The Message

Revelation 2

To Ephesus

1Write this to Ephesus, to the Angel of the church. The One with Seven Stars in his right-fist grip, striding through the golden seven-lights’ circle, speaks:

2-3 “I see what you’ve done, your hard, hard work, your refusal to quit. I know you can’t stomach evil, that you weed out apostolic pretenders. I know your persistence, your courage in my cause, that you never wear out.

4-5 “But you walked away from your first love—why? What’s going on with you, anyway? Do you have any idea how far you’ve fallen? A Lucifer fall!

“Turn back! Recover your dear early love. No time to waste, for I’m well on my way to removing your light from the golden circle.

“You do have this to your credit: You hate the Nicolaitan business. I hate it, too.

“Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. I’m about to call each conqueror to dinner. I’m spreading a banquet of Tree-of-Life fruit, a supper plucked from God’s orchard.”

To Smyrna

Write this to Smyrna, to the Angel of the church. The Beginning and Ending, the First and Final One, the Once Dead and Then Come Alive, speaks:

“I can see your pain and poverty—constant pain, dire poverty—but I also see your wealth. And I hear the lie in the claims of those who pretend to be good Jews, who in fact belong to Satan’s crowd.

10 “Fear nothing in the things you’re about to suffer—but stay on guard! Fear nothing! The Devil is about to throw you in jail for a time of testing—ten days. It won’t last forever.

“Don’t quit, even if it costs you your life. Stay there believing. I have a Life-Crown sized and ready for you.

11 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. Christ-conquerors are safe from Devil-death.”

To Pergamum

12 Write this to Pergamum, to the Angel of the church. The One with the sharp-biting sword draws from the sheath of his mouth—out come the sword words:

13 “I see where you live, right under the shadow of Satan’s throne. But you continue boldly in my Name; you never once denied my Name, even when the pressure was worst, when they martyred Antipas, my witness who stayed faithful to me on Satan’s turf.

14-15 “But why do you indulge that Balaam crowd? Don’t you remember that Balaam was an enemy agent, seducing Balak and sabotaging Israel’s holy pilgrimage by throwing unholy parties? And why do you put up with the Nicolaitans, who do the same thing?

16 “Enough! Don’t give in to them; I’ll be with you soon. I’m fed up and about to cut them to pieces with my sword-sharp words.

17 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. I’ll give the sacred manna to every conqueror; I’ll also give a clear, smooth stone inscribed with your new name, your secret new name.”

To Thyatira

18 Write this to Thyatira, to the Angel of the church. God’s Son, eyes pouring fire-blaze, standing on feet of furnace-fired bronze, says this:

19 “I see everything you’re doing for me. Impressive! The love and the faith, the service and persistence. Yes, very impressive! You get better at it every day.

20-23 “But why do you let that Jezebel who calls herself a prophet mislead my dear servants into Cross-denying, self-indulging religion? I gave her a chance to change her ways, but she has no intention of giving up a career in the god-business. I’m about to lay her low, along with her partners, as they play their sex-and-religion games. The bastard offspring of their idol-whoring I’ll kill. Then every church will know that appearances don’t impress me. I x-ray every motive and make sure you get what’s coming to you.

24-25 “The rest of you Thyatirans, who have nothing to do with this outrage, who scorn this playing around with the Devil that gets paraded as profundity, be assured I’ll not make life any harder for you than it already is. Hold on to the truth you have until I get there.

26-28 “Here’s the reward I have for every conqueror, everyone who keeps at it, refusing to give up: You’ll rule the nations, your Shepherd-King rule as firm as an iron staff, their resistance fragile as clay pots. This was the gift my Father gave me; I pass it along to you—and with it, the Morning Star!

29 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches.”

En Levende Bok

Apenbaring 2

Brevet til menigheten i Efesos

1Skriv til engelen[a] for menigheten i Efesos:

’Dette er budskapet fra ham som holder de sju stjernene i sin høyre hånd og går omkring blant de sju lysestakene av gull. Han sier til menigheten:

Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg har sett hvordan dere har kjempet tålmodig for å følge meg. Jeg vet at dere ikke kan tåle de onde menneskene, og at dere nøye har testet ut dem som kaller seg mine[b] utsendinger, men ikke er det. Dere har avslørt at de lyver. Dere har tålmodig lidd på grunn av troen på meg, og dere har ikke gitt opp.

En ting må jeg kritisere dere for: Kjærligheten deres er ikke like sterk nå som den var da dere først begynte å tro på meg. Tenk på den store forskjellen, og vend om og lev som dere gjorde før. For dersom dere ikke vender om, skal jeg komme til dere og flytte lysestaken fra ditt sted.

Jeg vil likevel rose og ære dere: Dere hater nikolaittenes[c] gjerninger, akkurat som jeg selv gjør.

Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, vil jeg gi rett til å spise av livets tre i Guds paradis.’

