The Message

Titus 2

A God-Filled Life

11-6 Your job is to speak out on the things that make for solid doctrine. Guide older men into lives of temperance, dignity, and wisdom, into healthy faith, love, and endurance. Guide older women into lives of reverence so they end up as neither gossips nor drunks, but models of goodness. By looking at them, the younger women will know how to love their husbands and children, be virtuous and pure, keep a good house, be good wives. We don’t want anyone looking down on God’s Message because of their behavior. Also, guide the young men to live disciplined lives.

7-8 But mostly, show them all this by doing it yourself, incorruptible in your teaching, your words solid and sane. Then anyone who is dead set against us, when he finds nothing weird or misguided, might eventually come around.

9-10 Guide slaves into being loyal workers, a bonus to their masters—no back talk, no petty thievery. Then their good character will shine through their actions, adding luster to the teaching of our Savior God.

11-14 God’s readiness to give and forgive is now public. Salvation’s available for everyone! We’re being shown how to turn our backs on a godless, indulgent life, and how to take on a God-filled, God-honoring life. This new life is starting right now, and is whetting our appetites for the glorious day when our great God and Savior, Jesus Christ, appears. He offered himself as a sacrifice to free us from a dark, rebellious life into this good, pure life, making us a people he can be proud of, energetic in goodness.

15 Tell them all this. Build up their courage, and discipline them if they get out of line. You’re in charge. Don’t let anyone put you down.

Swedish Contemporary Bible

Titus 2

Regler för församlingens liv

1Men du ska tala om vad den sunda läran förutsätter. 2De äldre männen ska uppträda nyktert, värdigt, visa självbehärskning och vara sunda i tro, kärlek och tålamod.

3Också de äldre kvinnorna ska uppträda på ett värdigt sätt. De ska inte sprida skvaller och inte dricka för mycket vin, utan lära ut det som är gott. 4De ska lära de yngre kvinnorna att älska sin man och sina barn, 5att vara självbehärskade, rena, att sköta sitt hem, vara goda och underordna sig sin man, så att ingen hånar Guds ord.

6På samma sätt ska du uppmana de unga männen att visa självbehärskning. 7Var också själv ett föredöme för dem genom att göra gott. Din undervisning ska vara uppriktig och seriös. 8Håll dig till sunt tal, så att du inte kan kritiseras för något. Då måste dina motståndare skämmas, eftersom de inte hittar något ont att säga om oss.

9Uppmana slavarna att underordna sig sina herrar i allt, så att de lyder dem i allt utan att säga emot. 10De får inte stjäla något utan ska alltid vara goda och pålitliga, så att de på alla sätt gör Guds, vår Frälsares, lära attraktiv.

11Guds nåd har uppenbarats till räddning för alla människor. 12Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och till de begär som världen lockar med, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den här tidsåldern, 13medan vi ser fram emot det lyckliga hoppet, att vår stora Gud och Frälsare, Jesus Kristus, ska komma i sin härlighet. 14Han offrade sig själv för oss för att köpa oss fria från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, ett folk som strävar efter att göra det som är gott.

15På detta sätt ska du tala, uppmuntra och tillrättavisa med stor auktoritet. Låt ingen se ner på dig.