The Message

Psalm 97

1God rules: there’s something to shout over!
On the double, mainlands and islands—celebrate!

Bright clouds and storm clouds circle ’round him;
Right and justice anchor his rule.

Fire blazes out before him,
Flaming high up the craggy mountains.

His lightnings light up the world;
Earth, wide-eyed, trembles in fear.

The mountains take one look at God
And melt, melt like wax before earth’s Lord.

The heavens announce that he’ll set everything right,
And everyone will see it happen—glorious!

7-8 All who serve handcrafted gods will be sorry—
And they were so proud of their ragamuffin gods!

On your knees, all you gods—worship him!
And Zion, you listen and take heart!

Daughters of Zion, sing your hearts out:
God has done it all, has set everything right.

You, God, are High God of the cosmos,
Far, far higher than any of the gods.

10 God loves all who hate evil,
And those who love him he keeps safe,
Snatches them from the grip of the wicked.

11 Light-seeds are planted in the souls of God’s people,
Joy-seeds are planted in good heart-soil.

12 So, God’s people, shout praise to God,
Give thanks to our Holy God!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 97

Psalmul 97

Domnul împărăţeşte! Să se înveselească pământul
    şi să se bucure ostroavele cele multe!

Norii şi negura Îl înconjoară,
    dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Său.
Înaintea Lui merge focul,
    arzându-I duşmanii din preajmă.
Fulgerele Lui luminează lumea;
    pământul vede şi se cutremură.
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,
    înaintea Stăpânului întregului pământ.
Cerurile vestesc dreptatea Lui
    şi toate popoarele văd slava Lui.

Sunt făcuţi de ruşine toţi cei ce slujesc chipurilor
    şi cei ce se laudă cu idolii.
        Toţi zeii să se închine înaintea Lui!

Sionul aude şi se bucură,
    se veselesc fiicele lui Iuda[a]
        din pricina judecăţilor Tale, Doamne!
Tu, Doamne, eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul;
    Tu eşti înălţat mai presus de toţi dumnezeii!

10 Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul!
    El păzeşte sufletele credincioşilor Săi
        şi îi scapă din mâna celor răi.
11 Lumina este semănată pentru cel drept
    şi bucuria pentru cel cu inima dreaptă.
12 Bucuraţi-vă în Domnul, voi, cei drepţi!
    Lăudaţi-L, amintindu- de sfinţenia Lui!

Notas al pie

  1. Psalmii 97:8 Metaforă folosită pentru cetăţile Iudeii