The Message

Genesis 11

“God Turned Their Language into ‘Babble’”

11-2 At one time, the whole Earth spoke the same language. It so happened that as they moved out of the east, they came upon a plain in the land of Shinar and settled down.

They said to one another, “Come, let’s make bricks and fire them well.” They used brick for stone and tar for mortar.

Then they said, “Come, let’s build ourselves a city and a tower that reaches Heaven. Let’s make ourselves famous so we won’t be scattered here and there across the Earth.”

God came down to look over the city and the tower those people had built.

6-9 God took one look and said, “One people, one language; why, this is only a first step. No telling what they’ll come up with next—they’ll stop at nothing! Come, we’ll go down and garble their speech so they won’t understand each other.” Then God scattered them from there all over the world. And they had to quit building the city. That’s how it came to be called Babel, because there God turned their language into “babble.” From there God scattered them all over the world.

10-11 This is the story of Shem. When Shem was 100 years old, he had Arphaxad. It was two years after the flood. After he had Arphaxad, he lived 500 more years and had other sons and daughters.

12-13 When Arphaxad was thirty-five years old, he had Shelah. After Arphaxad had Shelah, he lived 403 more years and had other sons and daughters.

14-15 When Shelah was thirty years old, he had Eber. After Shelah had Eber, he lived 403 more years and had other sons and daughters.

16-17 When Eber was thirty-four years old, he had Peleg. After Eber had Peleg, he lived 430 more years and had other sons and daughters.

18-19 When Peleg was thirty years old, he had Reu. After he had Reu, he lived 209 more years and had other sons and daughters.

20-21 When Reu was thirty-two years old, he had Serug. After Reu had Serug, he lived 207 more years and had other sons and daughters.

22-23 When Serug was thirty years old, he had Nahor. After Serug had Nahor, he lived 200 more years and had other sons and daughters.

24-25 When Nahor was twenty-nine years old, he had Terah. After Nahor had Terah, he lived 119 more years and had other sons and daughters.

26 When Terah was seventy years old, he had Abram, Nahor, and Haran.

The Family Tree of Terah

27-28 This is the story of Terah. Terah had Abram, Nahor, and Haran.

Haran had Lot. Haran died before his father, Terah, in the country of his family, Ur of the Chaldees.

29 Abram and Nahor each got married. Abram’s wife was Sarai; Nahor’s wife was Milcah, the daughter of his brother Haran. Haran had two daughters, Milcah and Iscah.

30 Sarai was barren; she had no children.

31 Terah took his son Abram, his grandson Lot (Haran’s son), and Sarai his daughter-in-law (his son Abram’s wife) and set out with them from Ur of the Chaldees for the land of Canaan. But when they got as far as Haran, they settled down there.

32 Terah lived 205 years. He died in Haran.

Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 11

Menneskenes stolthed

1I begyndelsen talte alle mennesker samme sprog. Efter oversvømmelsen bevægede de sig rundt i Østen og kom til en frugtbar slette i landet Shinar,[a] hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden: „Lad os forme mursten og brænde dem hårde, og lad os bruge asfalt som mørtel. Så kan vi bygge en stor by med et tårn, som når op til himlen. Et sådant projekt vil gøre os berømte og hindre, at vi bliver spredt ud over jorden.”

Men Gud steg ned for at se på byen og tårnet, som de var ved at bygge. „Se, hvad de er i stand til at udrette, når de er enige og taler samme sprog,” sagde Gud. „Intet vil være umuligt for dem. Lad os derfor give dem forskellige sprog, så de ikke længere forstår hinanden.”

På den måde fik Gud spredt dem ud over hele jorden, og de fik aldrig fuldendt deres byggeri. Man kaldte den påbegyndte by for Babel,[b] for det var dér, Herren forvirrede menneskene ved at give dem forskellige sprog, og som følge deraf spredtes de ud over hele jorden.

Slægtslinien fra Sem til Abram

10 Det følgende er en liste over Sems efterkommere ned til Abram. To år efter oversvømmelsen—da Sem var 100 år—fik han en søn, som fik navnet Arpakshad. 11 Derefter levede Sem endnu 500 år og fik andre sønner og døtre. 12 Arpakshad var 35 år, da han fik sønnen Shela. 13 Derefter levede Arpakshad endnu 403 år og fik andre sønner og døtre. 14 Shela var 30 år, da han fik sønnen Eber. 15 Derefter levede Shela endnu 403 år og fik andre sønner og døtre. 16 Eber var 34 år, da han fik sønnen Peleg. 17 Derefter levede Eber endnu 430 år og fik andre sønner og døtre. 18 Peleg var 30 år, da han fik sønnen Reu. 19 Derefter levede Peleg endnu 209 år og fik andre sønner og døtre. 20 Reu var 32 år, da han fik sønnen Zerug. 21 Derefter levede Reu endnu 207 år og fik andre sønner og døtre. 22 Zerug var 30 år, da han fik sønnen Nakor. 23 Derefter levede Zerug endnu 200 år og fik andre sønner og døtre. 24 Nakor var 29 år, da han fik sønnen Tera. 25 Derefter levede Nakor endnu 119 år og fik andre sønner og døtre. 26 Tera var 70 år, før han fik sønnerne Abram, Nakor og Haran.[c]

Teras slægt

27 Det følgende er en liste over Teras efterkommere. Tera var far til Abram, Nakor og Haran. Haran fik en søn, der blev kaldt Lot, 28 men døde ellers forholdsvis ung på sin fødeegn ved den kaldæiske by Ur. (Hans far, Tera, var stadig i live på det tidspunkt.)

29 Abram giftede sig med Saraj, og Nakor giftede sig med sin niece Milka, en datter af Haran og søster til Jiska. 30 Saraj kunne ikke få børn. 31 Tera tog sin søn Abram, sin svigerdatter Saraj og sit barnebarn Lot med sig og forlod sin hjemby Ur for at drage til Kana’ans land. Men da de kom til byen Karan, slog de sig ned der. 32 Tera blev 205 år gammel og døde i Karan.

Notas al pie

  1. 11,2 Et område, der senere blev kendt som Babylonien i Mesopotamien.
  2. 11,9 Eller Babylon. Ordet ligner det hebraiske ord for „forvirring”.
  3. 11,26 Tera var altså 70, før han fik sin første søn. Det vides ikke, hvornår de andre blev født, og hvem der er ældst af de tre. Sandsynligvis er Abram yngst, men nævnes først, fordi han er den mest kendte og den, historien her drejer sig om. I 5,32 og 10,1 har vi rækkefølgen Sem, Kam og Jafet, selvom Kam er den yngste (9,24). Se også 10,21. Måske blev Abram født, da Tera var ca. 130 år, fordi ApG. 7,4 siger, at Abram først rejste fra Karan, efter at faderen var død. Ifølge 12,4 var Abram 75 år på det tidspunkt.