The Message

Psalm 87

A Korah Psalm

11-3 He founded Zion on the Holy Mountain—
    and oh, how God loves his home!
Loves it far better than all
    the homes of Jacob put together!
God’s hometown—oh!
    everyone there is talking about you!

I name them off, those among whom I’m famous:
    Egypt and Babylon,
    also Philistia,
    even Tyre, along with Cush.
Word’s getting around; they point them out:
    “This one was born again here!”

The word’s getting out on Zion:
    “Men and women, right and left,
    get born again in her!”

God registers their names in his book:
    “This one, this one, and this one—
    born again, right here.”

Singers and dancers give credit to Zion:
    “All my springs are in you!”

New Serbian Translation

Псалми 87

Потомака Корејевих. Псалам. Песма.

1На светим је горама његов темељ.
Господ воли врата Сиона
    више од свих Јаковљевих пребивалишта.

Славне се ствари говоре о теби,
    о, граде Божији! Села
„Спомињаћу и Вавилон и Раву
    са онима који ме познају;
ено, онде су Филистеја и Тир са Кушом,
    ’А овај је овде рођен.’“
А Сиону ће рећи:
    „Тај и тај се у њему родио;
    Свевишњи је њега основао.“
Уписаће Господ у књигу пописа народа:
    „Овај се родио овде!“ Села

А певачи и играчи кажу:
    „У теби су сви извори моји!“