enosh sing 815 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 11 Napatay siya sa edad nga 905.

12 Sang nagaedad na si Kenan sing 70 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Mahalalel. 13 Matapos natawo si Mahalalel, nagkabuhi pa gid si Kenan sing 840 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 14 Napatay siya sa edad nga 910.

15 Sang nagaedad na si Mahalalel sing 65 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Jared. 16 Matapos natawo si Jared, nagkabuhi pa gid si Mahalalel sing 830 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 17 Napatay siya sa edad nga 895.

18 Sang nagaedad na si Jared sing 162 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Enoc. 19 Matapos natawo si Enoc, nagkabuhi pa gid si Jared sing 800 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 20 Napatay siya sa edad nga 962.

21 Sang nagaedad na si Enoc sing 65 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Metusela. 22-24 Matapos natawo si Metusela, nagkabuhi pa gid si Enoc sing 300 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. Sang sina nga mga tinuig malapit gid ang relasyon ni Enoc sa Dios, gani sang nagaedad na siya sing 365 ka tuig nadula siya, kay ginkuha siya sang Dios.[a]

25 Sang nagaedad na si Metusela sing 187 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Lamec. 26 Matapos natawo si Lamec, nagkabuhi pa gid si Metusela sing 782 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 27 Napatay siya sa edad nga 969.

28 Sang nagaedad na si Lamec sing 182 ka tuig, natawo ang isa niya ka anak nga lalaki. 29 Nagsiling siya, “Ining akon anak makabulig sa aton nga pagpangabudlay sa duta nga ginpakamalaot sang Ginoo, gani ngalanan ko siya nga Noe.”[b] 30 Matapos natawo si Noe, nagkabuhi pa gid si Lamec sing 595 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan. 31 Napatay siya sa edad nga 777.

32 Halin sa edad ni Noe nga 500, natawo ang iya mga anak nga lalaki nga sila ni Shem, Ham, kag Jafet.

Notas al pie

  1. 5:22-24 kay ginkuha siya sang Dios: buot silingon, gindala siya nga buhi.
  2. 5:29 Noe: posible ang buot silingon sa Hebreo, makabulig ukon, makapabaskog.