The Message

Psalm 98

1Sing to God a brand-new song.
He’s made a world of wonders!

He rolled up his sleeves,
He set things right.

God made history with salvation,
He showed the world what he could do.

He remembered to love us, a bonus
To his dear family, Israel—indefatigable love.

The whole earth comes to attention.
Look—God’s work of salvation!

Shout your praises to God, everybody!
Let loose and sing! Strike up the band!

Round up an orchestra to play for God,
Add on a hundred-voice choir.

Feature trumpets and big trombones,
Fill the air with praises to King God.

Let the sea and its fish give a round of applause,
With everything living on earth joining in.

Let ocean breakers call out, “Encore!”
And mountains harmonize the finale—

A tribute to God when he comes,
When he comes to set the earth right.

He’ll straighten out the whole world,
He’ll put the world right, and everyone in it.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 98

Psalm 98

Glädje över Herrens makt och frälsning

En psalm

1Sjung en ny sång till Herren,

för han har gjort under!

Genom sin väldiga kraft och helighet

har han vunnit seger.

2Herren har gjort sin räddning känd,

han har uppenbarat sin rättfärdighet för folken.

3Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot israeliterna,

ända till jordens ändar har man sett den räddning som vår Gud ger.

4Höj jubelrop till Herren, hela jorden,

brist ut i glädjerop, sjung, och spela!

5Lova Herren med harpa,

spela på harpor, sjung lovsånger!

6Blås i trumpeter och horn!

Höj jubelrop inför kungen, Herren!

7Låt haven brusa och allt som finns däri,

jorden och alla som bor på den!

8Låt floderna klappa i händerna!

Låt bergen tillsammans sjunga glädjesånger

9inför Herren, för han kommer för att döma jorden

och folken med rättvisa.