The Message

Psalm 92

A Sabbath Song

11-3 What a beautiful thing, God, to give thanks,
    to sing an anthem to you, the High God!
To announce your love each daybreak,
    sing your faithful presence all through the night,
Accompanied by dulcimer and harp,
    the full-bodied music of strings.

4-9 You made me so happy, God
    I saw your work and I shouted for joy.
How magnificent your work, God!
    How profound your thoughts!
Dullards never notice what you do;
    fools never do get it.
When the wicked popped up like weeds
    and all the evil men and women took over,
You mowed them down,
    finished them off once and for all.
You, God, are High and Eternal.
    Look at your enemies, God!
Look at your enemies—ruined!
    Scattered to the winds, all those hirelings of evil!

10-14 But you’ve made me strong as a charging bison,
    you’ve honored me with a festive parade.
The sight of my critics going down is still fresh,
    the rout of my malicious detractors.
My ears are filled with the sounds of promise:
    “Good people will prosper like palm trees,
Grow tall like Lebanon cedars;
    transplanted to God’s courtyard,
They’ll grow tall in the presence of God,
    lithe and green, virile still in old age.”

15 Such witnesses to upright God!
    My Mountain, my huge, holy Mountain!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 92

Psalmul 92

Un psalm. Un cântec. Pentru Sabat.

Bine este să se aducă laudă Domnului,
    să se cânte Numelui Tău, Preaînalte,
să se vestească dimineaţa îndurarea Ta
    şi credincioşia Ta – noaptea,
cu lira cea cu zece corzi, cu harfa[a]
    şi în sunet de liră.
Căci Tu mă înveseleşti, Doamne, prin ceea ce înfăptuieşti;
    la lucrările mâinilor Tale strig de bucurie!

Ce măreţe sunt lucrările Tale, Doamne!
    Cât de adânci sunt gândurile Tale!
Omul fără minte nu cunoaşte acest lucru
    şi nebunul nu-l înţelege.
Cei răi înmuguresc ca iarba
    şi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea înfloresc,
dar numai ca să fie nimiciţi pe vecie.

    Însă Tu, Doamne, eşti înălţat pe vecie!
Duşmanii Tăi, Doamne, duşmanii Tăi pier!
    Sunt îndepărtaţi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea!
10 Mie însă îmi înalţi puterea[b] ca bivolului sălbatic;
    sunt uns cu uleiuri proaspete.
11 Ochii mei au văzut pedepsirea duşmanilor mei,
    iar urechile mele au auzit zdrobirea celor răi care se ridicau împotriva mea.

12 Cel drept înmugureşte ca palmierul
    şi creşte ca cedrul din Liban.
13 Cei sădiţi în Casa Domnului,
    înmuguresc în curţile Dumnezeului nostru.
14 Ei rodesc până la bătrâneţe,
    sunt plini de miez şi de verdeaţă,
15 ca să se facă de cunoscut că Domnul este drept.
    Stânca mea! În El nu există nedreptate!

Notas al pie

  1. Psalmii 92:3 Ebr.: nevel (vezi nota de la 81:2); sau: cu harfa cu zece coarde, / cu sunete de liră
  2. Psalmii 92:10 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea