The Message

Psalm 85

A Korah Psalm

11-3 God, you smiled on your good earth!
    You brought good times back to Jacob!
You lifted the cloud of guilt from your people,
    you put their sins far out of sight.
You took back your sin-provoked threats,
    you cooled your hot, righteous anger.

4-7 Help us again, God of our help;
    don’t hold a grudge against us forever.
You aren’t going to keep this up, are you?
    scowling and angry, year after year?
Why not help us make a fresh start—a resurrection life?
    Then your people will laugh and sing!
Show us how much you love us, God!
    Give us the salvation we need!

8-9 I can’t wait to hear what he’ll say.
    God’s about to pronounce his people well,
The holy people he loves so much,
    so they’ll never again live like fools.
See how close his salvation is to those who fear him?
    Our country is home base for Glory!

10-13 Love and Truth meet in the street,
    Right Living and Whole Living embrace and kiss!
Truth sprouts green from the ground,
    Right Living pours down from the skies!
Oh yes! God gives Goodness and Beauty;
    our land responds with Bounty and Blessing.
Right Living strides out before him,
    and clears a path for his passage.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 85

Psalm 85

Bön om folkets återupprättelse

1För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Herre, du har visat välvilja mot ditt land.

Du har upprättat Jakobs lycka.

3Du lyfte av ditt folks skuld

och förlät dem deras synd. Séla

4Du drog tillbaka ditt raseri

och släckte din vredes glöd.

5Återupprätta oss, Gud, du vår räddare,

lägg bort ditt missnöje med oss.

6Ska du alltid vara vred på oss?

Ska din vrede sträcka sig även till kommande generationer?

7Vill du inte göra oss levande igen,

så att ditt folk kan glädja sig i dig?

8Herre, visa oss din nåd

och ge oss din frälsning.

9Jag vill höra vad Gud säger.

Herren talar frid till sitt folk, till sina fromma,

men må de inte återvända till dårskap.

10Hans frälsning är verkligen nära dem som fruktar honom,

för att hans härlighet ska bo i vårt land.

11Nåd och trofasthet ska mötas

och rättfärdighet och frid kyssas.

12Sanningen ska spira upp ur jorden

och rättfärdigheten blicka ner från himlen.

13Herren själv ska ge allt gott,

och vårt land ska ge sin skörd.

14Rättfärdigheten ska gå före honom

och bana väg för hans steg.