The Message

Psalm 89

An Ethan Prayer

11-4 Your love, God, is my song, and I’ll sing it!
    I’m forever telling everyone how faithful you are.
I’ll never quit telling the story of your love—
    how you built the cosmos
    and guaranteed everything in it.
Your love has always been our lives’ foundation,
    your fidelity has been the roof over our world.
You once said, “I joined forces with my chosen leader,
    I pledged my word to my servant, David, saying,
‘Everyone descending from you is guaranteed life;
    I’ll make your rule as solid and lasting as rock.’”

5-18 God! Let the cosmos praise your wonderful ways,
    the choir of holy angels sing anthems to your faithful ways!
Search high and low, scan skies and land,
    you’ll find nothing and no one quite like God.
The holy angels are in awe before him;
    he looms immense and august over everyone around him.
God-of-the-Angel-Armies, who is like you,
    powerful and faithful from every angle?
You put the arrogant ocean in its place
    and calm its waves when they turn unruly.
You gave that old hag Egypt the back of your hand,
    you brushed off your enemies with a flick of your wrist.
You own the cosmos—you made everything in it,
    everything from atom to archangel.
You positioned the North and South Poles;
    the mountains Tabor and Hermon sing duets to you.
With your well-muscled arm and your grip of steel—
    nobody trifles with you!
The Right and Justice are the roots of your rule;
    Love and Truth are its fruits.
Blessed are the people who know the passwords of praise,
    who shout on parade in the bright presence of God.
Delighted, they dance all day long; they know
    who you are, what you do—they can’t keep it quiet!
Your vibrant beauty has gotten inside us—
    you’ve been so good to us! We’re walking on air!
All we are and have we owe to God,
    Holy God of Israel, our King!

19-37 A long time ago you spoke in a vision,
    you spoke to your faithful beloved:
“I’ve crowned a hero,
    I chose the best I could find;
I found David, my servant,
    poured holy oil on his head,
And I’ll keep my hand steadily on him,
    yes, I’ll stick with him through thick and thin.
No enemy will get the best of him,
    no scoundrel will do him in.
I’ll weed out all who oppose him,
    I’ll clean out all who hate him.
I’m with him for good and I’ll love him forever;
    I’ve set him on high—he’s riding high!
I’ve put Ocean in his one hand, River in the other;
    he’ll call out, ‘Oh, my Father—my God, my Rock of Salvation!’
Yes, I’m setting him apart as the First of the royal line,
    High King over all of earth’s kings.
I’ll preserve him eternally in my love,
    I’ll faithfully do all I so solemnly promised.
I’ll guarantee his family tree
    and underwrite his rule.
If his children refuse to do what I tell them,
    if they refuse to walk in the way I show them,
If they spit on the directions I give them
    and tear up the rules I post for them—
I’ll rub their faces in the dirt of their rebellion
    and make them face the music.
But I’ll never throw them out,
    never abandon or disown them.
Do you think I’d withdraw my holy promise?
    or take back words I’d already spoken?
I’ve given my word, my whole and holy word;
    do you think I would lie to David?
His family tree is here for good,
    his sovereignty as sure as the sun,
Dependable as the phases of the moon,
    inescapable as weather.”

38-51 But God, you did walk off and leave us,
    you lost your temper with the one you anointed.
You tore up the promise you made to your servant,
    you stomped his crown in the mud.
You blasted his home to kingdom come,
    reduced his city to a pile of rubble
Picked clean by wayfaring strangers,
    a joke to all the neighbors.
You declared a holiday for all his enemies,
    and they’re celebrating for all they’re worth.
Angry, you opposed him in battle,
    refused to fight on his side;
You robbed him of his splendor, humiliated this warrior,
    ground his kingly honor in the dirt.
You took the best years of his life
    and left him an impotent, ruined husk.
How long do we put up with this, God?
    Are you gone for good? Will you hold this grudge forever?
Remember my sorrow and how short life is.
    Did you create men and women for nothing but this?
We’ll see death soon enough. Everyone does.
    And there’s no back door out of hell.
So where is the love you’re so famous for, Lord?
    What happened to your promise to David?
Take a good look at your servant, dear Lord;
    I’m the butt of the jokes of all nations,
The taunting jokes of your enemies, God,
    as they dog the steps of your dear anointed.

52 Blessed be God forever and always!
Yes. Oh, yes.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 89

Psalmul 89

Un maschil[a] al ezrahitului Etan

Voi cânta mereu îndurările Domnului,
    din generaţie în generaţie voi face cunoscută credincioşia Ta cu gura mea.
Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veşnice
    şi în ceruri Ţi-ai întărit credincioşia!“

„Am încheiat un legământ cu alesul Meu
    şi i-am jurat robului Meu David, zicând:
«Îţi voi întări sămânţa[b] pe vecie
    şi voi statornici tronul tău de-a lungul generaţiilor!»“Sela
Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,
    precum şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor.
Căci, în ceruri, cine se poate asemăna cu Domnul?
    Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu[c]?
Dumnezeu este înfricoşător în marea adunare a sfinţilor
    şi înspăimântător pentru cei din preajma Lui.
Doamne, Dumnezeu al Oştirilor[d], cine este ca Tine?
    Doamne, Tu eşti puternic, şi credincioşia Ta Te înconjoară!

