The Message

Psalm 89

An Ethan Prayer

11-4 Your love, God, is my song, and I’ll sing it!
    I’m forever telling everyone how faithful you are.
I’ll never quit telling the story of your love—
    how you built the cosmos
    and guaranteed everything in it.
Your love has always been our lives’ foundation,
    your fidelity has been the roof over our world.
You once said, “I joined forces with my chosen leader,
    I pledged my word to my servant, David, saying,
‘Everyone descending from you is guaranteed life;
    I’ll make your rule as solid and lasting as rock.’”

5-18 God! Let the cosmos praise your wonderful ways,
    the choir of holy angels sing anthems to your faithful ways!
Search high and low, scan skies and land,
    you’ll find nothing and no one quite like God.
The holy angels are in awe before him;
    he looms immense and august over everyone around him.
God-of-the-Angel-Armies, who is like you,
    powerful and faithful from every angle?
You put the arrogant ocean in its place
    and calm its waves when they turn unruly.
You gave that old hag Egypt the back of your hand,
    you brushed off your enemies with a flick of your wrist.
You own the cosmos—you made everything in it,
    everything from atom to archangel.
You positioned the North and South Poles;
    the mountains Tabor and Hermon sing duets to you.
With your well-muscled arm and your grip of steel—
    nobody trifles with you!
The Right and Justice are the roots of your rule;
    Love and Truth are its fruits.
Blessed are the people who know the passwords of praise,
    who shout on parade in the bright presence of God.
Delighted, they dance all day long; they know
    who you are, what you do—they can’t keep it quiet!
Your vibrant beauty has gotten inside us—
    you’ve been so good to us! We’re walking on air!
All we are and have we owe to God,
    Holy God of Israel, our King!

19-37 A long time ago you spoke in a vision,
    you spoke to your faithful beloved:
“I’ve crowned a hero,
    I chose the best I could find;
I found David, my servant,
    poured holy oil on his head,
And I’ll keep my hand steadily on him,
    yes, I’ll stick with him through thick and thin.
No enemy will get the best of him,
    no scoundrel will do him in.
I’ll weed out all who oppose him,
    I’ll clean out all who hate him.
I’m with him for good and I’ll love him forever;
    I’ve set him on high—he’s riding high!
I’ve put Ocean in his one hand, River in the other;
    he’ll call out, ‘Oh, my Father—my God, my Rock of Salvation!’
Yes, I’m setting him apart as the First of the royal line,
    High King over all of earth’s kings.
I’ll preserve him eternally in my love,
    I’ll faithfully do all I so solemnly promised.
I’ll guarantee his family tree
    and underwrite his rule.
If his children refuse to do what I tell them,
    if they refuse to walk in the way I show them,
If they spit on the directions I give them
    and tear up the rules I post for them—
I’ll rub their faces in the dirt of their rebellion
    and make them face the music.
But I’ll never throw them out,
    never abandon or disown them.
Do you think I’d withdraw my holy promise?
    or take back words I’d already spoken?
I’ve given my word, my whole and holy word;
    do you think I would lie to David?
His family tree is here for good,
    his sovereignty as sure as the sun,
Dependable as the phases of the moon,
    inescapable as weather.”

38-51 But God, you did walk off and leave us,
    you lost your temper with the one you anointed.
You tore up the promise you made to your servant,
    you stomped his crown in the mud.
You blasted his home to kingdom come,
    reduced his city to a pile of rubble
Picked clean by wayfaring strangers,
    a joke to all the neighbors.
You declared a holiday for all his enemies,
    and they’re celebrating for all they’re worth.
Angry, you opposed him in battle,
    refused to fight on his side;
You robbed him of his splendor, humiliated this warrior,
    ground his kingly honor in the dirt.
You took the best years of his life
    and left him an impotent, ruined husk.
How long do we put up with this, God?
    Are you gone for good? Will you hold this grudge forever?
Remember my sorrow and how short life is.
    Did you create men and women for nothing but this?
We’ll see death soon enough. Everyone does.
    And there’s no back door out of hell.
So where is the love you’re so famous for, Lord?
    What happened to your promise to David?
Take a good look at your servant, dear Lord;
    I’m the butt of the jokes of all nations,
The taunting jokes of your enemies, God,
    as they dog the steps of your dear anointed.

52 Blessed be God forever and always!
Yes. Oh, yes.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 89

Guds løfte til David

1En visdomssang af ezraitten Etan.

Herre, jeg vil altid synge om din nåde,
    tale om din trofasthed fra slægt til slægt.
Din nåde forandres aldrig,
    din trofasthed kan umuligt høre op.

„Jeg har sluttet pagt med min udvalgte,
    højtideligt lovet min tjener David,
at jeg altid vil tage vare på hans slægt
    og bygge ham en evig trone.”

