The Message

Psalm 97

1God rules: there’s something to shout over!
On the double, mainlands and islands—celebrate!

Bright clouds and storm clouds circle ’round him;
Right and justice anchor his rule.

Fire blazes out before him,
Flaming high up the craggy mountains.

His lightnings light up the world;
Earth, wide-eyed, trembles in fear.

The mountains take one look at God
And melt, melt like wax before earth’s Lord.

The heavens announce that he’ll set everything right,
And everyone will see it happen—glorious!

7-8 All who serve handcrafted gods will be sorry—
And they were so proud of their ragamuffin gods!

On your knees, all you gods—worship him!
And Zion, you listen and take heart!

Daughters of Zion, sing your hearts out:
God has done it all, has set everything right.

You, God, are High God of the cosmos,
Far, far higher than any of the gods.

10 God loves all who hate evil,
And those who love him he keeps safe,
Snatches them from the grip of the wicked.

11 Light-seeds are planted in the souls of God’s people,
Joy-seeds are planted in good heart-soil.

12 So, God’s people, shout praise to God,
Give thanks to our Holy God!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 97

Herrens allmakt

1Herren är kung!

Låt hela jorden brista ut i jubel,

kustländerna långt borta glädja sig!

2Moln och mörker omger honom.

Rättfärdighet och rättvisa är grunden för hans tron.

3Eld går ut framför honom

och bränner upp alla hans fiender runt omkring.

4Hans blixtar lyser upp hela världen.

Jorden ser det och darrar.

5Bergen smälter som vax inför Herren,

hela jordens Herre.

6Himlarna förkunnar hans rättfärdighet.

Alla folk ser hans härlighet.

7De som tillber gudabilder ska alla komma på skam,

de som skryter med sina avgudar,

för alla gudar måste böja sig inför honom.

8Sion hör det och gläder sig,

Juda städer jublar över dina domar, Herre.

9För du, Herre, är den högste över hela jorden,

upphöjd över alla andra gudar.

10Hata det onda, ni som älskar Herren.

Han bevarar sina frommas liv

och räddar dem ur de gudlösas våld.

11Ljus sprids ut över de rättfärdiga

och glädje över de rättsinniga.

12Gläd er i Herren, ni rättfärdiga,

och prisa hans heliga namn.