The Message

Psalm 99

11-3 God rules. On your toes, everybody!
He rules from his angel throne—take notice!
God looms majestic in Zion,
He towers in splendor over all the big names.
Great and terrible your beauty: let everyone praise you!
    Holy. Yes, holy.

4-5 Strong King, lover of justice,
You laid things out fair and square;
You set down the foundations in Jacob,
Foundation stones of just and right ways.
Honor God, our God; worship his rule!
    Holy. Yes, holy.

6-9 Moses and Aaron were his priests,
Samuel among those who prayed to him.
They prayed to God and he answered them;
He spoke from the pillar of cloud.
And they did what he said; they kept the law he gave them.
And then God, our God, answered them
(But you were never soft on their sins).
Lift high God, our God; worship at his holy mountain.
    Holy. Yes, holy is God our God.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 99

Psalm 99

Helig men förlåtande Kung

1Herren är kung!

Folken bävar.

Han har sin tron på keruberna.

Jorden darrar.

2Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3De prisar ditt namn,

som är stort och fruktansvärt.

Helig är han.

4Kungen som är mäktig älskar det rätta,

du upprätthåller rättvisan,

du gör det som är rätt och rättfärdigt i Jakob.

5Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans fotpall.

Helig är han.

6Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade honom,

de ropade till Herren,

och han svarade dem.

7Han talade till dem från molnstoden,

och de höll hans befallningar och de föreskrifter han gav dem.

8Herre, vår Gud,

du svarade dem

och var för dem en Gud som förlät dem

men som också straffade dem när de handlade fel.

9Ära Herren, vår Gud!

Be till honom på hans heliga berg!

Helig är Herren, vår Gud.