Englene lovpriser dine undere, Herre,
    himmelske skarer synger om din trofasthed.
Er der nogen, der kan sammenlignes med Gud?
    Hvem af englene kan måle sig med ham?
Den himmelske forsamling skælver foran dig,
    alle omkring dig bøjer sig i ærefrygt.
Hvem er som du, almægtige Gud?
    Altid er du omgivet af din trofasthed.
10 Du hersker over det oprørte hav,
    du befaler over de brusende bølger.
11 Du knuste Rahab, det stolte uhyre,
    du fejede dine fjender langt væk.
12 Himlen er din, jorden tilhører dig,
    du skabte dem med alt, hvad de rummer.
13 Du skabte både nord og syd.
    Tabor og Hermon priser dig med glæde.
14 Din arm er umådelig stærk,
    din højre hånd kan besejre alt.
15 Din trone er bygget på retfærdighed,
    du kendetegnes ved nåde og sandhed.
16 Lykkelige er de, som lovsynger dig,
    de lever i lyset af dit nærvær.
17 De glæder sig over dig dagen lang,
    soler sig i din godhed.
18 Du er grunden til deres styrke,
    vi sejrer på grund af din nåde og accept.

19 Vor konge[a] er indsat af Herren,
    Israels almægtige Gud udvalgte ham.
20 Du sagde engang i et syn til din profet:
„Jeg har valgt at støtte en ung helt,
    udvalgt en konge blandt almindelige mennesker.
21 Jeg udtog David som min tjener,
    salvede ham med olie til konge.
22 Min hånd skal altid støtte ham,
    min arm give ham styrke.
23 Hans fjender kan ikke få ram på ham,
    de onde kan ikke overmande ham.
24 Jeg vil selv gøre det af med hans fjender,
    jeg tilintetgør dem, der hader ham.
25 Min trofaste kærlighed følger ham altid,
    han får styrke ved at stole på mig.
26 Jeg giver ham magt over havet,
    han skal herske over floderne.
27 Han skal kalde mig ‚Far’ og ‚Gud’
    og ‚Redningsmand’.
28 Jeg vil gøre ham til min førstefødte søn,
    den mægtigste konge på jorden.
29 Jeg vil være ham tro for evigt,
    min pagt med ham står fast.
30 Hans slægt skal altid bestå,
    hans rige vare ved, så længe himlen er til.
31 Men hvis hans børn svigter mig
    og ikke adlyder mine bud,
32 hvis de bryder mine love
    og ikke gør, som jeg siger,
33 så må jeg straffe dem for deres oprør,
    drage dem til ansvar for deres ulydighed.
34 Men jeg vil altid være ham tro
    og holde fast ved mit løfte.
35 Jeg bryder ikke min pagt,
    og svigter ikke mit ord.
36 Jeg har én gang aflagt et højtideligt løfte,
    og jeg kan ikke lyve overfor David.
37 Hans slægt skal altid bestå,
    hans rige vare ved, så længe solen står op,
38 så længe månen er til,
    så længe himlen består.”

Bøn om national befrielse

39 Men nu har du forkastet din udvalgte konge,
    du har udøst din vrede over mig.
40 Du har svigtet pagten med din tjener,
    du har kastet min kongekrone i støvet.
41 Du har nedbrudt vore forsvarsmure,
    lagt vore fæstninger i ruiner.
42 Alle, der kommer forbi, udplyndrer os,
    vi er til spot for vore naboer.
43 Du har givet vore fjender sejren,
    og gjort vore modstandere glade.
44 Min hær er slået tilbage,
    du hjalp mig ikke mod fjenden.
45 Du har gjort ende på min herlighed,
    væltet min trone omkuld.
46 Du gjorde mig gammel før tiden,
    jeg blev til skamme for øjnene af alle.

47 Åh, Herre, hvor længe skal det fortsætte?
    Hvor længe vil du skjule dig for os?
        Hvor længe vil din vrede brænde som ild?
48 Husk på, at mit liv er kort.
    Hvorfor skal mennesker være så magtesløse?
49 Kan man leve evigt og aldrig dø?
    Kan man undslippe dødsrigets magt?

50 Herre, hvor er din trofasthed blevet af?
    Hvor er den godhed, du lovede David?
51 Herre, se, hvordan din tjener foragtes,
    hvordan jeg må udholde folkenes hån.
52 Dine fjender ler ad mig, Herre,
    de puster mig i nakken med deres hån.

53 Lovet være Herren for evigt.
    Amen, amen.

Notas al pie

  1. 89,19 Ordret „skjold”, da kongen skulle beskytte og hjælpe sit folk.