The Message

Psalm 91

11-13 You who sit down in the High God’s presence,
    spend the night in Shaddai’s shadow,
Say this: “God, you’re my refuge.
    I trust in you and I’m safe!”
That’s right—he rescues you from hidden traps,
    shields you from deadly hazards.
His huge outstretched arms protect you—
    under them you’re perfectly safe;
    his arms fend off all harm.
Fear nothing—not wild wolves in the night,
    not flying arrows in the day,
Not disease that prowls through the darkness,
    not disaster that erupts at high noon.
Even though others succumb all around,
    drop like flies right and left,
    no harm will even graze you.
You’ll stand untouched, watch it all from a distance,
    watch the wicked turn into corpses.
Yes, because God’s your refuge,
    the High God your very own home,
Evil can’t get close to you,
    harm can’t get through the door.
He ordered his angels
    to guard you wherever you go.
If you stumble, they’ll catch you;
    their job is to keep you from falling.
You’ll walk unharmed among lions and snakes,
    and kick young lions and serpents from the path.

14-16 “If you’ll hold on to me for dear life,” says God,
    “I’ll get you out of any trouble.
I’ll give you the best of care
    if you’ll only get to know and trust me.
Call me and I’ll answer, be at your side in bad times;
    I’ll rescue you, then throw you a party.
I’ll give you a long life,
    give you a long drink of salvation!”

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 91

I Herrens varetægt

1De, der søger hjælp hos den Højeste,
    bliver beskyttet af den almægtige Gud.
Jeg siger til Herren: „Du er min tilflugt,
    jeg stoler trygt på dig, min Gud.”

Han bevarer dig fra at gå i fælden,
    redder dig fra dødelige sygdomme.
Han dækker dig med sine fjer,
    du er tryg under hans vinger.
        Du kan fuldt ud stole på hans hjælp.
Du skal ikke ligge vågen om natten af frygt,
    eller være bange for de pile, der flyver om dagen.
Du skal ikke ængstes for at blive syg om natten,
    eller for at ulykker skal ramme dig ved højlys dag.
Om så tusinde falder ved siden af dig,
    eller ti tusinde bukker under omkring dig,
        skal ulykken ikke ramme dig.
Med dine egne øjne får du at se,
    hvordan gudløse mennesker bliver straffet.
Når du søger tilflugt hos Herren,
    og beder den Almægtige beskytte dig,
10 skal du ikke rammes af noget ondt,
    ingen ulykke skal ødelægge dit hjem.
11 For han befaler sine engle at passe på dig,
    de skal vogte dig, hvor du end går.
12 De skal bære dig på hænder,
    så du ikke støder din fod på nogen sten.
13 Du kan overvinde både løver og slanger
    og sætte din fod på dem som sejrherre.
14 Herren siger: „Jeg redder dem, der elsker mig,
    beskytter dem, der har tillid til mig.
15 Når de kalder, vil jeg svare.
    Jeg hjælper dem, når de har problemer,
        redder dem og giver dem oprejsning.
16 Jeg velsigner dem med et langt liv,
    de skal opleve, at jeg frelser dem.”