The Message

Psalm 92

A Sabbath Song

11-3 What a beautiful thing, God, to give thanks,
    to sing an anthem to you, the High God!
To announce your love each daybreak,
    sing your faithful presence all through the night,
Accompanied by dulcimer and harp,
    the full-bodied music of strings.

4-9 You made me so happy, God
    I saw your work and I shouted for joy.
How magnificent your work, God!
    How profound your thoughts!
Dullards never notice what you do;
    fools never do get it.
When the wicked popped up like weeds
    and all the evil men and women took over,
You mowed them down,
    finished them off once and for all.
You, God, are High and Eternal.
    Look at your enemies, God!
Look at your enemies—ruined!
    Scattered to the winds, all those hirelings of evil!

10-14 But you’ve made me strong as a charging bison,
    you’ve honored me with a festive parade.
The sight of my critics going down is still fresh,
    the rout of my malicious detractors.
My ears are filled with the sounds of promise:
    “Good people will prosper like palm trees,
Grow tall like Lebanon cedars;
    transplanted to God’s courtyard,
They’ll grow tall in the presence of God,
    lithe and green, virile still in old age.”

15 Such witnesses to upright God!
    My Mountain, my huge, holy Mountain!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 92

Lovsang i Guds hus

1En sang til sabbatten.

Det er godt at takke dig, Herre,
    at lovsynge den almægtige Gud,
at mindes din nåde hver morgen,
    at takke dig for din trofasthed hver aften,
at prise dig til harpeklang,
    til toner fra lut og lyre.
Jeg fryder mig over dine undere,
    glæder mig over dine gerninger.
Du gør utrolige ting, Herre,
    dine tanker er ufattelige.
Der er noget, som tåber ikke kan begribe,
    en sandhed, de uvidende ikke kan forstå:
Selv om de gudløse ser ud til at klare sig godt,
    bliver de til sidst udslettet for evigt.
Men du, Herre, har magten i al evighed,
10     du nedkæmper alle dine fjender.
De gudløse vil gå til grunde,
    de onde vil blive gjort til intet.

11 Du har givet mig styrke som vildoksen,
    din støtte giver mig glæde og fremgang.
12 Jeg har set mine fjender falde,
    hørt om mine angriberes nederlag.

13 De retskafne trives som mægtige palmer,
    vokser sig store som Libanons cedre.
14 De er plantet i Herrens Hus,
    dér trives de under hans pleje.
15 Selv i alderdommen bærer de frugt,
    de bevarer deres friskhed og livskraft.
16 De vidner om Herrens beskyttelse,
    han er helt igennem god og retfærdig.