The Message

Psalm 99

11-3 God rules. On your toes, everybody!
He rules from his angel throne—take notice!
God looms majestic in Zion,
He towers in splendor over all the big names.
Great and terrible your beauty: let everyone praise you!
    Holy. Yes, holy.

4-5 Strong King, lover of justice,
You laid things out fair and square;
You set down the foundations in Jacob,
Foundation stones of just and right ways.
Honor God, our God; worship his rule!
    Holy. Yes, holy.

6-9 Moses and Aaron were his priests,
Samuel among those who prayed to him.
They prayed to God and he answered them;
He spoke from the pillar of cloud.
And they did what he said; they kept the law he gave them.
And then God, our God, answered them
(But you were never soft on their sins).
Lift high God, our God; worship at his holy mountain.
    Holy. Yes, holy is God our God.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 99

Herren er en god og retfærdig konge

1Herren er konge, og alle folkeslag bæver.
    Han sidder på en trone af keruber,
        og hele jorden skælver.
Han sidder som konge på Zions bjerg,
    han hersker over alle jordens folkeslag.
De skal ære hans store og herlige navn.
    Hans navn er helligt.
Du store konge, som elsker retfærdighed,
    du har sørget for lighed og retfærdighed i Israel.
Lovpris Herren, vor hellige Gud,
    bøj jer ned for hans fødder,
        for han er hellig.
Moses og Aron var hans præster,
    Samuel en profet, der bad til Gud.
        De påkaldte Herren, og han svarede dem.
Han talte til dem fra skysøjlen,
    og de fulgte den vejledning, han gav dem,
        adlød hans bud og befalinger.
Herre, vor Gud, du svarede dem og var villig til at tilgive,
    selv om du måtte straffe dem for deres synder.
Lovpris Herren, vor Gud,
    tilbed ham på hans hellige bjerg.
        Hellig er Herren.