The Message

Psalm 96

11-2 Sing God a brand-new song!
Earth and everyone in it, sing!
Sing to Godworship God!

2-3 Shout the news of his victory from sea to sea,
Take the news of his glory to the lost,
News of his wonders to one and all!

4-5 For God is great, and worth a thousand Hallelujahs.
His terrible beauty makes the gods look cheap;
Pagan gods are mere tatters and rags.

5-6 God made the heavens—
Royal splendor radiates from him,
A powerful beauty sets him apart.

Bravo, God, Bravo!
Everyone join in the great shout: Encore!
In awe before the beauty, in awe before the might.

8-9 Bring gifts and celebrate,
Bow before the beauty of God,
Then to your knees—everyone worship!

10 Get out the message—God Rules!
He put the world on a firm foundation;
He treats everyone fair and square.

11 Let’s hear it from Sky,
With Earth joining in,
And a huge round of applause from Sea.

12 Let Wilderness turn cartwheels,
Animals, come dance,
Put every tree of the forest in the choir—

13 An extravaganza before God as he comes,
As he comes to set everything right on earth,
Set everything right, treat everyone fair.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 96

Psalm 96

Herren är kung

(1 Krön 16:23-33)

1Sjung en ny sång till Herrens ära,

sjung till Herrens ära, hela jorden!

2Sjung till Herrens ära!

Välsigna hans namn!

Ropa ut hans räddning varje dag!

3Förkunna hans härlighet bland folken,

berätta för alla människor om hans under!

4För Herren är stor och högt prisad,

värd att frukta, mer än alla gudar.

5Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

6Majestät och prakt omger honom,

kraft och skönhet finns i hans helgedom.

7Ge Herren ära, alla folkslag,

erkänn hans majestät och kraft!

8Ge Herrens höga namn ära,

kom med era offer till hans förgårdar!

9Tillbe Herren i helig skrud,

darra inför honom, hela jorden!

10Säg bland folken: ”Herren regerar!”

Världen står fast, den kan inte rubbas.

Han dömer folken med rättvisa.

11Låt himlen vara glad och jorden jubla,

låt havet brusa och allt som finns i det!

12Låt fälten glädjas och allt som växer på dem!

Skogens alla träd ska susa av lovsånger

13inför Herren, ty han kommer för att döma jorden.

Han ska döma världen i rättfärdighet

och folken med trofasthet.