The Message

Psalm 9

A David Psalm

11-2 I’m thanking you, God, from a full heart,
    I’m writing the book on your wonders.
I’m whistling, laughing, and jumping for joy;
    I’m singing your song, High God.

3-4 The day my enemies turned tail and ran,
    they stumbled on you and fell on their faces.
You took over and set everything right;
    when I needed you, you were there, taking charge.

5-6 You blow the whistle on godless nations;
    you throw dirty players out of the game,
    wipe their names right off the roster.
Enemies disappear from the sidelines,
    their reputation trashed,
    their names erased from the halls of fame.

7-8 God holds the high center,
    he sees and sets the world’s mess right.
He decides what is right for us earthlings,
    gives people their just deserts.

9-10 God’s a safe-house for the battered,
    a sanctuary during bad times.
The moment you arrive, you relax;
    you’re never sorry you knocked.

11-12 Sing your songs to Zion-dwelling God,
    tell his stories to everyone you meet:
How he tracks down killers
    yet keeps his eye on us,
    registers every whimper and moan.

13-14 Be kind to me, God;
    I’ve been kicked around long enough.
Once you’ve pulled me back
    from the gates of death,
I’ll write the book on Hallelujahs;
    on the corner of Main and First
    I’ll hold a street meeting;
I’ll be the song leader; we’ll fill the air
    with salvation songs.

15-16 They’re trapped, those godless countries,
    in the very snares they set,
Their feet all tangled
    in the net they spread.
They have no excuse;
    the way God works is well-known.
The cunning machinery made by the wicked
    has maimed their own hands.

17-20 The wicked bought a one-way
    ticket to hell.
No longer will the poor be nameless—
    no more humiliation for the humble.
Up, God! Aren’t you fed up with their empty strutting?
    Expose these grand pretensions!
Shake them up, God!
    Show them how silly they look.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 9

Psalmul 9[a]

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Moartea fiului“. Un psalm al lui David.

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea,
    voi povesti toate minunile Tale.
Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine,
    voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

Duşmanii mei dau înapoi,
    se poticnesc şi pier dinaintea Ta,
căci Tu ai judecat cauza mea şi mi-ai făcut dreptate;
    ai şezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.
Tu ai mustrat neamurile şi l-ai nimicit pe cel rău;
    le-ai şters numele pentru veci de veci.
Duşmanul a sfârşit în ruine veşnice!
    I-ai smuls cetăţile
        şi ai dat uitării amintirea lor.

Domnul însă va trona pe vecie!
    El Îşi pregăteşte tronul pentru judecată.
El va judeca lumea cu dreptate,
    va cântări noroadele cu nepărtinire.
Domnul este o fortăreaţă pentru cel asuprit,
    o fortăreaţă în vremuri de necaz.
10 Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,
    căci Tu nu-i părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11 Cântaţi Domnului, Care este întronat în Sion!
    Vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
12 Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Îşi aduce aminte
    şi nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13 Îndură-te de mine, Doamne,
    uită-te la suferinţa pe care mi-o pricinuiesc duşmanii mei!
        Ridică-mă de la porţile morţii!
14 Atunci voi vesti toate laudele Tale la porţile fiicei Sionului,
    mă voi veseli de mântuirea Ta!
15 Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o;
    chiar în laţul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.
16 Domnul Se descoperă şi face judecată[b];
    Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui.Higgaion[c]. Sela
17 Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor,
    împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.
18 Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna,
    nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriţi.

19 Ridică-Te, Doamne, să nu biruie omul!
    Să fie judecate neamurile înaintea Ta!
20 Pune groaza în ei, Doamne!
    Să recunoască neamurile că sunt doar nişte oameni!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 9:1 Titlu. Psalmii 9 şi 10 au fost, probabil, la origini, un singur poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor); în LXX Psalmul 9 şi 10 constituie un singur psalm
  2. Psalmii 9:16 Sau: făcând judecată
  3. Psalmii 9:16 Meditaţie, probabil un interludiu muzical, ca şi Sela