Tu stăpâneşti semeţia mării;
    când i se ridică valurile, Tu i le linişteşti.
10 Tu ai zdrobit Rahabul[e] ca pe un stârv;
    cu braţul Tău puternic i-ai împrăştiat pe duşmanii Tăi.
11 Cerurile sunt ale Tale, aşa cum tot al Tău este şi pământul;
    Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!
12 Tu ai creat nordul şi sudul.
    Taborul şi Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.
13 Braţul Tău este tare,
    mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălţată.

14 Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău;
    îndurarea şi credincioşia merg înaintea Ta.
15 Ferice de poporul care pricepe sunetul trâmbiţei
    şi care umblă în lumina feţei Tale,
16 care se bucură din pricina Numelui Tău în fiecare zi
    şi se laudă cu dreptatea Ta,
17 căci slava puterii lui eşti Tu
    şi prin bunăvoinţa Ta ne înalţi puterea[f].
18 Domnul este scutul nostru!
    Sfântul lui Israel este împăratul nostru!

19 Atunci ai vorbit printr-o vedenie
    şi le-ai spus credincioşilor Tăi:
„I-am dat ajutor unui viteaz,
    am ales un tânăr din popor.
20 L-am găsit pe robul Meu David
    şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
21 Mâna Mea îl va sprijini;
    da, braţul Meu îl va întări.
22 Duşmanul nu-i va pretinde tribut
    şi nelegiuitul nu-l va înjosi.
23 Îi voi zdrobi pe duşmanii lui dinaintea lui
    şi-i voi lovi pe cei ce-l urăsc.
24 Credincioşia şi îndurarea Mea îl vor însoţi;
    puterea îi va fi înălţată prin Numele Meu.
25 Voi da în mâna lui marea
    şi în dreapta lui râurile.
26 El Mă va numi: «Tatăl meu,
    Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele!»
27 Eu îl voi face întâi născut,
    cel mai înălţat dintre regii pământului.
28 Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie,
    iar legământul Meu cu el va rămâne.
29 Îi voi întări sămânţa[g] pe veci
    şi voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30 Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea
    şi nu vor trăi după judecăţile Mele,
31 dacă vor încălca decretele Mele
    şi nu vor păzi poruncile Mele,
32 atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul
    şi vinovăţiile cu lovituri.
33 Nu-mi voi îndepărta însă îndurarea de la el
    şi nu-Mi voi trăda credincioşia.
34 Nu-Mi voi încălca legământul
    şi nu voi schimba ce Mi-a ieşit de pe buze.
35 Odată ce am jurat pe sfinţenia Mea,
    nu-l voi minţi pe David!
36 Veşnică-i va fi sămânţa[h],
    iar tronul lui va ţine cât va fi soarele înaintea Mea;
37 va fi întărit pe veci precum luna,
    martorul cel credincios de pe cer.“Sela
38 Dar Tu l-ai respins, l-ai îndepărtat,
    te-ai mâniat pe unsul Tău.
39 Ai nesocotit legământul cu robul Tău,
    i-ai pângărit coroana în ţărână,
40 i-ai dărâmat toate zidurile,
    i-ai prefăcut fortificaţiile în ruine,
41 l-au jefuit toţi trecătorii
    şi a ajuns de batjocura vecinilor.
42 Ai înălţat dreapta duşmanilor lui
    şi i-ai înveselit pe toţi potrivnicii lui.
43 De asemenea, ai făcut ca tăişul sabiei lui să dea înapoi
    şi nu l-ai sprijinit în luptă.
44 I-ai pus capăt strălucirii,
    iar tronul i l-ai azvârlit la pământ.
45 I-ai scurtat zilele tinereţii sale
    şi l-ai acoperit cu ruşine.Sela
46 Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna?
    Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?
47 Adu-Ţi aminte cât de scurtă este viaţa mea
    şi pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi oamenii!
48 Este oare vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea
    sau care să-şi scape sufletul din gheara Locuinţei Morţilor?Sela
49 Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început,
    pe care, în credincioşia Ta, i le-ai promis prin jurământ lui David?
50 Stăpâne, adu-Ţi aminte de batjocura îndurată de robul Tău,
    pe care o port în piept din partea multor popoare,
51 batjocura cu care m-au ocărât duşmanii Tăi, Doamne,
    cu care au ocărât până şi paşii unsului Tău!

52 Binecuvântat să fie Domnul în veci!
    Amin! Amin!

Notas al pie

  1. Psalmii 89:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 89:4 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  3. Psalmii 89:6 Vezi nota de la 29:1
  4. Psalmii 89:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
  5. Psalmii 89:10 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)
  6. Psalmii 89:17 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea; şi în v. 24
  7. Psalmii 89:29 Vezi nota de la 89:4
  8. Psalmii 89:36 Vezi nota de la 89:4; sau: Urmaşul lui va dăinui veşnic