The Message

Psalm 96

11-2 Sing God a brand-new song!
Earth and everyone in it, sing!
Sing to Godworship God!

2-3 Shout the news of his victory from sea to sea,
Take the news of his glory to the lost,
News of his wonders to one and all!

4-5 For God is great, and worth a thousand Hallelujahs.
His terrible beauty makes the gods look cheap;
Pagan gods are mere tatters and rags.

5-6 God made the heavens—
Royal splendor radiates from him,
A powerful beauty sets him apart.

Bravo, God, Bravo!
Everyone join in the great shout: Encore!
In awe before the beauty, in awe before the might.

8-9 Bring gifts and celebrate,
Bow before the beauty of God,
Then to your knees—everyone worship!

10 Get out the message—God Rules!
He put the world on a firm foundation;
He treats everyone fair and square.

11 Let’s hear it from Sky,
With Earth joining in,
And a huge round of applause from Sea.

12 Let Wilderness turn cartwheels,
Animals, come dance,
Put every tree of the forest in the choir—

13 An extravaganza before God as he comes,
As he comes to set everything right on earth,
Set everything right, treat everyone fair.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 96

Psalmul 96

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi-I Numele!
    Vestiţi în fiecare zi mântuirea Lui!
Istorisiţi printre neamuri slava Lui
    şi printre toate popoarele – minunile Lui!

Căci mare este Domnul şi vrednic de laudă,
    El este mai de temut decât toţi zeii.
Toţi zeii popoarelor sunt doar nişte idoli,
    dar Domnul a făcut cerurile.
Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui,
    iar puterea şi slava – în Lăcaşul Lui.

Familii ale popoarelor, daţi Domnului,
    daţi Domnului slavă şi cinstiţi-I puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Aduceţi un dar şi veniţi în curţile Lui!
Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[a]!
    Tremuraţi înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul!
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte!
    De aceea lumea stă neclintită şi nu poate fi clătinată.
        El va judeca popoarele cu nepărtinire.“
11 Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul!
    Să vuiască marea şi tot ce este în ea!
12 Să tresalte câmpia şi tot ce este pe ea!
    Atunci toţi copacii pădurii vor striga de bucurie
13 înaintea Domnului, căci El vine,
    vine să judece pământul,
să judece lumea cu dreptate
    şi popoarele după credincioşia Sa.

Notas al pie

  1. Psalmii 96:9 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)