Brevet til menigheten i Smyrna

Skriv til engelen[d] for menigheten i Smyrna:

’Dette er et budskap fra ham som er den første og den siste, han som var død men nå lever. Han sier til menigheten:

Jeg vet hvor mye dere må lide for min skyld, og jeg vet hvor fattige dere er. Men dere er rike, for dere tilhører Gud! Jeg vet at dere blir hånet av dem som kaller seg jøder og Guds folk, men ikke er det. Deres synagoge[e] står i Satans tjeneste. 10 Vær ikke redde for den lidelse som venter dere. Jeg sier dere: Djevelen kommer å kaste noen av dere i fengsel for å teste dere. Dere skal bli forfulgt i ti dager. Stå fast ved troen i alt, også når dere møter døden. Da skal jeg gi dere det evige livet som en seierskrans. 11 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal ikke blir skadet av den annen død.[f]

Brevet til menigheten i Pergamon

12 Skriv til engelen[g] for menigheten i Pergamon:

’Dette er budskapet fra ham som har det skarpe, dobbeldeggede sverdet. Han sier til menigheten:

13 Jeg vet hvor dere bor. Dere bor i den byen der Satan har sitt maktsentrum[h]. Til tross for det holder dere fast ved meg. Dere har avstått fra å fornekte troen. Til og med da Antipas ble drept i byen der Satan bor nølte dere ikke med å bekjenne dere til meg.

14 En ting må jeg likevel kritisere dere for: Dere aksepterer at noen av medlemmene i menigheten er tilhengere av Bileams lære. Det var han som viste Balak hvordan de kunne lokke Israels folk til fall ved å få dem til å spise det som var ofret til avgudene og lede dem inn i seksuell løssluppenhet.[i] 15 Denne læren er den samme som nikolaittenes[j] lære. Dere har medlemmer som følger den og lar seg bruke til disse syndene.

16 Vend om! Ellers skal jeg brått komme til dere og kjempe mot tilhengerne av denne læren med sverdet som kommer ut fra min munn.

17 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal få spise av det brødet som finnes skjult i himmelen.[k] Jeg skal gi ham en hvit stein, og på den skal det stå et nytt navn, som bare den som får det, kjenner til.[l]

Brevet til menigheten i Tyatira

18 Skriv til engelen[m] for menigheten i Tyatira:

’Dette er budskapet fra Guds sønn, han som har øyne som gnistrende ild og føtter som ligner skinnende bronse. Han sier til menigheten:

19 Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg vet at dere elsker hverandre og holder fast ved troen på meg. Jeg har sett hvordan dere hjelper hverandre og tålmodig holder ut i lidelsene. Jeg vet at dere gjør mer i dag enn dere gjorde i den første tiden.

20 En ting må jeg likevel kritisere dere for. Dere tillater kvinnen Jesabel, hun som sier seg å være en profet, å fortsette å holde fram sine budskap og føre vill mine tjenere til seksuell løssluppenhet. I tillegg spiser de også mat som blir ofret til avgudene. 21 Jeg ga henne tid til å angre og vende om, men hun ville ikke slutte med sine seksuelle utsvevelser. 22 Derfor vil jeg la henne bli syk og sengeliggende. Alle som har sex med henne, skal bli rammet av fryktelige lidelser, dersom de ikke angrer sitt syndige liv og slutter å være sammen med henne. 23 Hennes disipler vil bli rammet av døden. Gjennom dette skal alle menighetene forstå at jeg er den som kjenner de innerste tankene og begjær hos hvert menneske, og at jeg gir hver og en den lønnen han fortjener.

24 Når det gjelder dere andre i menigheten i Tyatira, dere som ikke har fulgt denne falske læren, disse ”Satans dype hemmeligheter” som de kaller det, så tenker jeg ikke å kreve noe mer av dere. 25 Hold bare fast ved troen til jeg kommer.

26 Den som vinner seier over ondskapen og fortsetter å gjøre viljen min helt til veis ende, han vil jeg gi makt over folkene. 27 Han skal herske over dem med et spir av jern, og knuse alle som leirkrukker.[n] 28 Han skal få samme makten som jeg har fått av min Far i himmelen, og jeg skal gi han morgenstjernen.[o] 29 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’

Notas al pie

 1. 2:1 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 2. 2:2 Blir også kalt apostler. En ekte disippel av Jesus var utsendt av Jesus selv for å spre budskapet om ham.
 3. 2:6 Nikolaittene var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet.
 4. 2:8 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 5. 2:9 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester eller den menighet som møtes der.
 6. 2:11 ”Den annen død”. Forklaringen finnes i 20:14-15 og 21:8.
 7. 2:12 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 8. 2:13 Pergamon var sentrum i provinsen Asia for tilbedelse av den romerske keiseren.
 9. 2:14 Se Fjerde Mosebok 22–24.
 10. 2:15 Nikolaitterne var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet.
 11. 2:17 Et bilde på åndelig ”mat”. Se Salmenes bok 78:24 og Johannes sin fortelling om Jesus 6:30-33, der Jesus sier at han er brødet fra himmelen.
 12. 2:17 Steiner kan ha vært brukt som inngangsbillett til fester. Navnet kan være enten den troende sitt nye navn eller identitet, eller Jesu navn. Se Jesaja 62:2.
 13. 2:18 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet dere altså rettet til menigheten.
 14. 2:27 Se Salmenes bok 2:9.
 15. 2:28 Morgenstjernen var et symbol for seier og makt. Jesus ble kalt for morgenstjernen i 22:16.