The Message

Revelation 19

The Sound of Hallelujahs

11-3 I heard a sound like massed choirs in Heaven singing,

Hallelujah!
The salvation and glory and power are God’s—
    his judgments true, his judgments just.
He judged the great Whore
    who corrupted the earth with her lust.
He avenged on her the blood of his servants.

Then, more singing:

Hallelujah!
The smoke from her burning billows up
    to high Heaven forever and ever and ever.

The Twenty-four Elders and the Four Animals fell to their knees and worshiped God on his Throne, praising,

Amen! Yes! Hallelujah!

From the Throne came a shout, a command:

Praise our God, all you his servants,
All you who fear him, small and great!

6-8 Then I heard the sound of massed choirs, the sound of a mighty cataract, the sound of strong thunder:

Hallelujah!
The Master reigns,
    our God, the Sovereign-Strong!
Let us celebrate, let us rejoice,
    let us give him the glory!
The Marriage of the Lamb has come;
    his Wife has made herself ready.
She was given a bridal gown
    of bright and shining linen.
The linen is the righteousness of the saints.

The Angel said to me, “Write this: ‘Blessed are those invited to the Wedding Supper of the Lamb.’” He added, “These are the true words of God!”

10 I fell at his feet to worship him, but he wouldn’t let me. “Don’t do that,” he said. “I’m a servant just like you, and like your brothers and sisters who hold to the witness of Jesus. The witness of Jesus is the spirit of prophecy.”

A White Horse and Its Rider

11-16 Then I saw Heaven open wide—and oh! a white horse and its Rider. The Rider, named Faithful and True, judges and makes war in pure righteousness. His eyes are a blaze of fire, on his head many crowns. He has a Name inscribed that’s known only to himself. He is dressed in a robe soaked with blood, and he is addressed as “Word of God.” The armies of Heaven, mounted on white horses and dressed in dazzling white linen, follow him. A sharp sword comes out of his mouth so he can subdue the nations, then rule them with a rod of iron. He treads the winepress of the raging wrath of God, the Sovereign-Strong. On his robe and thigh is written, King of kings, Lord of lords.

17-18 I saw an Angel standing in the sun, shouting to all flying birds in Middle-Heaven, “Come to the Great Supper of God! Feast on the flesh of kings and captains and champions, horses and their riders. Eat your fill of them all—free and slave, small and great!”

19-21 I saw the Beast and, assembled with him, earth’s kings and their armies, ready to make war against the One on the horse and his army. The Beast was taken, and with him, his puppet, the False Prophet, who used signs to dazzle and deceive those who had taken the mark of the Beast and worshiped his image. They were thrown alive, those two, into Lake Fire and Brimstone. The rest were killed by the sword of the One on the horse, the sword that comes from his mouth. All the birds held a feast on their flesh.

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 19

Aleluia!

1După toate acestea, am auzit în cer ceva ca un glas puternic al unei mari mulţimi, spunând:

„Aleluia![a]
    Mântuirea, slava şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru,
pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte!
    El a judecat-o pe marea prostituată
care a pervertit lumea cu desfrânarea ei!
    A răzbunat sângele robilor Săi, vărsat de mâna ei!“

Au spus a doua oară:

„Aleluia!
    Fumul ei se va ridica în vecii vecilor!“

Cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru fiinţe vii au căzut la pământ şi I s-au închinat lui Dumnezeu, Care şade pe tron, zicând:

„Amin! Aleluia!“

Şi de la tron s-a auzit un glas, spunând:

„Lăudaţi-L pe Dumnezeul nostru,
    toţi robii Lui
şi cei ce vă temeţi de El,
    mici şi mari!“

Am auzit ceva ca glasul unei mari mulţimi, ca vuietul multor ape şi ca sunetul unor tunete puternice, spunând:

„Aleluia!
    Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărăţeşte!
Să ne bucurăm, să ne veselim
    şi să-I dăm slavă,
pentru că nunta Mielului a sosit,
    iar mireasa Lui s-a pregătit[b].
I s-a dat să se îmbrace
    în in fin, strălucitor şi curat.“

Inul fin reprezintă faptele drepte ale sfinţilor.

Apoi mi-a zis: „Scrie! Ferice[c] de cei chemaţi la cina[d] de la nunta Mielului!“ Mi-a mai zis: „Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu.“ 10 Am căzut la picioarele lui, să mă închin, dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci lucrul acesta! Eu sunt slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi, care ţin mărturia lui Isus! Lui Dumnezeu închină-te! Căci mărturia lui Isus este duhul profeţiei.“

Călăreţul de pe calul alb

11 Am văzut cerul deschis şi iată că era un cal alb. Cel ce îl călărea era numit „Cel Credincios şi Adevărat“. El judecă şi se războieşte cu dreptate. 12 Ochii Lui erau ca flacăra focului, iar pe cap avea multe diademe. Avea un nume scris, pe care nimeni nu-l cunoaşte în afară de El. 13 Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în[e] sânge, iar numele Lui este „Cuvântul lui Dumnezeu“. 14 Armatele cerului Îl urmau pe cai albi, fiind îmbrăcate în in fin, alb şi curat. 15 Din gura Lui iese o sabie ascuţită cu care să lovească neamurile. „El le va conduce cu un sceptru de fier.“[f] El calcă în picioare teascul mâniei aprinse a Dumnezeului Atotputernic. 16 Pe haina şi pe coapsa Lui avea scris un nume:

„ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR ŞI Domnul DOMNILOR“.

17 Am văzut un înger care stătea în soare şi care a strigat cu glas tare către toate păsările ce zboară în înaltul cerului: „Veniţi! Adunaţi-vă pentru ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 18 ca să mâncaţi carnea regilor, carnea comandanţilor, carnea celor puternici, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea tuturor – atât a celor liberi, cât şi a sclavilor, atât a celor mici, cât şi a celor mari!“ 19 Şi am văzut fiara, regii pământului şi armatele lor adunate ca să poarte război cu Cel Ce călărea pe cal şi cu armata Lui. 20 Fiara a fost prinsă, şi, împreună cu ea, şi profetul fals, care făcuse semne înaintea ei, semne prin care i-a dus în rătăcire pe cei ce au primit semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat imaginii ei. Cei doi au fost aruncaţi de vii în lacul de foc care arde cu pucioasă. 21 Iar ceilalţi au fost omorâţi de sabia care ieşea din gura Celui Ce călărea pe cal; şi toate păsările s-au săturat din carnea lor.

Notas al pie

  1. Apocalipsa 19:1 Cuvânt împrumutat din ebraică, care înseamnă Lăudaţi pe Domnul!; peste tot în capitol
  2. Apocalipsa 19:7 Metafora căsătoriei ca imagine a relaţiei intime dintre Dumnezeu şi poporul Său se găseşte atât în VT, cât şi în NT (vezi Is. 54:5-7; Os. 2:19; Mt. 22:2-14; Ef. 5:31-32)
  3. Apocalipsa 19:9 Vezi nota de la 1:3
  4. Apocalipsa 19:9 Cu sensul de banchet
  5. Apocalipsa 19:13 Unele mss şi versiuni conţin: stropită cu
  6. Apocalipsa 19:15 Vezi Ps. 2:9