The Message

Psalm 93

11-2 God is King, robed and ruling,
God is robed and surging with strength.

And yes, the world is firm, immovable,
Your throne ever firm—you’re Eternal!

3-4 Sea storms are up, God,
Sea storms wild and roaring,
Sea storms with thunderous breakers.

Stronger than wild sea storms,
Mightier than sea-storm breakers,
Mighty God rules from High Heaven.

What you say goes—it always has.
“Beauty” and “Holy” mark your palace rule,
God, to the very end of time.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 93

Guds oföränderlighet och allmakt

1Herren är kung.

Han är klädd i majestät.

Herren har klätt sig och utrustat sig med styrka.

Därför står jorden fast

och kan inte rubbas.

2Din tron är fast grundad från urminnes tid,

du är till från evighet.

3Floderna höjde sig, Herre,

floderna höjde sin röst,

floderna höjde sina dånande vågor.

4Väldigare än bruset av stora vatten,

väldigare än havets mäktiga vågor

är Herren i höjden.

5Dina befallningar står fasta,

och helighet omger ditt hus, Herre, för alltid.