The Message

Psalm 92

A Sabbath Song

11-3 What a beautiful thing, God, to give thanks,
    to sing an anthem to you, the High God!
To announce your love each daybreak,
    sing your faithful presence all through the night,
Accompanied by dulcimer and harp,
    the full-bodied music of strings.

4-9 You made me so happy, God
    I saw your work and I shouted for joy.
How magnificent your work, God!
    How profound your thoughts!
Dullards never notice what you do;
    fools never do get it.
When the wicked popped up like weeds
    and all the evil men and women took over,
You mowed them down,
    finished them off once and for all.
You, God, are High and Eternal.
    Look at your enemies, God!
Look at your enemies—ruined!
    Scattered to the winds, all those hirelings of evil!

10-14 But you’ve made me strong as a charging bison,
    you’ve honored me with a festive parade.
The sight of my critics going down is still fresh,
    the rout of my malicious detractors.
My ears are filled with the sounds of promise:
    “Good people will prosper like palm trees,
Grow tall like Lebanon cedars;
    transplanted to God’s courtyard,
They’ll grow tall in the presence of God,
    lithe and green, virile still in old age.”

15 Such witnesses to upright God!
    My Mountain, my huge, holy Mountain!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 92

Glädje över Herrens gärningar

1En psalm, en sång för sabbatsdagen.

2Det är gott att prisa Herren,

att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

3att varje morgon förkunna din nåd

och varje natt din trofasthet,

4till tiosträngat instrument,

till toner av harpa.

5Du gör mig glad, Herre, med dina gärningar,

jag jublar över dina händers verk.

6Hur stora är inte dina verk, Herre!

Hur djupa är inte dina tankar!

7Den oförnuftige förstår det inte,

dåren kan inte fatta,

8att fastän de gudlösa blomstrar som gräs

och alla de som gör orätt frodas,

så väntar dem bara evigt fördärv.

9Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10Dina fiender, Herre, dina fiender ska gå under,

och alla som gjort orätt ska skingras.

11Men mig har du gjort stark som en behornad vildoxe;

du har smort mig med nypressad olja.

12Jag får se hur mina fiender lider nederlag

och höra hur det går för de onda som reser sig mot mig.

13De rättfärdiga blomstrar som palmträd,

de växer som cederträden på Libanon.

14De är planterade i Herrens hus,

de grönskar i vår Guds förgårdar.

15Ännu i hög ålder bär de frukt

och är friska och gröna.

16De vittnar om att Herren är rättvis,

min klippa, där ingen orätt finns.