The Message

Psalm 97

1God rules: there’s something to shout over!
On the double, mainlands and islands—celebrate!

Bright clouds and storm clouds circle ’round him;
Right and justice anchor his rule.

Fire blazes out before him,
Flaming high up the craggy mountains.

His lightnings light up the world;
Earth, wide-eyed, trembles in fear.

The mountains take one look at God
And melt, melt like wax before earth’s Lord.

The heavens announce that he’ll set everything right,
And everyone will see it happen—glorious!

7-8 All who serve handcrafted gods will be sorry—
And they were so proud of their ragamuffin gods!

On your knees, all you gods—worship him!
And Zion, you listen and take heart!

Daughters of Zion, sing your hearts out:
God has done it all, has set everything right.

You, God, are High God of the cosmos,
Far, far higher than any of the gods.

10 God loves all who hate evil,
And those who love him he keeps safe,
Snatches them from the grip of the wicked.

11 Light-seeds are planted in the souls of God’s people,
Joy-seeds are planted in good heart-soil.

12 So, God’s people, shout praise to God,
Give thanks to our Holy God!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 97

Guds hellighed og magt

1Herren er konge, lad jorden juble!
    Lad de fjerne lande glæde sig!
Skyer og mørke omslutter ham,
    retfærdighed og ret er hans trones grundvold.
Foran ham kommer der en ild,
    som opbrænder alle hans fjender.
Hans lyn oplyser verden,
    jorden ser det og bæver.
Bjergene smelter af frygt foran ham,
    for han er den Almægtige, jordens Herre.
Himlene udråber hans godhed,
    folkene ser hans herlighed.
De, som beder til afguder, bliver til skamme,
    de praler af deres håbløse guder,
        men alle afguder bliver underlagt Herren.
Jerusalem skal høre det og glæde sig,
    Judas byer skal fryde sig,
        for du, Herre, er en retfærdig dommer.
Du er den højeste magt i verden,
    ingen guder kan måle sig med dig.

10 I, der elsker Herren, skal tage afstand fra det onde,
    for han beskytter dem, der adlyder ham,
        han redder dem ud af de gudløses kløer.
11 De retsindige oplever Guds lys,
    de oprigtige har grund til at glæde sig.
12 Glæd jer i Herren, I retskafne,
    lovsyng hans hellige navn.