The Message

Psalm 88

A Korah Prayer of Heman

11-9 God, you’re my last chance of the day.
    I spend the night on my knees before you.
Put me on your salvation agenda;
    take notes on the trouble I’m in.
I’ve had my fill of trouble;
    I’m camped on the edge of hell.
I’m written off as a lost cause,
    one more statistic, a hopeless case.
Abandoned as already dead,
    one more body in a stack of corpses,
And not so much as a gravestone—
    I’m a black hole in oblivion.
You’ve dropped me into a bottomless pit,
    sunk me in a pitch-black abyss.
I’m battered senseless by your rage,
    relentlessly pounded by your waves of anger.
You turned my friends against me,
    made me horrible to them.
I’m caught in a maze and can’t find my way out,
    blinded by tears of pain and frustration.

9-12 I call to you, God; all day I call.
    I wring my hands, I plead for help.
Are the dead a live audience for your miracles?
    Do ghosts ever join the choirs that praise you?
Does your love make any difference in a graveyard?
    Is your faithful presence noticed in the corridors of hell?
Are your marvelous wonders ever seen in the dark,
    your righteous ways noticed in the Land of No Memory?

13-18 I’m standing my ground, God, shouting for help,
    at my prayers every morning, on my knees each daybreak.
Why, God, do you turn a deaf ear?
    Why do you make yourself scarce?
For as long as I remember I’ve been hurting;
    I’ve taken the worst you can hand out, and I’ve had it.
Your wildfire anger has blazed through my life;
    I’m bleeding, black-and-blue.
You’ve attacked me fiercely from every side,
    raining down blows till I’m nearly dead.
You made lover and neighbor alike dump me;
    the only friend I have left is Darkness.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 88

Psalmul 88

Un cântec. Un psalm al korahiţilor. Pentru dirijor. De cântat în mahalat leannot[a]. Un maschil[b] al ezrahitului Heman.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
    zi şi noapte strig după ajutor înaintea Ta.
Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea,
    pleacă-Ţi urechea la cererea mea!

Mi s-a săturat sufletul de atâtea necazuri
    şi viaţa mi-a ajuns în pragul Locuinţei Morţilor.
Sunt pus în rândul celor ce se coboară în groapă;
    am ajuns ca bărbatul lipsit de putere.
Sunt abandonat printre morţi
    asemenea celor înjunghiaţi care s-au coborât în mormânt,
de care nu-Ţi mai aduci aminte niciodată
    şi care sunt îndepărtaţi din mâna Ta.
M-ai aşezat în groapa cea mai de jos,
    în locuri întunecoase, în adâncuri.
Ţi-ai aşezat mânia peste mine;
    m-ai copleşit cu toate valurile Tale.Sela
I-ai îndepărtat de la mine pe cei ce mă cunosc,
    făcându-mă o urâciune pentru ei.
Sunt închis, fără de scăpare!
    Mi s-au înceţoşat ochii din pricina necazului.

Strig către Tine, Doamne, în fiecare zi;
    îmi întind mâinile spre Tine.
10 Faci Tu oare minuni pentru cei morţi?
    Oare sufletele morţilor se scoală ca să Te laude?Sela
11 Oare în mormânt se povesteşte despre îndurarea Ta
    şi în Locul Nimicirii[c] despre credincioşia Ta?
12 Oare minunile Tale sunt cunoscute în întuneric
    şi dreptatea Ta – pe tărâmul uitării?

13 Eu însă, Doamne, Ţie Îţi cer ajutorul
    şi încă din zori Te întâmpin cu rugăciunea mea.
14 Doamne, de ce mi-ai lepădat sufletul
    şi Ţi-ai ascuns faţa de mine?
15 Încă din tinereţe am fost necăjit şi aproape de moarte;
    am avut de-a face cu spaimele Tale şi am fost deznădăjduit.
16 Mânia Ta a trecut peste mine;
    înfricoşările Tale m-au sleit.
17 Toată ziua mă împresoară ca nişte ape,
    mă înfăşoară deodată.
18 I-ai îndepărtat de la mine pe apropiaţii mei, pe prietenii mei,
    pe cei ce mă cunosc, mă aflu în întuneric.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 88:1 Titlu. Sensul expresiei ebraice este nesigur; probabil un cântec de penitenţă şi lamentaţie
  2. Psalmii 88:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  3. Psalmii 88:11 Ebr.: Abadon, sinonim aici cu Şeol
  4. Psalmii 88:18 Sau: mei; / doar întunericul mi-a mai rămas; sau: nu mai cunosc decât întunericul.