The Message

Psalm 99

11-3 God rules. On your toes, everybody!
He rules from his angel throne—take notice!
God looms majestic in Zion,
He towers in splendor over all the big names.
Great and terrible your beauty: let everyone praise you!
    Holy. Yes, holy.

4-5 Strong King, lover of justice,
You laid things out fair and square;
You set down the foundations in Jacob,
Foundation stones of just and right ways.
Honor God, our God; worship his rule!
    Holy. Yes, holy.

6-9 Moses and Aaron were his priests,
Samuel among those who prayed to him.
They prayed to God and he answered them;
He spoke from the pillar of cloud.
And they did what he said; they kept the law he gave them.
And then God, our God, answered them
(But you were never soft on their sins).
Lift high God, our God; worship at his holy mountain.
    Holy. Yes, holy is God our God.

Het Boek

Psalmen 99

1De Here is de eeuwige Koning.
Laten alle volken dat goed beseffen
en eerbied voor Hem hebben.
Zijn troon is boven de cherubs.
De aarde is aan Hem onderworpen
en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.
De Here woont in Jeruzalem.
Hij is hoog verheven boven alle volken.
Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.
God is een heilige God.
De koning, door U aangesteld,
houdt van eerlijke rechtspraak.
U hebt het volk een zuivere wet gegeven.
U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.
Maak de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.
Alleen Hij is heilig.
Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters
en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.
Zij gingen vertrouwelijk met Hem om
en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.
Hij sprak met hen in de wolkkolom,
zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.
Zijn woord was voor hen wet.
Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.
O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,
hoewel U wel strafte als dat nodig was.
Maak de naam van de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,
want de Here, onze God, is een heilige God.