The Message

Psalm 86

A David Psalm

11-7 Bend an ear, God; answer me.
    I’m one miserable wretch!
Keep me safe—haven’t I lived a good life?
    Help your servant—I’m depending on you!
You’re my God; have mercy on me.
    I count on you from morning to night.
Give your servant a happy life;
    I put myself in your hands!
You’re well-known as good and forgiving,
    bighearted to all who ask for help.
Pay attention, God, to my prayer;
    bend down and listen to my cry for help.
Every time I’m in trouble I call on you,
    confident that you’ll answer.

8-10 There’s no one quite like you among the gods, O Lord,
    and nothing to compare with your works.
All the nations you made are on their way,
    ready to give honor to you, O Lord,
Ready to put your beauty on display,
    parading your greatness,
And the great things you do—
    God, you’re the one, there’s no one but you!

11-17 Train me, God, to walk straight;
    then I’ll follow your true path.
Put me together, one heart and mind;
    then, undivided, I’ll worship in joyful fear.
From the bottom of my heart I thank you, dear Lord;
    I’ve never kept secret what you’re up to.
You’ve always been great toward me—what love!
    You snatched me from the brink of disaster!
God, these bullies have reared their heads!
    A gang of thugs is after me—
    and they don’t care a thing about you.
But you, O God, are both tender and kind,
    not easily angered, immense in love,
    and you never, never quit.
So look me in the eye and show kindness,
    give your servant the strength to go on,
    save your dear, dear child!
Make a show of how much you love me
    so the bullies who hate me will stand there slack-jawed,
As you, God, gently and powerfully
    put me back on my feet.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 86

En bøn om hjælp

1En bøn af David.

Bøj dig, Herre, og lyt til min bøn,
    jeg føler mig ydmyget og elendig.
Hjælp mig, for jeg er tro imod dig.
    Red mit liv, for jeg tjener dig.
        Du er min Gud, og jeg stoler på dig.
Vær mig nådig, Herre,
    jeg råber til dig dagen lang.
Gør din tjener glad, Herre,
    det er dig, der er min redning.
Herre, du er god og tilgiver gerne,
    du er tro mod alle, der stoler på dig.
Åh Gud, hør min bøn,
    lyt til mit råb om nåde.
Jeg kalder på dig i min nød,
    for jeg ved, du vil svare mig.

Ingen afguder kan måles med dig, Herre,
    ingen anden kan gøre det, du gør.
Alle folkeslag er skabt af dig,
    og de skal komme og bøje deres knæ
        for at ære og tilbede dig.
10 For du er almægtig og gør store undere,
    du alene er den sande Gud.

11 Lær mig din vilje, så jeg kan gøre det rette,
    hjælp mig til at tjene dig helt og fuldt.
12 Jeg vil prise dig af hele mit hjerte,
    jeg vil altid ære dig, min Herre og Gud.

13 Din trofasthed er stor,
    og du vil redde mig fra dødens gab.
14 Jeg angribes af brutale mænd, Herre,
    voldsmænd prøver at slå mig ihjel.
        De har ingen respekt for dig.
15 Men du er en barmhjertig og nådig Gud,
    tålmodig, god og trofast.
16 Vis mig din nåde
    og frels din ydmyge tjener.
17 Kom med et bevis på din godhed, Herre,
    så mine fjender ser det og bliver ydmyget,
        for du, Herre, vil beskytte og hjælpe mig.